Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

15.10.2018

15.10.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

    (1-11. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 11 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

12.  Dr. Mustafa Karademir’in ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

13.  Dr. Mustafa Cem Terzi’nin İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Betül Canöz’ün İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Serkan Kocakuşak’ın Niğde Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

14.  Dr. Tuncay Uçar’ın Aydın Tabip Odası’na, Dr. Ghassan Nabo’nun İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Sevil Arı Yaylalı’nın İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Erol Sevim’in Manisa Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

15.  Aile Hekimi Dr. Filiz Yıldırım’ın üyelikten ayrılma talebi değerlendirildi. TTB'nin üyelik yönergesi ve yargı kararı uyarınca Aile hekimlerinin üyelik zorunluluğu olması nedeniyle ayrılma talebinin reddine, hekime yazılı olarak bildirilmesine karar verildi.

16.  Dr. Belkız Uyar, Dr. Hakan Akdağ ve Dr. İsmail Güneş Gökmen’in üyelikten ayrılma talepleri değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.

17.  Dr. Muhammet Bahadır Yılmaz’ın talebi değerlendirildi. Karabük Tabip Odasından görüş sorulmasına karar verildi.

18.  Dr. Nevzat Acar’ın 12.10.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üye kaydının sonlandırılmasına karar verildi.

19.  Geçtiğimiz toplantıdan bu yana yapılan hastane toplantıları, Çarşamba ve Cumartesi eylemleri değerlendirildi.

20.  TTB'nin edebiyat matinelerine aday talebi değerlendirildi. Kültür Sanat Komisyonu ile birlikte değerlendirilmesine karar verildi.

21.  Dr.Emine Oruç ve Dr.Gülen Cavlak'ın talebi değerlendirildi. Taleplerinin kabulüne karar verildi.

22.  Efemçukuru altın madeni kapasite artış işleminin iptali için açılan davada İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin keşif ve bilirkişi gider avansı yazısı değerlendirildi. Diğer davacı bileşenlerle değerlendirilerek Odamıza düşen payın ödenmesine karar verildi.

23.  20 Ekim 2018 Cumartesi günü Odamızda yapılacak olan Ege Bölgesi Tabip Odaları toplantısı için yapılacak hazırlıklar değerlendirildi.

24.  İşyeri Hekimleri Sendikası toplantısının 21 Ekim 2018 Pazar günü Odamızda yapılması talebi değerlendirildi. Toplantının Odamızda yapılmasına ve Yönetim Kurulundan katılımın sağlanmasına karar verildi.

25.  TTB’nin 17 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Sağlıkta Mobbing – Mobbingte Sağlık sempozyum duyurusu değerlendirildi. Odamızı temsilen Dr. Firdevs Uysal’ın katılmasına karar verildi. Hekimlere duyurulmasına karar verildi.