Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

03.05.2018

03.05.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

 1. TTB'nin 8-9-10 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak olan TTB 69. Büyük Kongresi duyuru yazısı ve karar önerilerinin gönderilmesi talebi okundu. Delegelere duyurulması, ulaşım ve konaklama organizasyonu için iletişime geçilmesine karar verildi.
 2. İYEM Mesul Müdürü Dr.Oğuz Yanık'ın sunumu izlendi.
 3. Temel İlkyardım eğitimleri konusunda bilgilendirme yapıldı.
 4. Yeni oluşturulacak komisyonlar konuşuldu. Yönetim ve delegasyona seçilen arkadaşların komisyonlarda görev almasının sağlanmasına karar verildi.
 5. 08.05.2018 Salı günü saat 18:00'de Asistan Hekimler Komisyonu ön toplantısı ve Aile Hekimliği Komisyonu  toplantısı yapılmasına,
 6. 15.05.2018 Salı günü saat 18:30'da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu ön toplantısı yapılmasına,
 7. Aile Hekimliği Komisyonu'ndan Dr. Nuri Seha Yüksel
 8. Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler Komisyonu'ndan Dr. Nergül Çördük
 9. Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları Çalışma Grubu'ndan Dr. Firdevs Çetin Uysal
 10. Özel Hekimlik Komisyonu'ndan Dr.Lütfi Çamlı
 11. Çevre Komisyonu'ndan Dr. Hakan Köse
 12. İnsan Hakları Komisyonu'ndan Dr.Fatih Sürenkök
 13. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu'ndan Dr. Funda Obuz
 14. Sağlık Hukuku Komisyonu'ndan Dr. Lütfi Çamlı
 15. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu'ndan Dr. Firdevs Çetin Uysal
 16. İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu'ndan Dr. Hakan Köse
 17. Emekli Hekimler Komisyonu'ndan Dr. Fatih Sürenkök
 18. Kültür Sanat Sosyal Faaliyetler Komisyonu'ndan Dr. Nergül Çördük
 19. Halk Sağlığı Komisyonu'ndan Dr. Nuri Seha Yüksel
 20. Asistan Hekim Komisyonu'ndan Dr. Funda Obuz  sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olmuşlardır.
 21. Hastane toplantıları için gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verildi.
 22. Dr.İsa Durmaz'ın Onur Kurulu üyeliğinden ayrılma talebini içeren dilekçesi okundu.
 23. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin destek talebi ile ilgili Dr. Funda Obuz'un çalışma yapmasına karar verildi. Ekonomi Üniversitesi'nden gelen Life Style Medicine duyurusunun web'te duyurulmasına karar verildi.
 24. Yönetim Kurulu kararlarının düzenlenmesi, web'e konma biçimleri konuşuldu.
 25. Gold Mesaj Tel. İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 26.04.2018 tarihli 00299 nolu, "Toplu SMS hizmeti" bedeli olarak 2.000,00 TL. 'nin ödenmesinin uygunluğuna karar verildi.
 26. CFY Gıda Maddeleri San.Tic.Ltd.Şti.'nin 03.05.2018 tarihli 11526 nolu, "seçimlerde seçim kuruluna dağıtılan yemek" bedeli olarak 2.490,00 TL. 'nin ödenmesinin uygunluğuna karar verildi.
 27. TTB Büyük Kongresi öncesi delegelerle 24.Mayıs.2018 Perşembe günü saat 18:00'de  toplantı yaparak kongrenin değerlendirilmesine karar verildi.
 28. Oda avukatımız Abdullah Hızal ile oda avukatlığı ilişkimizin sonlandırılmasına karar verildi.