Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

07.01.2015

Tarih: 07.01.2015 saat:18:00 – 20:00 arası

 
Yer: İzmir Tabip Odası Veli Lök Konferans Salonu
 
Toplantı Başkanı: Dr. Mete Güzelant
 
Not  Alan: Dr. Neşe Erdinç
                                          
1- Gündem Konusu:
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları hakkında genel bir değerlendirme yapmak, çalışan hekimleri tanımak, çalışma gurubunun oluşturulması.
 
2- Toplantıya Katılanlar:
 
Prof. Dr. Veli Lök                        
Dr. Mete Güzelant                                  
Dr. Neşe Erdinç                                                                                                                                 
Dr. Mustafa Ersin                                     
Dr. Deniz Aracı                                              
Dr. Sema Özgür Sakarya                                                                       
Dr. Altunay Ağaoğlu                     
Dr. Özlem Yengül                                       
Dr. Ergün Demir                          
Dr. Doğu Yıldırım                                 
Dr. Ebru Yücetürk                                      
Dr. Rafet Tatlıdil                           
Dr. Hürriyet Top                                           
Dr. Şükrü Hamidi                                          
Dr. A. Kadir Demirel                      
Dr. Başak Karaşahin                    
Dr. Filiz Oğuz                                                                  
Dr. Sevgi Postoğlu                                    
Dr. Cüneyt Tuğrul                                       
Dr. Tayfur Yağcı                                           
Dr. Ezgi Torunoğlu                                     
Dr. Pelin Dorsan                                           
 
 
Toplantıyı yöneten sayın Dr. Mete Güzelant katılımcı doktorlara amaca yönelik görüşlerini ifade etmeleri için tek tek söz verdi.
 
Dr. Cüneyt Tuğrul: yönetmelik kapsamında Tıp Modelitesinin içinde sadece 16’sının bulunması tamamen tercih meselesidir. Sağlık Bakanlığı düzeyindeki çalışmalarda ve buna bağlı uygulamalarda belirsizlik sürmektedir. Enstitü oluşumu konusunda karar olduğunu biliyorum ve Tamamlayıcı Tıp Tekniklerine ait eğitimlerin Enstitüler düzeyinde olması isteniyor. Tabip Odasının Sağlık Bakanlığı düzeyindeki desteğini bekliyorum dedi.
 
Dr. Mustafa Ersin: Sağlık Bakanlığınca yayınlanan yönetmelik sonrası yapılacaklar ve Etik çerçeve belirlenmeli, Tabip Odası konu hakkında söz sahibi olmalı. İzmir Tabip Odası örnek ve öncü olabilir. Manyetik Alan tedavisine 15 yıl önce başladım.
Çalışmalarım sırasında ‘Sağlık Uygulama Tebliği Taslağı’ hazırlanıp SGK ya sunulmuştur. Aslında tıbbın içinde var olan bu uygulamaları Tabip Odası sahiplenmeli dedi.
 
Dr. Altunay Ağaoğlu: Tabip Odasının desteği bizim için çok önemli. Sağlık Bakanlığı düzeyinde kendimizi anlatmak için Tabip Odası desteğini bekliyoruz. Ayrıca Yönetmelik için yürütmeyi durdurma davası açıldığına dair bir duyum aldık dedi.
 
Dr. Sevgi Postoğlu: Bugün gelinen yerin iyi bir yer olduğunu, Tabip Odasının desteğinin yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Tebabet Kanununda cihaza ait tıbbi tanım yoksa sıkıntı yaşanır. Akupunktur Tebabet Kanununda yer alıyor dedi.
 
Dr. Doğu Yıldırım: Tamamlayıcı tıp tekniklerinin ana çerçevesi belirlenmeli, tanımı yapılmalı, geleneksel kısmı ile ilgili çalışmalar yapılmalı. Hipokrat yemini yaparken, Hipokrat’ın Egeli bir doktor olduğu ve kullandığı metotlar göz ardı edilmemeli dedi.
 
