Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

11.07.2018

11.07.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-14. ve 19. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 15 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

15.  Dr.Muhsin Uyan'ın talebi değerlendirilmiştir. İzin talebinin TTB Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca uygun olmadığına karar verildi.

16.  TTB'nin Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun 19 Temmuz 2018 günü saat 10:00'da başlanacak olan yargılaması hakkında yazısı okundu.

17.  Dikili Devlet Hastanesi acil servisindeki olay değerlendirildi. Dikili Devlet Hastanesine ziyaret yapılmasına karar verildi

18.  Dr. Duygu Bilge'nin hukuksal destek talebi okundu. Uygunluğuna karar verildi.