Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

18.04.2018

18.04.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

ÜYELER : Dr. Funda BARLIK OBUZ, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI,

Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL (3-8. ve 11. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 7 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

1.  Olağan Yönetim Kurulu toplantılarının Çarşamba günleri, saat 18:00’da yapılmasına karar verildi.

2.  Yönetim Kurulu görev dağılımı görüşüldü:

a.  Dr. Funda Barlık Obuz Başkan,

b.  Dr. Mustafa Lütfi Çamlı Genel Sekreter,

  1. Dr. Nergül Çördük Veznedar,

d.  Dr. Hakan Köse Muhasip Üye olarak görev yapmalarına karar verildi.

9.  Emek ve Demokrasi güçlerinin düzenlediği 1 Mayıs etkinliklerine katılım sağlanmasına, üyelere bu konuda Web'ten ve sosyal medyadan duyuru yapılmasına karar verildi.

  1. 24 Nisan 2018 tarihinde İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak olan sanayi işçilerinin tetanoz aşılamaları konulu toplantının Web'te  duyurulmasına karar verildi.