Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

02.10.2018

02.10.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-3. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 3 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

  1. TTB'nin Ekonomik Kriz ve Sağlık Alanına Yansımaları konulu yazısı okundu. Konuyla ilgili panel düzenlenmesine, Dr.Eriş Bilaloğlu ile iletişime geçilmesine karar verildi.
  2. TTB'nin 27 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10:00'da İstanbul Tabip Odası'nın ev sahipliğinde Ankara, İstanbul ve İzmir Tabip Odalarının yönetim kurullarının katılacağı "Kriz, Krizin Sağlık Üzerine Etkileri ve önümüzdeki sürecin planlanması" değerlendirme toplantısı konulu yazısı okundu. Toplantıya Dr.Funda Barlık Obuz ve Dr.Lütfi Çamlı’nın katılmasına karar verildi.
  3. TTB'nin Fiili Hizmet Zammı İmza Metni konulu yazısı okundu. Bilgi edinildi. Birim temsilcileri belirlendikten sonra imza metninin paylaşılmasına karar verildi.
  4. TTB'nin Halk Sağlığı Kolu çalışmalarına katılan Dr.Sera Şimşek'in Kol Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesi ve toplantılara katılım için giderlerinin karşılanması talebini içeren yazısı okundu. Konunun TTB ile görüşülmesine karar verildi.
  5. TTB'nin Halk Sağlığı Kolu çalışmalarına katılan Dr.Ahmet Soysal'ın Kol Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesi ve toplantılara katılım için giderlerinin karşılanması talebini içeren yazısı okundu. Konunun TTB ile görüşülmesine karar verildi.
  6. İstanbul’da silahlı saldırı sonucu öldürülen hekim ile ilgili olarak basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

10.  Menemen Devlet Hastanesinde hekimlere imzalatılmak istenen bilgi güvenliği farkındalık bildirgesi okundu. Konunun hukuk bürosu ile değerlendirilmesine karar verildi

11.  Kopistar Büro Makineleri Paz. San. ve Tic. Ltd Şti.’nin, renkli toner bedeli olan 4.071,00TL tutarındaki 28.09.2018 tarih, 981369 nolu faturası ödenmesine karar verildi.

12.  Çevre Komisyonu ile işleyiş ve komisyon etkinlikleri konusunda görüşme yapıldı. Komisyon faaliyetleri konusunda bilgi edinildi.  

13.  SGK’da görevli hekimlerle 10 Ekim 2018 tarihinde birim toplantısı yapılması için girişimlerde bulunulmasına karar verildi.