Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

13.06.2018

     13.06.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI

ÜYELER : Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, Dr. Nergül ÇÖRDÜK,

Dr. Hakan KÖSE

(1-17. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 17 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

18.  Dr. Celal Yurtseven ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

19.  Dr. Haci Zeki Uzun’un Mardin Tabip Odası’ndan, Dr. Sedat Harman’ın İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Oğuzhan Şaylan’ın Balıkesir Tabip Odası’ndan, Dr. Ayhan Kızılırmak’ın İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Yusuf Hıdır’ın Malatya Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

20.  Dr. Hasane Yoleri’nin İstanbul Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

21.  Dr. Lütfi Erkoç’un üyelikten ayrılma dilekçesi okundu. Üyelikten ayrılma talebinin uygunluğuna, 2018 yılı aidatını ödeme yükümlülüğü olduğunun hekime bildirilmesine karar verildi.

22.  Yaz mesaisine geçiş konusu görüşüldü. Gerekli durumlar dışında Cumartesi günleri Oda binasının açılmamasına karar verildi

23.  Hekim Meclisi Tüzüğünün değerlendirilmesi için hekim meclisi üyelerine duyuru yapılmasına karar verildi.

24.  Dr.Ahmet Duran Bülbül'ün talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.

25.  Özel hekimlik ve E-reçete ile ilgili son durum değerlendirmesi yapıldı. Konuyla ilgili özel hekimlerle  toplantı yapılmasına karar verildi.

26.  İzmir Barosu’nun “avukata yapılan saldırıyla ilgili açıklaması” değerlendirildi. Destek mesajı verilmesine karar verildi.

27.  İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün Aile Hekimliği ile yapılacak olan çalışmaya ilişkin yazısı okundu. Bilgi edinildi.

28.  TTB’nin 2017 yılı Oda aidatına ilişkin yazısı okundu. Gerekli planlamanın yapılmasına karar verildi.

29.  Dr. Selami Aksoy’un dilekçesi okundu. Yazı yazılmasına karar verildi.

30.  Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonunun hazırladığı video değerlendirildi. Paylaşılmasına karar verildi.