Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

12.12.2018

12.12.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-14. ve 35. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 15 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 1. Dr. Sefa Saraç, Dr. Şahabettin Akıncı, Dr. Gürsel Tayfun Gürle’nin ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.  
 2. Dr. Özgül Çınar’ın İstanbul Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
 3. Dr. Aytekin Uzer’in Ordu Tabip Odası’na, Dr. Ufuk Atlıhan’ın Şanlıurfa Tabip Odası’na, Dr. Mehmet Aykuş’un Çanakkale Tabip Odası’na, Dr. Derya Ünver(Güneş)’in Bursa Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
 4. Dr. Seçil Eker’in, Dr. Sezer Gül’ün üyeliğinin sonlandırılması talepleri değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.
 5. Dr. Uğur Yensel, Dr. Metin Cavit Avcı, Dr. Mehmet Nevzat Akpınar’ın vefatı nedeniyle üye kayıtlarının sonlandırılmasına karar verildi.
 6. Dr. Mehmet Akif Ekinci’nin talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.
 7. Dr. Sedat İrgil’in talebi değerlendirildi. Hekimin askeri hekim olması ve Oda üyeliğinin mümkün olmaması nedeniyle kaydının sonlandırılmasına ve aidat muafiyeti tanınmasına karar verildi.
 8. Dr. Doğan Özyurt’un talebi değerlendirildi. Üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 9. Dr. Aynur Ergin’in talebi değerlendirildi. Hekimin mesleki faaliyet yürüttüğü 1993-2002 dönemine ilişkin aidatlarının tahsiline ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 10. Dr. Murat Sivrioğlu’nun talebi değerlendirildi. Üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 11. Dr. Ufuk Baltacıoğlu’nun talebi değerlendirildi. Üyelik devam ettiği sürece aidatın tahakkuk ettiği bilgisinin hekime iletilmesine, yazı ekine TTB görüş yazısının eklenmesine, aidatın tahsili ile üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 12. Dr. Süleyman Gökmen’in talebi değerlendirildi. Üyelik devam ettiği sürece aidatın tahakkuk ettiği bilgisinin hekime iletilmesine, yazı ekine TTB görüş yazısının eklenmesine, aidatın tahsili ile üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 13. Dr. Şeref Yüksel’in talebi ve Afyonkarahisar Tabip Odası’nın 07.12.2018 tarihli yazısı değerlendirildi. Hekimin 2000 yılına kadar olan aidatlarının tahsiline ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 14. Dr. Rafet Şahin’in talebi değerlendirildi. Hekimin Kütahya Tabip Odası'na üye olduğu tarihe kadar olan aidatlarının tahsiline ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 15. Dr. Volkan Hürmeriç’in talebi değerlendirildi. Hekimin askeri hekim olarak çalışmaya başladığı döneme kadar olan aidatlarının tahsiline ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 16. Dr. Ahmet Cemal Neziroğlu’nun talebi değerlendirildi. Üyelik devam ettiği sürece aidatın tahakkuk ettiği bilgisinin hekime iletilmesine, yazı ekine TTB görüş yazısının eklenmesine, aidatın tahsili ile üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 17. Dr. Levent Yıldırım’ın talebi değerlendirildi. Hekimin Tokat Tabip Odası'na üye olduğu dönemlere kadar olan aidatlarının tahsiline ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 18.  Dr. Musa Ayten’in talebi değerlendirildi. Üyeliğinin sonlandırılmasına  karar verildi.
 19. Dr. Suat İşsevenler’in talebi değerlendirildi. Isparta Tabip Odası’na üye olduğu döneme kadar olan aidatlarının tahsiline ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.  
 20. Dr. Veşti Gür’ün talebi değerlendirildi. Uşak Tabip Odası'na üye olduğu döneme kadar olan aidatlarının tahsiline ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 21. Dr. Emin Alp Yentür’ün talebi değerlendirildi. Hekimin Manisa Tabip Odası'na üye olduğu döneme kadar olan aidatlarının tahsiline ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 22. Dr. Burhanettin Tokgöz’ün talebi değerlendirildi. Hekimin üye olduğu süre içerisinde aidatlarının tahakkuk ettiği, mesleki faaliyetindeki değişiklikleri bildirme yükümlülüğü olduğu bilgisinin TTB yazısı ile birlikte hekime iletilmesine, aidatlarının tahsili ile birlikte üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.
 23. Dr.Nihal Kavaklı Cengiz’in talebi değerlendirildi. Aidat miktarları kriterlerinin Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre kararı ile belirlendiği konusunda hekime bilgi verilmesine karar verildi.
 24. TTB'nin 10.12.2018 tarihli "Barış ve Hekimlik Değerleri İçin 27 Aralık'ta Ankara Adliyesindeyiz" başlıklı basın açıklaması okundu. Basın açıklamasına kitlesel katılım sağlanması için çalışma yapılmasına karar verildi.
 25. 13.12.2018 Perşembe günü "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" dediği için yargılanmaya başlayacak TTB'nin yanındayız başlıklı basın açıklaması yapılmasına karar verildi.  
 26. TTB yazısı ekinde "TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayıları"na ait liste okundu. Hekimlere duyurulmasına karar verildi.
 27. TTB'nin 23 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-6 duyurusu okundu. Bilgi edinildi.
 28. Çevre Sağlığı Komisyonu Sekreteri Dr.M.Tuğrul Şahbaz'ın dilekçesi ekinde "İzmir İçin Nasıl Bir Yerel Yönetim" konulu metnin kamuoyuyla paylaşılması talebi okundu. Konuyla ilgili planlanmış basın açıklaması olduğu bilgisinin iletilmesine karar verildi.
 29. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şubesi'nin 15.12.2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu davet yazısı okundu. Bilgi edinildi.  
 30. Arı Dijital Baskı Ltd.Şti' nin 05.12.2018/6668 nolu fatura karşılığı 1662,15 TL ödenmesine karar verildi.
 31. Meltem Şapka Baskı Merkezinin 07.12.2018/734114 nolu fatura karşılığı 1620,00 TL ödenmesine karar verildi.