Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

02.05.2018

02.05.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

 

 1. Dr. Refik Emre Çeçen, Dr. Savaş Aksoy, Dr. Özlem Başak Demirel, Dr. Bülent Yılmaz’ın’in ilk kayıt işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
 2. Dr. Aslıhan Sevinç Dinler’in Manisa Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
 3. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan’ın üyelikten ayrılma talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.
 4. Dr. Banu Üzbek’in üyelikten ayrılma talebi değerlendirildi. Hekimin halen aile hekimi olarak görev yaptığı ve aile hekimlerinin üyelik zorunluluğu olduğu değerlendirilerek talebinin reddine ve hekime yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi.
 5. Manisa Tabip Odası üyesi Dr. Bülent Çümen’in talebi değerlendirildi. Talebinin uygunluğuna karar verildi.
 6. TTB'nin 25 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan HUV Danışma Kurulu toplantısı duyuru yazısı okundu. Görevlendirme için isim belirlenmesine karar verildi.
 7. Dr. Gökhan Elçin'in hukuksal destek talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.
 8. Dr. Mustafa Soykan'ın talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.
 9. Dr. Özlem Başak Demirel'in talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.
 10. İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından 16 Mayıs 2018 tarihinde "Sanayii İşyerinde Çalışan İşçilerin Tetanoz Aşılamaları Daha Etkin ve Daha Verimli Yapılabilir mi?" konulu konferans yapılmasına karar verildi.
 11. Sineda Bilgisayar&Kırtasiye'nin 11.04.2018 tarih 005591 nolu "Kırtasiye malzemeleri" bedeli olarak 1.633,00 TL. tutarındaki faturasının ödenmesinin uygunluğuna karar verildi.
 12. Dalya Turizm'in 06.04.2018 tarih 036290 ve 036291 nolu "Emekli Hekimler Kol toplantısı 4 hekimin ulaşım" bedeli olarak toplam 1.733,94 TL. tutarındaki faturalarının ödenmesinin uygunluğuna karar verildi.