Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

15.08.2018

15.08.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-10. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 10 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

11.  Dr. Didem Hancı, Dr. Açelya Ülkü, Dr. Yusuf Seçgin, Dr. Mihrinur Akbaş’ın ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

12.  Dr. Selin Demet’in Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Nehir Tümer'in Çanakkale Tabip Odası'ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

13.  Dr. Serdar Kalemci’nin Mersin Tabip Odası’na, Dr. Muhammed Oylumlu’nun Gaziantep Tabip Odası’na, Dr. İbrahim Can Taşkıran’ın İstanbul Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

14.  Dr. Bekir Bülent Alpay'ın üyeliğinin sonlandırılması talebinin uygunluğuna karar verildi.

15.  Dr. Nevin Ercan’ın 14.08.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.

16.  TTB Merkez Konseyi'nin 09.09.2018 tarihinde yapılacak Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı ile ilgili yazısı okundu. Kadın hekimlik komisyonundan temsilci ismi istenmesine karar verildi.

17.  TTB Merkez Konseyi'nin 15.09.2018 tarihinde yapılacak Pratisyen Hekim Kolu toplantısı ile ilgili yazısı okundu. Bilgi edinildi.

18.  Star Rafineri A.Ş.'nin cevabi yazısı okundu. Bilgi edinildi.

19.  Üyemiz Dr. Bülten Tugay'ın hukuksal destek talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.

20.  İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin 04/2018-06/2018 dönemi 2.974,71 TL. geçici vergi ödemesinin yapılmasına karar verildi.

21.  Yeni Asır Gazetesine "kuralın batsın doktor hanım" başlıklı yazı nedeniyle gönderilen açıklama ve düzeltme metninin yayınlanmaması değerlendirildi. Adli sürecin başlatılmasına karar verildi.