Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

10.10.2018

10.10.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-10. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 10 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

11.  Odamız bölgesinde özel sağlık kuruluşlarında çalışmasına rağmen Odamızda üyeliği olmayan; aynı zamanda başka tabip odasında üyeliği ve özel hekimlik faaliyeti bulunan ve bu üyeliğine dair belgesiyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden çalışma belgesi çıkarılan hekimlerin durumları değerlendirildi. İzmir'de özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin listesinin İl Sağlık Müdürlüğünden istenmesine,  işlemlerin Yönetim Kurulu adına Dr.Nergül Çördük tarafından yürütülmesine karar verildi.

12.  Dr. İbrahim Soybaş, Dr. Halil Kekeç, Dr. Senem Altınbağ, Dr. Mehmet Çelebisoy, Dr. Ali Osman Demir, Dr. Mernuş Kadifeci Tümer’in ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

13.  Dr. Engin Kandiya’nın Kırşehir Tabip Odası’ndan, Dr. Melike Güngör’ün İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Özgür Arkun’un Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Figen Öztürk’ün Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Elifcan Karacan’ın İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Mehmet Sağlam’ın Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Çiğdem Kuzucu’nun Malatya Tabip Odası’ndan, Dr. Mustafa Mercan’ın Muğla Tabip Odası’ndan, Dr. İbrahim Susam’ın Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Adnan Kırcı’nın Batman Tabip Odası’ndan, Dr. Muhammet Kasım Arık’ın Bursa Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

14.  Dr. Serdar Kalemci’nin Kocaeli Tabip Odası’na, Dr. Ayşe Gökduman’ın Manisa Tabip Odası’na, Dr. Asım Caner Kalaycı’nın Manisa Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

15.  Dr. Göktuğ Yaşar Koşar, Dr. Mustafa Taha Özkul, Dr. Bekir Yıldırım, Dr. Naciye Engin Erhan, Dr. Fatma Şimşekli, Dr. Coşkun Şimşekli, Dr. Gamze Erkılınç, Dr. Cemal Selçuk İşoğlu, Dr. Nüzhet Seden Kocabaş, Dr. Mücalp Alpay’ın  üyelikten ayrılma taleplerinin uygunluğuna karar verildi.

16.  Dr. Güngör Marım’ın talebi değerlendirildi Talebinin uygunluğuna karar verildi

17.  Dr. Çetin Dinçel’in talebi değerlendirildi. Talebinin uygunluğuna karar verildi.

18.  Dr. Atilla Görk’ün talebi değerlendirildi. Hekime aidatlarını ödemesi gerektiği konusunda bilgi verilmesine karar verildi.

19.  Dr. Yasemin Ekmekyapar'ın talebi değerlendirildi. Başvurunun Gaziantep Tabip Odası tarafından değerlendirilmesine karar verildi.

20.  Dr. Galip Köse’nin 28.09.2018 tarihinde, Dr. Gülsüm Dalay’ın 27.09.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üye kayıtlarının sonlandırılmasına karar verildi.

21.  TTB'nin yazısı ekinde Sağlıkta Şiddet Yasası eylem basın açıklaması metni ve hekimlere yönelik hazırlanan mektup okundu.

22.  TTB'nin yazısı ekinde Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası Çıkarılsın! el ilanı metni okundu.

23.  TTB'nin Dr.Füsun Sayek'i anma toplantısı duyuru ve davet yazısı okundu.

24.  TTB'nin 21 Ekim 2018 Pazar günü Ankara'da yapılacak olan Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı duyuru yazısı ve katılımcı ismi bildirilmesi talebi okundu, bilgi edinildi.

25.  TTB'nin basın açıklamalarında uyulması gereken kurallar konulu yazısı okundu.

26.  TTB'nin "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılması istemli" Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazı okundu. TTB'nin konuyla ilgili girişimlerinin hekimlere duyurulmasına karar verildi.

27.  Aile Hekimliği Komisyonu'nun 03.10.2018 tarihli komisyon toplantı kararları okundu, bilgi edinildi

28.  TTB yazısı ekinde 30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Halk Sağlığı güz okulu duyurusu okundu. Ege Bölgesi Tıp Fakültelerine duyuru yapılmasına, Güz Okulu çalışmalarını Yönetim Kurulu adına Dr.Nuri Seha Yüksel'in yürütmesine karar verildi.

29.  14 Ekim 2018 Pazar günü 09:30-17:00 saatlerinde Ankara'da yapılacak olan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısına Dr.Hülya Çamlıbel ve Dr.Hasan Ter'in katılımına, gidiş dönüş yol ücretlerinin ödenmesine karar verildi.  

30.  Halk Sağlığı Kol toplantısına katılacak hekimlerin giderlerinin TTB tarafından karşılanması için TTB'ye yazı yazılmasına karar verildi.

31.  Pratisyen Hekimlik Kongresine daha fazla hekimin katılması talebi değerlendirildi. Uygun olmadığına karar verildi.

32.  Vecto Digital Baskı'nın "Sağlıkta Şiddet etkinlikleri için baskı bedeli" olan 1.832,54 TL. tutarındaki 09.10.2018 tarih 21126 nolu faturasının ödenmesine karar verildi.