Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

14 Mart Sürecinde Taleplerimiz

07.03.2018

Değerli meslektaşlarımız,

14 Mart dönemi, hekimler ve hekimlikle ilgili istemlerin kamuoyuyla paylaşılması fırsatı yaratmaktadır.
 
Önümüzdeki 14 Mart sürecinde, hemen hemen bütün hekimleri önemli ölçüde ilgilendirdiğini düşündüğümüz başlıkları TTB'ye iletmiş bulunuyoruz. 
 
Hiç kuşkusuz bizlerin yaptığı listeye, bir bu kadarı ve belki daha fazlası eklenebilir. Unutulmamalıdır ki; liste uzadıkça, taleplerimizin muhataplarında yaratacağı etki de bu oranda azalmakta ve tespit yapmaktan öteye geçememektedir.
 
Türkiye'de hekimlerin çözüm bekleyen sorunları sıraladıklarımızdan ibaret değildir. Hiç kuşku yok ki,   görev yaptığımız her ortamda, farklı nedenlerle çok sayıda sorun yaşamaktayız. Başka deyişle TTB’ye göndermiş olduğumuz yazıda yer alan başlıklardan ibaret değildir sorunlarımız. Meslektaşlarımızın, çok önemsediği bir sorunun listede bulunmuyor oluşunu göz ardı edildiği/farkına varılmadığı yönünde değerlendirmemesini diliyoruz.
 
Öncelikli olarak sıraladığımız taleplerimiz, meslektaşlarımızdan Odamıza iletilen ve bizce de öncelikli olduğu değerlendirilen, bütün hekim kitlesini ilgilendiren ve öncelikli taleplerdir.
 
TTB ve bütün tabip odaları ile paylaştığımız talep ve tespitlerimizi sizlerin de bilgisine sunuyoruz. 
 
Saygılarımızla.
 
 
 
 
İZMİR TABİP ODASI
 
Bu haber 1172 kez okunmuştur.