Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

06.10.2018

06.10.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Hakan KÖSE

TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’nın 05.10.2018 tarihli, 2184/2018 sayılı yazısı üzerine yapılması planlanan etkinlikler hakkında karar verilmek üzere olağanüstü toplantı yapılmasına karar verildi.

 TTB tarafından önerilen Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce TBMM gündemine gelmesi ve yasalaşması için hekimlerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek üzere etkinlikler yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede;

  1. 09.10.2018 tarihinde, saat 12.30’da hekimlerin hastane bahçesi ve sağlık kurumlarında bir araya gelmesi için çağrı yapılmasına, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Özel Medical Park Hastanesi’nde saat 12.30’da basın açıklaması yapılmasına,
  2. 10.10.2018 tarihinde, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, 18.00-19.00 saatleri arasında nöbet etkinliği düzenlenmesine,
  3. 13.10.2018 tarihinde, Karşıyaka İzban Durağı çıkışında,  16.00-17.00 saatleri arasında nöbet etkinliği düzenlenmesine,
  4. Etkinliklere hekimlerin katılımını sağlamak üzere Odamız iletişim kanalları aracılığıyla duyuru yapılmasına, etkinlikler için afiş, pankart vb. tanıtım materyallerinin hazırlanmasına,
  5. TTB tarafından 17.10.2018 tarihinde Ankara'da yapılması planlanan etkinliklere Dr.Funda Barlık Obuz'un katılmasına karar verildi.