Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

09.05.2018

09.05.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:
BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ
ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, 
Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL
  (1-15. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 15 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

16. Dr. Uğur Gökçelli, Dr. Derya Keskin Gökçelli, Dr. Muharrem Baturu, Dr. İlhan Göktay’ın ilk kayıt işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
17. Dr. İnci Köseoğlu’nun İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Mert Altıparmak’ın Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Revfik Candan Mezili’nin Muğla Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
18. Dr. İlyas Kutlayev’in (yabancı hekim) Aydın Tabip Odası’na, Dr. Şükran Özyurt’un Manisa Tabip Odası’na, Dr. Ali Haydar Erciyas’ın Aydın Tabip Odası’na, Dr. Aydın Vedia Gedik’in Ankara Tabip Odası’na, Dr. Yusuf Savran’ın Manisa Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
19. Dr. Bünyamin Dikilitaş’ın üyelikten ayrılma talebinin uygunluğuna karar verildi.
20. 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Tepecik EAH’nde saat 12:00 ile 13:30 arasında birim toplantısı yapılmasına ve bu konuyla ilgili Başhekimliğe yazı yazılmasına karar verildi.
21. TTB'nin 20 Mayıs 2018 Pazar günü Ankara'da yapılacak olan "Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi" toplantısı konulu yazısı okundu. Dr.Funda Obuz, Dr.M. Lütfi Çamlı ve Dr.Şükrü Boylu'nun katılmasına karar verildi.
22. TTB'nin "Yatağa Bağlı Seçmenlere Tıbbi Rapor Verilmesi" hakkında bilgilendirme yazısı okundu.
23. TTB'nin "Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuzu" okundu. Hekimlere duyurulmasına karar verildi 
24. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 11 Mayıs 2018 Cuma günü yapılacak olan Sıfır Atık Seminerine Dr. Hakan Köse'nin katılmasına karar verildi.
25. İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu üyeliği için insan hakları komisyonunun isim bildirmesine karar verildi.