Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

17.07.2018

     17.07.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-10. ve 16. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 11 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

11.  Dr. Merve Ergin, Dr. Levent Özkan, Dr. İsmail Korhan Koloğlu, Dr. Mehmet Özkent, Dr. Muharrem Uçar, Dr. Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Dr. Mehmet Yağtu, Dr. Rıza İnan Kocaarslan’ın ilk kayıt işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.

12.  Dr. Akın Kuzucu’nun Malatya Tabip Odası’ndan, Dr. Tamer Kuzey’in Konya Tabip Odası’ndan, Dr. İsmail Ferhat’ın Ağrı Tabip Odası’ndan, Dr. Adnan Karacadağlı’nın Adana Tabip Odası’ndan, Dr. Bekir Murat’ın Ankara Tabip Odası’ndan, Dr. Ahmet Özlen’in Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Bora Kamalı’nın Manisa Tabip Odası’ndan,  Dr. Mehmet Uruk’un Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Mustafa Melih Erkan’ın Mardin Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

13.  Dr. Fatih Erden’in Balıkesir Tabip Odası’na, Dr. Canan Sabay’ın Manisa Tabip Odası’na, Dr. Ferruh Zeydan’ın Antalya Tabip Odası’na, Dr. Nur Şahin’in İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Mahmut Demirtaş’ın Aydın Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

14.  Dr. Ayşe Kadın Pakkan’ın üyelikten ayrılma talebinin uygunluğuna karar verildi.

15.  TTB'nin "İşyeri hekimliği belgelerinin verilmesi veya iptali" konulu yazısı okundu, bilgi edinildi.

17.  Danıştay’ın, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde 2013 yılında yapılan değişikliğe ilişkin açtığımız davada verdiği karar okundu. Gelinen hukuki süreçte itiraza gerek olmadığına karar verildi.

18.  İlkyardım Eğitim Merkezi eğitim kitabı 1000 adet baskı teklifleri değerlendirildi. Baskı işlemlerinin Fikirland reklam ve tanıtım hizmetleri tarafından yapılmasına karar verildi.

19.  Gold Mesaj İletişim Sanayi'nin 09.07.2018 tarih 000000895 nolu faturası karşılığı "SMS alım bedeli" olarak 2.000,00 TL. ödenmesine karar verildi.

20.  Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın 18.07.2018 saat 18:00'de yapılacak toplantı daveti değerlendirildi.  Katılım sağlanmasına karar verildi.

21.  İzmir’de işe yeni başlayan hekim ve asistan hekimlere hoş geldin mektubu gönderilmesine karar verildi.