Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

17.02.2015

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi – Şubat’15 Toplantı Tutanağı

Toplantı No    : 3 
Tarih            : 17.02.2014
Divan           : Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu, Dr. Yıldıray Orhon, Dr. Güney Toprak
Katılanlar       : 36 HM üyesi, 2 HM üyesi olmayan hekim
 
 
 
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu Bilgilendirme
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Özellikle şiddet gören bir mesleğin mensubu olarak Özgecan için üzüntü dileklerimi iletmek istiyorum. Nisan ayında ŞİDDETİ gündeme alabiliriz. Eğer uygun görülürse hekim meclisinde Nisan ayında gündeme alabiliriz.
Önümüzdeki dönem etkinlikler sırasıyla bilgilendirildi.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Kamu  kurumları dışında çalışan hekimlere de Yeşil Pasaport verilmesi ile ilgili milletvekili Hülya Güven tarafından meclise yasa teklifi verilmiş. Oda avukatı ile görüştüğümde milletvekillerine mail göndermemizin olumlu olacağını söyledi. Sizler de arkadaşlarınıza iletir ve yoğun bir şekilde mail gönderilirse sanırım etkili olur.
Yönetim Kurulunun bilgilendirmesi için Dr. Suat Kaptaner’i davet ediyoruz.
 
Dr.Suat Kaptaner: Aydınlatılmış onam sempozyumu yapıldı. İşyeri hekimliği komisyonunun etkinliği meslek hastalıkları tanıtım toplantısı. Aile hekimlerinin eylemleri devam ediyor. Bu Cumartesi de devam edecek. Yüzde 50-60 civarında katılım oluyormuş. Emekli hekimler komisyonuna milletvekili Hülya Güven katıldı. Meclise aktarma konusunda bir faydası olacak. Rennan Pekünlü Hocaya açılan 2. bir dava daha var. Destek ve dayanışmasını Rennan Hocanın etkinliklerine katılarak destek veriyor. Hekim ücretleri konusunda birim toplantıları hastanelerde yapıldı. Bir çalışma içine girdiğimizi kamuoyuna basın açıklaması ile açıkladık. Reklam ajansı ile görüştük. Onların fikirlerini alma konusunda toplantı yaptık. Bu konuyu görüşmek üzere Sağlık Bakanından randevu talep ettik. Bir anket taslağı hazırladık. Böyle bir anket yapmanın faydası olur mu diye sizlere görüşlerinize sunuyoruz. Eski İl Sağlık Müdür Yardımcı şimdi milletvekili aday adayı olan Bedia Türkyılmaz’ın Odamızı ziyareti oldu. Özgecan için Alsancak Devlet Hastanesi, Tepecik ve Dokuz Eylül Hastanelerinde açıklamalarımız oldu. Hekimlerin tek ve acil talepleri konusunda TTB’ ye aktarıyoruz. Sağlıkçı örgütlerinin bir araya geldiğini önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. Genel bir kampanya için kullanılacak, basına, köşe yazarlarına ulaştırılacak, kampanyayı hatırlatacak slogan bekliyoruz sizlerden. Kısa filmler, aile hekimleri, emekli hekimleri, acillerde çalışan hekimlerin etkili olacağını ifade ediyorlar. Önümüzdeki hafta sonunda bu önerileri Ege Bölgesi Tabip Odaları toplantısına götüreceğiz. Önümüzde 2 aylık bir süreç var. Kısa dönem için Nisan’dan sonra siyasi tartışmalar olacağı için bu etkinlikleri yeteri kadar sürdüremeyebiliriz. En kritik dönemi de 14 Mart dönemi. Eylemler,  iş bırakma konusundaki düşüncelerinizi bekliyoruz.
 
14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları için yapılacak etkinliklerin belirlenmesi
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Bugünkü toplanmamızın gündemi 14 mart idi. Bu konuda söz almak isteyen var mı?
 
