Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

05.11.2018

05.11.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-26. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 26 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

27.  Aidat borcu olan üyelere gönderilecek yazılar değerlendirildi. En yüksek miktarda aidat borcu olan, TC kimlik numarası bulunan (96 kişi) emekli ve çalışmayan hekimler dışındaki üyelere yazı gönderilmesine karar verildi.

28.  Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu'nun 01.11.2018 tarihli toplantısında alınan kararları değerlendirildi;  

  1. 19-25 Kasım etkinlikleri-22 Kasım panelinde 19-25 Kasım TTB KSKH Kolu basın açıklamasının panel başlangıcında okunmasına ayrıca metnin web sayfasında yayınlanmasına,
  2.  "Kadın Hekim Olmak" forumunun 13.12.2018 tarihi saat 18.00 de yapılmasına karar verildi.

29.  Halk Sağlığı Komisyonu'nun Güz Okulu için talepleri değerlendirildi. Katılım belgesi, teşekkür belgesi, plaket, yaka kartı, tanıtım afişi'nin Oda tarafından karşılanmasının uygunluğuna karar verildi. İşlemlerin Yönetim Kurulu adına Dr. Nuri Seha Yüksel tarafından yürütülmesine karar verildi.

30.  Dr.Mürşide Tunçel Başoğlu'nun aşı farkındalık fotoğraflarını Odamızda sergilenmesi talebi değerlendirildi. Talebinin uygunluğuna, serginin 3 Aralık günü başlamasına karar verildi.

31.  Nöbet eylemlerinin devam ettiğine dair bilginin hekimlerle paylaşılmasına, saat 17.00-20.00 arasında Odanın önünde meşaleli etkinlik yapılmasına karar verildi.