Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

12.09.2018

12.09.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Nergül ÇÖRDÜK

(1-8. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 8 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

  1. Dr. Sevda Kanat, Dr. Şenol Durukan, Dr. Hayri Aksüt’ün ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

10.  Dr. Nazif Topaloğlu’nun Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Burçin İşcan’ın İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Talip Uğurlu’nun Karabük Tabip Odası’ndan, Dr.Enis Tamuğur'un Manisa Tabip Odası'ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

11.  Dr. Hatice Sühan Tomaç’ın İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Narimana Imanova’nın Samsun Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

12.  Dr. Kamuran Hatice Yıldızak’ın 12.07.2018 tarihinde, Dr. Uğur Emre Kapkın’ın 08.09.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üyeliklerinin sonlandırılmasına karar verildi.

13.  Dr.Melike Güngör'ün talebi değerlendirildi. Uygun olmadığına karar verildi.

14.  Hekim Meclisi çalışmalarına ilişkin hazırlanan yönerge taslağı değerlendirildi. Yönergenin yürürlüğe girmesine karar verildi.

15.  Hekim Meclisi seçim sürecinin başlatılmasına, bununla ilgili olarak Hekim Meclisi Seçim Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Kurul üyesi olarak meclis divan adına Dr.Kemal Özbek, Hekim Meclisi üyeleri Dr.Gaffar Karadoğan, Dr.Ahmet Etit ve Yönetim kurulu adına Dr. Nergül Çördük ve Dr.Fatih Sürenkök belirlendi.

16.  İl İnsan Hakları Kurulu'na kabul edilmeyen adayımızla ilgili olarak yapılacak girişimlerle ilgili konuşuldu. Valiliğe kararın gerekçesiyle ilgili yazı yazılmasına karar verildi.

17.  TTB'nin 6 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Aile Hekimliği Kolu toplantı duyuru yazısı okundu. Toplantıya Dr.Nuri Seha Yüksel’in katılmasına karar verildi.

18.  TTB'nin merkezi üye kayıt programı konulu yazısı okundu. Yazı uyarınca işlem yapılmasına karar verildi.

19.  TTB'nin 14 Ekim 2018 Pazar günü yapılacak olan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantı duyuru yazısı okundu. Komisyona iletilmesine karar verildi.

20.  Bergama Kapıkaya köyü mevkiinde işletilmesi planlanan Kapıkaya Altın Gümüş Bakır Madeni Açık Ocak İşletmesine ilişkin verilen 13.08.2018 tarihli ÇED olumlu kararının iptali için dava açılmasına karar verildi.

21.  Çevre Komisyonu ile komisyon işleyişine ilişkin toplantı yapılmasına karar verildi.

22.  Sineda Bilgisayar&Kırtasiye'nin 06.09.2018 tarih 005906 nolu "Kırtasiye malzemeleri" bedeli olarak 1.153,00 TL. tutarındaki faturasının ödenmesine karar verildi.

23.  Fikirland Reklam ve Tanıtım Hizmetleri’nin 04.09.2018 tarih 102356 nolu, İlkyardım kitabı bedeli olarak 5.782,00 TL tutarındaki faturasının ödenmesine karar verildi.

24.  Directiq A.Ş.'nin 03.09.2018 tarih 002718 nolu, directo hizmet ve kullanım bedeli olarak 1.031,91 TL. tutarındaki faturasının ödenmesine karar verildi.