Dr.Ergün Demir:  Hekim Meclisinde hekim ücretlerinin arttırılması ana tema oluyor. Kulağa hoş geliyor. Hekim ücretlerinin arttırılması için bütçede yer alması gerekiyor. Bütçe zamanı geçti. Şimdi hekim ve sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammına yoğunlaşmamız lazım. Fiili hizmet zammı talebinin 14 Mart’ta hayata geçirilmesi, konunun gündeme getirilmesi gerekiyor. Sendikaların bu konuda çalışmaları var. İkinci olarak da ek ödemelerin maaşlara yansıtılmasını sağlamak lazım. Taleplerimizi bu şekilde dile getirmeliyiz.
 
Dr.Nuri Seha Yüksel: Aile hekimleri olarak bizler eyleme devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde nöbete gitmemenin yanında sağlıktaki dönüşüm sürecine ne kadar katkıda bulunabiliriz. İZAHED’de emekli maaşları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Dernek olarak kendi içinde Türkiye genelinde bir eylem başlatmak istiyor. Bütün tıp camiası olarak genel bir eylem yapılması isteniyor. Daha üst taleplerle gitmek için sendikalarla görüşmeler devam ediyor. Ortak taleplerimizi öne çıkaracak bir faaliyet olarak görüyorum. Birlikteliğimizin olması gerektiği sürekli söyleniyor. Kendi adımıza yakaladığımız rüzgarın diğer yelkenleri doldurmasını istiyoruz. Biz aile hekimleri olarak hazırız. 1günlük iş bırakma eylemi yeterli olmayacaktır.
 
Dr.Fatih Sürenkök: TTB olarak Sağlık Bakanı’nı ziyaret etmiştik. İsteklerimizin çok olduğu izlenimi oluşmuştu. 14 ay önce Sabit dönerlerinin iki katına çıkarılması ve emekliliğe yansıtılması konusunda bir çalışma başlatılmıştı. Ne kadar ses getirdi, ne kadar farkındalık yaratıldı, bilemiyoruz. 3-4 hastanede toplantılar yapıldı O toplantıların ne kadar etkili olduğu konusunda yönetim kurulunun bilgilendirme yapmasını istiyorum. Eyleme, kamuoyu yaratmaya ihtiyacımız var. Farkındalığı yaratmazsanız bu işi yapamazsınız. TTB Merkez Konseyi olarak biz sabit dönerin 2 katına çıkarılması değil, 657 sayılı devlet memurları yasasına eklenecek bir madde olarak, basit bir cümle eklenmesi ile hakim ve savcılarla aynı kategoriye sokulması talebi. Emeklilik yasasına eklenecek bir cümle ile alacakları paranın % 80 arttırılması gerektiği Bakanlığa iletilmiştir. TTB olarak 4 talebimiz var. 2.si çalışma koşullarıdır. Aktif olarak ortaya çıkan iki grup vardır. Asistan ve aile hekimlerinin koşulları öne çıkmıştır. Eylem farkındalıkları artmıştır. 3.sü fiili hizmet zammı şu an meclistedir, yoğun bir çalışma yapılmaktadır. 4.sü tıp eğitimi sorunudur. 16 000 civarında mezun olmak üzere tıp öğrencisi vardır. Önümüzdeki dönemde büyük bir işsizlik ortaya çıkacaktır. Bu taleplerle ilgili olarak alanda bir araya gelmek gerekiyor. Eylemleri odalar örgütleyecektir. TTB Odalardan gelen talepler doğrultusunda hareket edecektir. Bir günden fazla iş bırakmaya eğilim vardır. Güney illeri odaları toplantısında paylaşıldı. Güney illeri, doğu illeri destek vermiştir. Ege Bölgesi Toplantısında görüşülecektir. 13 Mart’ta Türkiye genelinde iş bırakma, yine 14 Mart’ta Aile Hekimleri’nin iş bırakmasına destek, 15 Mart’ta İstanbul Tabip Odası’nın mitingine çağrı şeklinde planlanıyor. temel problem şudur: alanlarda hekimlerle buluşmamız, farkındalığı yaratmamız, daha fazla çalışmamız gerekiyor.
 
