Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

20.06.2018

     20.06.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

 

(1-10. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 10 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

11.  Dr. Numan Köklü, Dr. Emre Dursun’un ilk kayıt işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.

12.  Dr. Ayşe Aktaş’ın Afyonkarahisar Tabip Odası’ndan, Dr. Vissun Sevinç İnan’ın Manisa Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

13.  Dr. Erhan Akıncı’nın, Dr. Thaer I.M. Mezher’in üyelikten ayrılma dilekçeleri okundu. Uygunluğuna karar verildi.

14.  Dr. Enis İğci’nin 14.06.2018 tarihinde, Dr. Tonyukuk Saraç’ın 29.07.2007 tarihinde vefat etmesi nedeniyle üyelik kaydının sonlandırılmasına karar verildi.

15.  İzmir 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin yazısı okundu. Dr. Naci Kostakoğlu’ndan görüş alınmasına karar verildi.

16.  Kahya Otel'in 10.06.2018 tarih 014020 nolu faturası karşılığı "TTB Genel Kurul konaklama bedeli" olarak 1.267,00 TL.'nin ödenmesinin uygunluğuna karar verildi.

17.  Dalya Turizm'in 29.05.2018 tarih 6 adet faturası karşılığı "TTB Genel Kurul ulaşım bedeli" olarak toplam 4.548,72 TL.'nin ödenmesinin uygunluğuna karar verildi.