Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

14.11.2018

14.11.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

  (1-2. ve 20. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 3 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

  1. Dr. Kübra Demir Üstün, Dr. Sedef Demirer, Dr. Şahin Kaya’nın ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.
  2. Dr. Hakan Özkahya’nın Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Zülfü Emel Erdem’in İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Nihat Çalım’ın Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Şükrü Polater’in Van Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.  
  3. Dr. Zafer Akar’ın İstanbul Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
  4. Dr. Çiğdem Banu Çetin’in talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.
  5. Dr. Sevgün Sabancı Coşkun'un üyeliğinin sonlandırılması talebi değerlendirildi. TTB'nin üyelik yönergesi ve yargı kararı uyarınca Aile hekimlerinin üyelik zorunluluğu olması nedeniyle ayrılma taleplerinin reddine karar verildi.
  6. Dr. Nurhan Evliyaoğlu’nun üyeliğinin sonlandırılması talebi değerlendirildi. TTB'nin üyelik yönergesi ve yargı kararı uyarınca Aile hekimlerinin üyelik zorunluluğu olması nedeniyle ayrılma taleplerinin reddine karar verildi.
  7. Dr. Kürşad Öztürk’ün 04.09.2018 tarihinde, Dr. Kutay Andaç’ın 09.11.2018 tarihinde, Dr. Mahmur Salih Mertan’ın 09.11.2018 tarihinde, Dr. Şevki Kılıçarslan’ın 12.11.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üye kaydının sonlandırılmasına karar verildi.

10.  TTB'nin 8 Aralık 2018 Cumartesi günü Odamızın ev sahipliğinde yapılacak olan XXIV. TUEK duyuru yazısı okundu. Bilgi edinildi.

11.  TTB'nin 8 Aralık 2018 Cumartesi günü yapılacak olan XXIV. TUEK için düzenleme kurulunda yer alacak bir temsilci ismi bildirilmesi konulu yazısı okundu. Dr.Selda Erensoy’un isminin bildirilmesine karar verildi.

12.  TTB'nin yazısı ekinde TBMM'de grubu bulunan siyasi parti genel başkanları ve 600 milletvekiline gönderilecek olan metin okundu. Bilgi edinildi.

13.  TTB'nin halen yayımlanmakta olan ve/veya önceki tarihlerde yayımlanmış her süreli yayınımız ile ilgili doldurulmasını istediği formlar için çalışmaların devam edilmesine karar verildi.

14.  TTB'nin 16 Aralık 2018 Pazar günü İstanbul'da yapılacak olan Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri/Sözleşmeler Çalıştayı duyuru yazısı okundu. Dr.Nergül Çördük’ün görevlendirilmesine karar verildi.  

15.  TTB'nin Toplum ve Hekim Dergisi'nin 40. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Süreli Yayıncılık: Neden? Nasıl? etkinliği duyurusu ve afişi okundu. Etkinliğin duyurulmasına karar verildi.

16.  TTB'nin yazısı ekinde aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü değerlendirildi. Konuyla ilgili olarak bir panel düzenlenmesine ve panel hazırlıkları konusunda Dr. Nuri Seha Yüksel’in görevlendirilmesine karar verildi.

17.  Dr.Gülden Aykanat'ın 13 Aralık 2018 saat 18.30'da Arkas Sanat Merkezi'nde sergilenen 1001 gece isimli sergiye rehberli gezi düzenlenmesi talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.

18.  Dr.Kemal Özbek'in obezite cerrahisi çalışma grubu oluşturulması hakkında talebi okundu. Çalışma hazırlıkları için Dr.Hakan Köse’nin görevlendirilmesine, ilgili uzmanlık dernekleri ile iletişime geçilmesine karar verildi.

19.  Hekim olmayan kişilerin hekimlik yetki alanına giren işlemleri yapması nedeniyle yaptığımız suç duyurusunun webte haber yapılmasına ilişkin yazı taslağı okundu. Eklemelerle birlikte yayınlanmasına karar verildi.

21.  İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin tıp fakültesi müfredatı ile ilgili görüş ve önerilerin bildirilmesi talebi okundu. Dr. Funda Barlık Obuz tarafından değerlendirilmesine karar verildi.

22.  17 Kasım 2018 Cumartesi günü Gündoğdu Meydanında yapılacak olan KESK mitingine İzmir Tabip Odası'nın kurumsal olarak katılmasına ve hekimlere duyurulmasına karar verildi.