Dr.Mehmet Can Uğur: Asistan arkadaşlarımız adına değinmek istiyorum. Son dönemde asistanlar arasında bir eylemsellik var. Her ne kadar iş yükü, angarya gibi gelse de bunların altında ekonomik sorunlardır. Asistanların hayata yeni atılması, kampanyaya daha fazla destek verecektir. Ancak iş bırakma konusunda sorunu çok çözmüyor. Aile hekimlerinin eylemi takdir edilecek bir durum. Aylarca sürdürüyorlar. Daha farklı eylemlerin gündeme gelmesi gerekiyor. Ücretler konusunda geçen aylarda akademik kadroda yer alan hekimlere belli oranlarda zam yapıldı. Aynı eğitimi aldığımız, farklı tercihlerle ayrıldığımız durumlarda eğitim hastaneleri bunun dışında tutuldu. Tabip Odasının bu konuda girişimi yapıldı mı, bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu:  Fikir ve görüşlerinizi iletmeniz idi. Genç arkadaşlarımızın çok yaratıcı olduklarına inanıyorum. Hedefe ulaşıncaya kadar eylemlilik gerektiğini düşünüyorum.
 
Dr.Nurdan Talay:  Süresiz eylem yapmak olmalı. Birçok tabip odası politik baskı nedeniyle katılamayacağını biliyoruz. Özel hastanelerde çalışan hekimleri iyi örgütlemek, yanımıza almamız lazım.
 
Dr.Erol Akgün: Kurum hekimleri adına Odamızın desteği ile yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Bizim adımıza verilen hiçbir önerge meclisten geçmiyor. İktidar milletvekillerini de davet edelim. Önerim şu TTB geçen sene Sağlık Bakanı ile bir görüşme yaptı. Kurum hekimlerinin mağduriyetleri dile getirildi. Hukuk bürosundan Hakan Giritlioğlu ile görüştüm. Kendisine yetkililer hala çözülmedi mi demişler. Kimsenin kimseden haberi yok. Tabip Odamızın başlattığı etkinlikleri önemsiyorlar. Metin Memiş’i bir arkadaşımla da görüştürdüm. Kurum hekimleri burda da mağdur olacaktı ama. Tam gün yasasında olduğu gibi bundan sonra kapsayacak mı bilmiyorum. Bizler ve aile hekimleri döner sermaye almıyor. Eğer bir artış yapılacak ise ek göstergeler üzerinden, bütün hekimleri içine alacak şekilde artış yapılması talebimiz. İto bütün hekimler adına ücret adaletsizliği ile ilgili hukuk bürosu ile çalışma yapılmalı. Siyasi parti milletvekillerini de işin içine katmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, yıpranma konusunda, nöbet ücretleri ve emekli maaşları ile ilgili bir çalışma yapıyor. Arkadaşların son bir önerisi var: Aşırı politik, iktidarı rahatsız edecek dil kullanmayalım
 
Dr.Akın Alaltun: Bir dönem aile hekimliği yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bütün partilere eşit mesafede davrandığımızı göstermek adına ziyaretler yaptık. MHP milletvekili Oktay Vural bizi ziyarete geldi. İntörnlerle ilgili yasa mecliste çıktı. Öğrendik ki Oktay Vural’ın kızı intörn imiş. Halkın gözünde zaten çok maaş kazandığımız görünüyor iken yanlış bir kampanya olmaması gerekiyor. Çok kararlı olmamız gerekiyor. Önce Tabip Odası Başkanı dayak yiyecek, sonra biz yiyeceğiz. Eylemlilik zinciri içinde yapalım. Önce temsilciler bir şeyler yaptıklarını gösterecekler. Taleplerimiz gerçekleşmez ise devamındaki etkinlikleri yapmamız gerekiyor. Biz hala hekime şiddet yasasını çıkartamadık. Bizim sesimizin çıkmayacağını düşünüyorlar. Türk Sağlık-Sen muhalif sendikalar arasında. Türk Sağlık Sen 7 yıldır kurmadığı aile hekimliği kolunu iki gün önce kurdu.
 