Dr. Mete Güzelant: Konu meslek örgütleri dışında tutulmak isteniyor ve Tabip Odası bünyesinde birçok farklı düzeyde ön direnç mevcut. Tabip Odasının yeri, çalışılacak alan ve çerçevenin belirlenmesi, bilimsel düzeyde değerlendirilmesi gerekir dedi.
Tabip Odasının kabul edilmemiş Yöntem ve Tedaviler Yönetmeliği mevcut. Hekim dışı bu uygulamaları yapanlar bu çerçevede değerlendiriliyor dedi.
 
Dr. Sema Özgür Sakarya: Halk sağlığı doktoram sırasında koruyucu hekimliğin ne kadar önemli olduğunu anladım. Biorezonans birçok yönteme göre hiçbir yan etkisi olmayan bir yöntem. Sağlık Müdürlüğünün problem çıkarmasını anlayamadım. İthal edilmesi ve satılması serbest bir cihaz nasıl kullanılamaz dedi.
 
Dr. Tayfun Yağcı: Öncelikli yıllarda oluşturulan Akupunktur Üst Kurulunda dernekler çok söz sahibiydi. Akupunktur lehine çok iyi kararlar çıktı. Bilgili kurullar oluşmalı ki iyi sonuçlar ortaya çıksın. Komisyonlar Türk Tabipler Birliği içinde oluşsun dedi.
 
Dr. Veli Lök: Batı tıbbının ihmal ettiği Tamamlayıcı Tıp’tan çok faydalandım. İnsan sağlığı için ne faydalıysa bunun kullanılması lazım. Sağaltım tekniklerini kişinin talep etme ve hekimin kullanma hakkı mevcuttur Bu konuda kuvvetli bir inancım var. Bugünkü sağlığıma kavuşmak için bunu isteme hakkım olmalı.
Birleşmiş Milletlerin çalışmaları kapsamında ki birçok karar ve konu Tabip Odaları bünyesinde gelişmelere gebedir dedi.
.
Dr. Neşe Erdinç: Tabip Odası bünyesinde oluşturulacak Tamamlayıcı Tıp Tekniklerine ait kitap, dergi, vs. arşivinin ve Tıp Belleğinin oluşturulması konusunda desteğe hazırım dedi.
 
Dr. Ebru Yücetürk: Biorezonansla bir yıl önce tanıştım. Bu sırada Yerel Yönetmelik ile ilgili sıkıntıları anlamaya başladım. Eşim geçen hafta Karşıyaka’da muayenehane açtı. Biorezonans uygulamasında karşılaşacağımız sorunlara yönelik kanıta dayalı çalışmalar getirmeyi istiyorum. Literatür paylaşımı arzu ediyorum dedi.
 
Dr. Ergün Demir: Tamamlayıcı Tıp konusuna eleştirisel bakıyorum. Bu konuda emek sarf eden sizleri dinlemek için buradayım. 5510 Sayılı Genel Sağlık Sigortası Yasasının 72. maddesine göre Tamamlayıcı Tıp, kanıta dayalı tıbbi uygulamalardan kabul edilmediğinden dolayı  ‘’ tamamlayıcı tıp uygulama bedeli’’ Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmemektedir. Tamamlayıcı Tıp uygulaması kanıta dayalı olmalı. Tıbbi bilimsel çalışma olarak kabul edilmesi konusunda yapılan çalışmaların anlamlı olacağını ve bu konuya rant aracı olarak bakılmaması gerektiğini düşünüyorum dedi.
 
Dr. Hürriyet Top: Homeopati ile tanışmaya çalışıyorum.Tabip Odalarının taraf olmasını ve tanımlamaları yapmasını istiyoruz. Hekimlik yapma koşullarına yönelik yasal dayanağı Oda’lar göstermeli. Komisyonlar kurarak belirleyeceğimiz genel çerçeve bizi güçlendirecektir dedi.
 
Dr. Kadir Demirel: Hipnoz çok geniş yelpazesi olan, her branşın kullanabileceği bir metot. Hipnozdan herkes faydalanmalı. Almanya’da health practitioner’lar yaptırım gücü çok fazla olan Odalar tarafından denetleniyor dedi.
 
