Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

12.11.2018 Hekim Meclisi Toplantı Notları

12.11.2018 Hekim Meclisi Toplantı Notları

Sayın üyeler,

Temsilci seçimi süreci tamamlanarak, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun çağrısıyla, 12 Kasım 2018 tarihinde yeni dönem Hekim Meclisi ilk toplantısı 55 üye, 6 üye olmayan meslektaşımızın katılımıyla yapıldı. 13 üye mazeret bildirdi.

Seçim Kurulu adına Dr. Ahmet Etit'in seçim süreci hakkında bilgi vermesinden sonra en kıdemli üye Prof. Dr. Türkan Süren ve en genç üye Dr. Enis Yiğitaslan’dan oluşan geçici divan kurulu oluşturuldu. 

Açılış konuşmasında İTO Başkanı Prof.Dr. Funda Barlık Obuz,  Hekim Meclisini ve komisyonları daha işler hale getirmek için çalıştıklarını dile getirerek birimlerdeki genç hekimlerin İzmir Tabip Odası etkinliklerine katılmasının önemini belirtti ve önceki dönem yaptıkları çalışmalardan dolayı Hekim Meclisi Divanı adına Divan Başkanı Dr. Kemal Özbek' e bir teşekkür plaketi verdi. 

Yapılan oylama sonucu Dr. Yıldıray Orhon, Dr. Selin Demet, Dr. Ceylan Özkan Hekim Meclisi Divan Kurulu'na seçildi. 

Usule uygun verilen önergeler ile iç tüzükte değişiklik yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre; 
Hekim meclisi iç tüzüğünün 3. maddesinin, tanımlanan "doğal üyeler" kapsamına 2010 yılından itibaren seçilmiş hekim meclisi divan başkanlarının da alınacak şekilde değiştirilmesi, 

Hekim meclisi iç tüzüğünün 6. maddesine “ilimizde bulunan her Tıp Fakültesi  ve/veya Eğitim Araştırma Hastanesi, üye sayısına bakılmaksızın en az 1 olmak üzere üye sayısına göre temsilci seçerler” cümlesinin eklenmesi kararlaştırıldı. 

TTB'nin çağrısıyla Torba yasa tasarısına karşı Ankara’da yapılan toplantı ve yürüyüşe dair Dr. Behiye Mungan ve Dr. Halil Hüseyin Çağatay tarafından bilgi aktarımı yapıldı. 

Yeni mezun olan genç hekimlerin çeşitli mağduriyetler yaşamaması adına önlemler alınması, çeşitli yöntemler geliştirilmesi gerektiği ve daha fazla sayıda meslektaşımızın bir araya gelerek çalışmalar yapılması önerildi.

KHK’lar ile atılanlar, şiddete uğrayan hekimler gibi sadece mağdur olanların değil tüm hekimlerin bir araya gelmesinin sonuca götüreceğine dair birlik beraberlik mesajı verildi. 

Hekim Meclisi toplantılarının her ayın 2. Pazartesi günü yapılmasına, ikinci toplantının 10 Aralık 2018 tarihinde yapılmasına karar verildi. Gelemeyen üyelerin mutlaka mazeret bildirmeleri, dilek ve temenniler ile toplantı sonlandırıldı.

Odamız web sitesinden toplantının videosuna ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla...

Divan Kurulu