Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

06.06.2018

     06.06.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

 

(1-5. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 5  madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

  1. Dr. Kadir Fatih Uçar’ın  ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.
  2. Dr. Mohammed A.M. Shraim’in yabancı hekim kütüğüne ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.
  3. Dr. Mehmet Bayın’ın Gaziantep Tabip Odası’ndan, Dr. Cumali Aktolun’un İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Hüseyin Kurt’un Manisa Tabip Odası’ndan nakil işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
  4. Dr. Selda Polatdemir’in Manisa Tabip Odası’na nakil işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.  

10. Samsun Tabip Odası üyesi nöroloji uzmanı Dr. Osman Demir’in beyanı okundu. Başvurunun uygun olmadığına karar verildi.

11. Manisa Tabip Odası üyesi Dr. Mustafa Ümit Barlıklı’nın talebi ve Manisa Tabip Odası’nın yazısı değerlendirildi. Talebinin uygun olmadığına karar verildi.

12. Üyemiz Dr. Sinan Erten’in talebi değerlendirildi. Başvurunun Balıkesir Tabip Odası tarafından değerlendirilmesine karar verildi.

13. TTB'nin TTB Etik Kurulu tarafından düzenlenecek olan Çalıştay hazırlıklarına dayanak olacak bildirge önerileri hakkında yazısı okundu. Bilgi edinildi.

14. İktisadi teşekküllerin gelirinden TTB’ye yapılacak ödeme görüşüldü. Ödeme yapılmasına karar verildi.

15. TTB 69. Büyük Kongresi'ne katılamayacak delegelerimizin mazeret dilekçeleri ve TTB'ye yazımız okundu.

16. E-reçete uygulaması değerlendirildi. TTB Merkez Konseyi'nin konuyla ilgili değerlendirmesinin beklenmesine karar verildi.

17. Ankara Tabip Odası'nın Yönetim Kurulumuza tebrik yazısı okundu. Bilgi edinildi.

18. Kültür Sanat Sosyal Faaliyetler Komisyonu'nun yeni dönem projeleri değerlendirildi. Gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildi.  Dr.Gülden Aykanat Göktay'ın "Renk, Işık, Titreşim" konulu resim sergisi konulu dilekçesi değerlendirildi. Hekimlere duyurulmasına karar verildi.

19. B&C Bilgisayar’ın 17.05.2018 tarih 124028 nolu Netsis muhasebe programı yıllık bakım anlaşması bedeli olarak 2.900,44 TL tutarındaki faturasının ödenmesine karar verildi.

20. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden nezaket ziyaretleri için seçim sonrası randevu alınmasına verildi.

21. İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu üyeliği için İzmir Valiliği yazısı değerlendirildi. İzmir Valiliği ziyaretinde konunun paylaşılmasına ve gerekirse yazılı olarak gerekçenin sorgulanmasına karar verildi.