Dr.Kemal Özbek:  Zamanla bütçe meselesi ortaya koyarsak, hekimler taleplerini 14 Mart döneminde ortaya koyuyorlar. Akabinde milletvekilleri ile görüşecekler. Sonuçta yine bütçe dönemi gelecek. Sıkıntı bunun nasıl ifade edilebildiğinde. Bizim ne istediğimizin anlatılması. 7 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı dille ne istediğimizi anlatabilmeliyiz. Bir düzey telaffuz eder isek acaba hastalarımızın tepkisini çeker miyiz? Kısaca kamuoyunun, halkın desteğini alabilir miyiz? Çünkü biz bu eylemleri 15-20 yıl önce anlattığımızda bankadaki memur hakikaten bu kadar mı alıyorsunuz dedi. 1985 yılında mecburi hizmete gittiğimde pratisyen hekimin ücreti 200 dolar, 240 dolar da uzman hekimin ücreti idi. Bugün emekli 900 dolar alıyor. Bir sıkıntı var. Kamuoyu desteği için başka bir dil mi kullanmalıyız? “Kendimizi emekliliğe hazırlayamıyoruz.” “Yıllık izin kullanamıyoruz, emeklilik yaşayamıyoruz.” “Size daha nitelikli hizmet sunmak istiyoruz.” Gibi..
 
Dr.Ergün Demir: Bizim taleplerimiz ne. Biz şunu söyleyeceğiz. Fiili zam konusunda, temel ücret, emekli ücretleri konusunda. 1) Fiili hizmet zammı ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması konusunda ısrarcı olacağız. 2) Sağlık yumuşak karınlarıdır. Bu kadar ezildiğimiz başka bir iktidar olmadı.  En büyük sorun acil servisler. Oradan gireceğiz. Aile hekimliği, asistan konusunda gireceğiz. Halkın sağlığı konusunda taleplerimiz olacak. İş bıraktığımız gün alternatifleri sokakta değil, çalıştığımız yerde gösterelim. 1-14 Mart arası koyarsak, halk da bizi anlar.
 
Dr.Hüseyin Aydın Turan: Sağlık sistemlerini sağlıklı olabilmesi için personel gideri yüzde elli olması lazım. Biz de yüzde 11-12 dir. Sağlık harcamaları üçte bire iner. Alternatifi koyarak 1-2-3 ü koyarak sınırsız bunun anketi yapılır, desteklenir.
 
Dr.Sabiha Demirci:  1985 yılında 200 dolardan bahsetti. O dönemde herkesin muayenehanesi vardı. Şu anda herkes devlete çalışıyor. O yüzden düşük kalıyor.
 
Dr.Zehra Mete:  Sağlık Bakanlığı tarafından başhekimlik düzeyinden başlamak üzere bir yazı gönderilmiş. Hastanın ayağına gidilip, memnun mu diye sorulacakmış. Biz hekimler açısından bunun protesto edilmesi gerekiyor. Şu an başhekim, yöneticiler düzeyinde. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
 
Dr.Nurdan Talay:  hrs den randevu almak isteğinden hekimden memnun musunuz diye sormuşlar, ben de şaşırdım.
 