Dr. Özlem Yengül: Balçova’da termal sularla tedavi yapıyoruz. Banlio Terapi, Hidroklimatoloji eğitimleri aldık. Bilime dayalı olarak yapılmakta olan Manüel Terapi, Osteopaty gibi modeliteler Oda tarafından desteklenmeli ve kontrol edilmeli. İzmir Tabip Odası bu konuda öncü olabilir dedi.
 
Dr. Deniz Aracı: 20 Yıl önce Tıp Fakültesinden mezun oldum. Eğitim çerçevesini Üniversite ve YÖK belirledi. Müfredata uygun aldığımız eğitimler bazen sorunları aşmaya yetmiyor. Kendimin ve ailemin sağlık problemlerimin yanıtını bu tekniklerde buldum. Bu da beni Tamamlayıcı Tıp Teknikleri hakkında eğitimler almaya sevk etti. Tüm eğitimleri kendi bütçemiz ve çabamızla gerçekleştirdik. Tamamlayıcı Tıp Eğitimi standartları ne olmalı, denetleyicisi ve eğitmeni kim olmalı sorularının cevaplarını almak isterim dedi.
 
Dr. Filiz Oğuz: Kendi sağlık problemlerimde Ayurveda’dan çok fayda gördüm dedi.
 
Dr. Şükrü Hamidi: 30 yıldır Akupunkturun gelişimi için çalışıyorum. Akupunktur üst kuruluna üniversite temsilcisi olarak katıldım. Trakya Üniversitesinde düzenlenen ilk Akupunktur kursunda bizzat bulundum. Çalışmalar sırasında çok ciddi sorunlarla karşılaştık. Dernekleşme çatısı altında çözmeye çalıştık ve ilk yönetmeliklerin oluşmasını sağlayabildik. Dernekleşme ile sorunlar giderilebilir diye düşünüyorum dedi.
 
Dr. Pelin Dorsan: Homeopati öncelikli çalışmalar yapıyorum. Bu toplantı için Tabip Odasına teşekkür ediyorum. Komisyon nasıl hedefler koyacak, doktorlar bu alana nasıl sahip çıkacak, gönülden tüm çalışmaların içinde yer almak istiyorum dedi.
 
Dr. Ezgi Torunoğlu: İCMART Kongresinde Akupunktur ile tanıştım. Üç yıllık hekimim. Kongrede aslında ne kadar dar bir pencereden hastaya yaklaştığımızı anladım. Astımlı bir hasta ilaca ömür boyu mahkûm bilinir. Akupunktur ile yeni bir iyileşme süreci yakalayacaksa bunun kime ne zararı var, ne kaybeder. Bence Akupunktur hekimlere tanıtılmalı, Tabip Odası destek vermeli diye düşünüyorum dedi.
 
Dr. Başak Karaşahin: 4 yıldır kulak akupunkturu ve nöral terapi yapıyorum. Hastane ortamında uygulama yapmakta sorunlar yaşıyorum. Oysa ki Tamamlayıcı Tıp Tekniklerinde geniş bir yelpaze var. Hastalarımdan çok güzel geri dönüşler aldım. Gelinen nokta yapılan çalışmalar için çok sevinçliyim dedi.
 
Dr. Rafet Tatlıdil: Konu ilgimi çektiği için buradayım. Dinleyici olarak katılıyorum dedi.
 
 
 
 
Kararlar:
En az 5 kişiden oluşan Yönetme Kurulu oluşturulmasına, mail gurubunun oluşturulmasına, karar verildi.
 
Onursal Başkan’ın Prof. Dr. Veli Lök olmasına karar verildi.
Komisyon belirlendi. İsimler aşağıdadır.
 
Dr. Neşe Erdinç
Dr. Altunay Ağaoğlu
Dr. Deniz Aracı
Dr. Pelin Dorsan
Dr. Hürriyet Top
Dr. Mustafa Ersin
Dr. Doğu Yıldırım
Dr. Cüneyt Tuğrul
Dr. Ebru Yücetürk
 
 
Planlanan Eylemler:

İlk toplantı zamanının 21 Ocak 2015 Çarşamba, saat 18:00 olmasına karar verilerek Genel Sekreter Dr. Mete Güzelant tarafından toplantı sonlandırıldı.