Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

05.12.2018

05.12.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:
BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ
ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, 
Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE
(1-10. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 10 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

11. Dr. Tuncer Turhan, Dr. Onur Üstünel ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi. 
12. Dr. Adnan Kırcı’nın Elazığ Tabip Odası’ndan, Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı’nın Bursa Tabip Odası’ndan, Dr. Serim Özçelebi’nin Manisa Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi. 
13. Dr. Canan Gündüz’ün İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Cengiz Bıçakçı’nın Muğla Tabip Odası’na, Dr. Ceren Karahan’ın Karabük Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi. 
14. Dr. Cenk Tosuner, Dr. Berrin Boztepe Çiçek, Dr. Hasan Gürbüz Çiçek, Dr. Şerife Kasapoğlu, Dr. Mehmet Yağtu’nun üyelikten ayrılma taleplerinin uygunluğuna karar verildi. 
15. Dr. Okan Badıllıoğlu’nun talebi değerlendirildi. Uygunluğuna ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi. 
16. Dr. Sedat İrgil’in dilekçesi okundu. Balıkesir Tabip Odasına üyelik kaydının yapıldığı tarihe kadar olan aidatlarının tahsiline, Türk Tabipleri Birliği’nin görüş yazısı eklenerek hekime bilgi yazısı iletilmesine, aidatlarının tahsili üzerine üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi. 
17. Musa Ak’ın dilekçesi değerlendirildi. Aidatların taksitler halinde ödenebileceği konusunda bilgi verilmesine, Dr. Tolgay Yılmaz’ın üyelikten ayrılmaya ilişkin bir beyanı olmadığı için üyeliğinin devamına karar verildi. 
18. Dr. Sevil Çalışkan’ın dilekçesi okundu. Üyelik kaydı devam ettiği sürece aidatın tahakkuk ettiği belirtilerek hekime bilgi yazısı iletilmesine, aile hekimi olarak görev yaptığı için üyelik kaydının sonlandırılamayacağı bilgisi ile hekime yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi. 
19. Dr. Ertan Elmalı’nın talebi değerlendirildi. Üyelik kaydı devam ettiği sürece aidatın tahakkuk ettiği, hekimin talebi olmaksızın üyeliğin sonlandırılamayacağı bilgisinin TTB’nin görüş yazısı eklenerek hekime bildirilmesine, aidatın ödenmesi sonrası üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi. 
20. Dr. Gülsüm Gençoğlan’ın talebi değerlendirildi. Üyelik kaydı devam ettiği sürece aidatın tahakkuk ettiği, hekimin talebi olmaksızın üyeliğin sonlandırılamayacağı bilgisinin TTB’nin görüş yazısı eklenerek hekime bildirilmesine, aidatın ödenmesi sonrası üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi. 
21. Dr. Süreyya Gültekin’in talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi. 
22. Dr.Faik Alı’nın 06.06.2016 tarihinde, Dr. Cevdet Ayhan’ın 29.11.2018 tarihinde, Dr. Şükran Gök’ün 28.10.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üye kaydının sonlandırılmasına karar verildi. 
23. Vefat eden hekimlerin yakınlarına taziye mektubu gönderilmesine karar verildi. 
24. Hekim Meclisi gündemi görüşüldü. Gündemin Sağlıkta Şiddet olarak belirlenmesine karar verildi.
25. TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında açılan davanın ilk duruşması hakkında TTB Merkez Konseyi yazısı okundu. 13 Aralık 2018 günü basın açıklaması yapılmasına karar verildi.
26. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nün Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I dersinin uygulamasının 11 Ocak 2019 tarihinde Odamızda yapılması talebinin uygunluğuna karar verildi.