Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

01.08.2018

01.08.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-3. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 3 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

  1. Dr. Aysel Doğan Geçit’in ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.
  2. Dr. Khadija Ahmadova, Dr. Sanan Tahmazov’un yabancı hekim kütüğüne ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.
  3. Dr. Gülten Bürlukkara’nın İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Semra Düzcü’nün Bursa Tabip Odası’ndan, Dr. Ayşe Gökduman’ın Malatya Tabip Odası’ndan, Dr. Özgür Korkmaz’ın Şanlıurfa Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
  4. Dr. Kamil Çelik’in Antalya Tabip Odası’na, Dr. Uğur Korkmaz’ın Kırklareli Tabip Odası’na, Dr. Cengiz Ertan’ın  Manisa Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
  5. Dr. Cengiz Tokat’ın üyelikten ayrılma talebi okundu. Uygunluğuna karar verildi.
  6. Dr. Serdar Gürsul’un talebi değerlendirildi. Aidat borcunu ödemesine karar verildi

10.  Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin ihtarname konulu yazısı gereği vekalet ücret olarak 1.980,98 TL. ödenmesine karar verildi.

11.  31.07.2018 tarihli "Görevini yapmaktan başka bir eylemi olmayan meslektaşımız Dr. Özlem Yağdıran derhal görevine iade edilmelidir!" başlıklı basın açıklamamız değerlendirildi.

12.  Aidat toplama çalışmaları konusunda çalışma yapılmasına karar verildi.

13.  Aliağa Star Rafinerisi araştırmasında gelinen son nokta değerlendirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Aliağa Star Rafinerisi'nden yazı ile bilgi istenmesine karar verildi.

14.  Yabancı hekimlerin Odaya üyelik durumu hakkında TTB'ye yazı yazılmasına karar verildi.

15.  Hekime şiddet konusunda sessiz protesto eylemleri konuşuldu.