Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

08.08.2018

08.08.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-30. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 30 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

31.  Dr. Nurgül Erdem, Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, Dr. Mehmet Akif Ersoy, Dr. Mazlum Ayaz’ın ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

32.  Dr. Afat Gafarova’nın yabancı hekim kütüğüne ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

33.  Dr. Müyesser Ece Çınar’ın Şanlıurfa Tabip Odası’ndan, Dr. Sevinç Varol’un İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Yusuf Savran’ın Manisa Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

34.  Dr. Sedat Damar’ın Ağrı Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

35.  TTB Merkez Konseyi’'nin 8 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Halk Sağlığı Kolu toplantısı duyuru yazısı, Dr.Ali Osman Karababa'nın Kol toplantısı için Dr.Sera Şimşek, Dr.Kevser Durmuş, Dr.Zeynep Varol ve Dr.Mehmet Gülay'ın katılımı hakkında dilekçesi okundu.  Görevlendirme yazısı yazılmasına karar verildi.

36.  TTB Merkez Konseyi'nin 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi konulu yazısı okundu. Kongrenin duyurulmasına karar verildi.

37.  TTB Merkez Konseyi'nin "İşyeri hekimlerinin bilgilerinin Bakanlıktan istenmesi" konulu yazısı okundu. Bilgi edinildi.

38.  TTB Merkez Konseyi'nin ve tabip odalarının katılımı ile verilen gazete ilanının ücretinden Odamıza düşen pay olarak 1.500,00 TL ödenmesine karar verildi.

39.  İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün vekalet ücreti tahsili konulu yazısı gereği ödemenin yapılmasına karar verildi.