Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

16.05.2018

16.05.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:
BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ
ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, 
Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL
  (1-9. ve 23. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 10 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

10. Dr. Selda Özel, Dr. Batuhan Layık, Dr. Kürşat Utku, Dr. Mehmet Artan, Dr. Salaheddin Akçay, Dr. İbrahim Atasoy, Dr. Meziyet Camuz’un ilk kayıt işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
11. Dr. Nurcan Uslu Balaban’ın Balıkesir Tabip Odası’ndan, Dr. Faik Fevzi Okur’un Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Ahmet Şahin Alpay’ın İstanbul Tabip Odası’ndan nakil işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
12. Dr. İbrahim Kuşak’ın üyelikten ayrılma talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.
13. Dr. Kunter Perim’in 16.05.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üye kaydının sonlandırılmasına karar verildi.
14. TTB'nin 08-09-10 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan 69. Büyük Kongresi (Seçimli) duyurusu yazısı ve gündemi okundu. Gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verildi.
15. 23-05-2018 tarihinde İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak hekim toplantısı için Başhekimliğe yazı yazılmasına karar verildi.
16. TTB'nin Kasım-Aralık aylarında yapılması planlanan Etik Kurul Çalıştay hazırlıklarına dayanak olmak üzere Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporu'nun güncellenmesi talebi okundu. Bilgi edinildi.
17. TTB aidatlarının ödenmesi görüşüldü. TTB'den gelecek ödeme planı çerçevesinde ödeme yapılmasına karar verildi.
18. Odamız muhasebe programı yıllık güncelleme teklifleri görüşüldü. Tekliflerin değerlendirilmesi için Dr. Lütfi Çamlı’nın yetkilendirilmesine karar verildi.
19. Dr. Kürşat Utku'nun eğitimini tamamlaması için destek talebi okundu. TTB tarafından açılan emsal davanın sonucunun beklenmesinin uygun olacağına karar verildi.
20. Dr. Şahin Budak'ın 13 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da yapılan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu toplantısı sonrası toplantıya ilişkin dilekçesi okundu. Bilgi edinildi.
21. Doktor anketinin tartışıldı. Üzerinde bir takım değerlendirmeler yapıldı.
22. 25.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu’nun 31 nolu kararında vefat nedeniyle üyeliği sonlandırılan hekimler içinde Dr.Gülriz Menteş’e sehven yer verildiği, Dr.Gülriz Menteş’in Odamız üyesi olmadığı değerlendirilerek 25.04.2018 tarihli, 31 nolu karardan Dr.Gülriz Menteş isminin çıkartılmasına karar verildi.