Dr.Fatih Sürenkök: Burada 14 mart hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik ama Hastalarımızın sağlık hakkı var. Sağlıklı ortamda yaşama hakkını öne çıkarmamız gerekiyor. 4 siyasi parti, grup başkanvekillerinden ve milletvekillerinden randevu talep edildi. Bizi tıpkı savcı, hakim, kaymakam durumuna getiriyor. Emekliliğe yansıyan kısmını düşündüğümüz zaman 6000 civarında oluyor. İş bırakmayı Bozyaka, Atatürk Eğitim Hastanesi’ndeki arkadaşlarımız taleplerini alana kadar devam ettirdiler. Tepecik’teki arkadaşlar da iş bırakırsa, eylemlerine devam etmezse olmaz. Bize düşen görev tüm sistemle ilgili tabip odası yöneticisi isek, temsilci isek 1 ay kolları sıvayarak çalışırsak, ikna edersek bu iş olur. Gerçekten ama gerçekten ciddi bir şekilde yapılırsa (%90 katılımla) 1 gün bile iş bıraksak etkili olur. Daha önce ciddi bir şekilde iş bırakıldığında kamu yönetimi yasası çıkarılamamıştı. Bunda da sonuç alacağımıza inanıyorum.
 
Dr.Ergün Demir:  Aile ziyaretlerine iktidara yakın doktorlar gidiyor. Radon gazı ölçümü, gayta tetkiki üzerinden tek tek evlere gidiliyor.
 
Dr.Akın Alaltun:  Eğer reklam ajansı ile anlaşma yapılacak ise 1.önerim Erdem….. ile görüşmek olacaktır. 2. Biz mumla arıyoruz diye Bakanlıkta eylem yaptık. Bizler iş bırakma eylemi yerinde kullanılırsa iyi olur. Bir hekim çadırı kurmamız lazım.
 
Dr.Başak Bayram:  mesleğin değersizleştirildiği bir süreç yaşıyoruz. Çok daha önemli sorunlarımız var.14 Mart’ta ücretlerin arttırılması konusunda mı bir eylem yapacağız. Bir performans sisteminin parçasıyız. Hekimler çalışırken ölüyorlar. Sistemin kölesi haline gelmişken gerçekten direk sorunumuz ücretler midir? Bilmiyorum. Şu an üniversitelerde bölümünün masraflarını azaltmak için personel çıkarıyorlar, tüccarlaşıyoruz.
 
Dr.Burcu Harç Kaya: Gerçekten performans kıskacı içinde kalmışız. Beğenmediğimiz sisteme müthiş katkı sağlıyoruz. Performans sisteminin kaldırılması başlığını koymalıyız. “Ben daha kaliteli bakmak istiyorum.” Hükümetle cici cici konuşmak, en kötü öneriydi.
 
Dr.Nezaket Kaya: Geçen dönem hekim meclisinde hep bu şekilde konuşup, içimizi dökersek bu sayı 10 15 e inecek. Hekimleri henüz çamura bulanmamış gördüm. Bizim niyetimiz kötü görünmek değil. Önerim şu 14 Mart yaklaşıyor. Yeni arkadaşlarımız var, ne öneriliyor, bir çalışma grubu oluşturulsun. Bu şekilde olumlu olacağına inanıyorum. Görev alınarak gidilmesi gerekiyor.
 
Dr.Nurdan Talay:  Maaşlarımızın dışında bir sürü sorunumuz var.  Emekliliği yakında hak etmeme rağmen çalışmamamın imkansız olduğunu düşünüyorum. Adaletsiz bir gelir dağılımımız var. Biz para değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz dersek, daha doğru olur. Hastalara da parça başı, performans sistemi istemiyoruz diyebiliriz.
 
Dr.Mete Cüce: Merkez Konseyi’nin önerisi performansın % 30 a düşmesi. Somut önerim şu EBTO’da  İzmir Tabip Odasının yürüttüğü kampanya ile TTB’nin kampanyası ile birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
 
Dr.Nuri Seha Yüksel: Ben de EBTO’ya götürülmesi ve oradan diğer bölge tabip odaları ile birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Şükriye nezaketin dediği gibi içimizi dökmek önemli ama somut öneriler ortaya koymak daha önemli olduğunu düşünüyorum.
 
Dr.Suat Kaptaner:  Mehmet Müzezinoğlu bu hafta sonu açıklama yaptı. Hekimlerimiz büyük bir iş yükü altında çalışıyorlar dedi. Birbirinden çelişkili şeyleri savunuyoruz. Hekimler 65, 70,75 yaşında hala çalışmak zorunda. Çünkü emekli maaşları çok düşük. Performans her branşda farklı.  TTB keşke söyle yapılabilse iyi olur. Performans sisteminin ortalamasında ne kadar aldığını saptamak lazım. Halkın desteğini almak lazım. En azından size karşı çıkmamaları gerekiyor. Bizim en azından kamuoyunda vicdanında bir şeyler uyandırmak lazım. 1.derece yargıcın maaşı bizim maaşların iki katı. 1.derece savcının malpractisi yok. Tazminat ödeyen yok. Türkiye’de en ufak bir hatası parayla cezalandırılan başka bir meslek daha yok. Türkiye de hiçbir kimse 25 yıllık bir hekimin 2 000 TL maaş aldığına hiç kimse inanmıyor. 1. maaş zamları diyoruz. 2. emekli hekimleri ücretleri. Bir hekim 25-30 yıl sonra huzurevinde kalacak maaşı olmuyor. Performans sisteminin kaldırılması talebi bir eylem talebi olamaz. Yani eylem şudur eylem talebi gerçekleştirilebilir, elde edilebilir olmalıdır. Bir günlük eylem bugünkü ortamda sonuç alamayan, kendini tekrarlayan duruma gelmiştir. 1 haftalık eylem var ortada.  En önemli sorun 10 yılda iş yükümüz on kat arttı. Halkın yakındığı durum güler yüzlü hizmet alamıyoruz diyorlar. Bizim çok sayıda poliklinik, çok sayıda ameliyat yapmamız, emeğimizin karşılığını alamamamızdır. Nezaket’in dediği gibi bir çalışma grubu oluşturulsun. Bize önerileri iletirlerse daha iyi olur. Somut bir saptama yapalım. Farklı hekim taleplerini bir tek talep etrafında birleştirelim. EBTO’ya yazı yazdık. Tek talebi yaratacak bir madde haline getirelim. Gelen yazıda 9 maddelik gündem geldi, içinde Menderes’in kirliliği bile var.
 
Dr.Ergün Demir: Performans sisteminin kaldırılması değil, ek ödemelerinin ücrete ve emekliliğe yansımasıdır.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu:  Çalışma grubuna istekli olan var mı?
 
Dr.Fatih Sürenkök: Sabit dönerin iki katına çıkarılması talebinden vaz mı geçildi?
 
Dr.Suat Kaptaner: Biz baştan sabit dönerin iki katına çıkarılması talebini hep savunduk. Bu hesaplandığında bir yargıcın maaşına çıkacaktır. İzmir Tabip Odası aylardan beri gündeme getirmeye çalışıyor.
 
Dr.Akın Alaltun:  15 Nisan’dan sonra yapacağımız bir şey yok mudur? Anlayamadım. Biz 1 Nisan’a kadar iş bıraksak olur mu?
 
Dr.Suat Kaptaner:  ihtiyaç duydukları takdirde bir günde savcıların maaşlarını 8/10 a çıkardılar. Bizim ihtiyacımız nedir, biz bunun son derece mağdur olduğumuzu iletirsek, bu bir gecede bile çıkar. Bunun süresi 15 Nisan. Bu dönemden sonra siyasi bir gündem başlıyor.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Bu konuda çalışma grubuna katılmak isteyen arkadaşlarımız kimler olabilir? Sanal platforma da bunu tartışalım. Hepinize iyi akşamlar.