Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

19.09.2018

19.09.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-17. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 17 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

18.  Dr. İsmail Seymen Özdemir, Dr. Evrim Durmaz, Dr. Nilay Aylin Yücel, Dr. Ömer Faruk Akar, Dr. Yunus Sezer Bayam, Dr. Yasemin Ekmekyapar Fırat’ın ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

19.  Dr. Besnik Brezhnica’nın yabancı hekim kütüğüne kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

20.  Dr. Hasan Yoleri’nin İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Semih Ağanoğlu’nun Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Meltem Yiğit’in Aydın Tabip Odası’ndan, Dr. Hayati Umaç’ın Ankara Tabip Odası’ndan, Dr. Yaşar Gürkan Tekeli’nin Manisa Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

21.  Dr. Mehmet Sait Doğan’ın İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Sinan Karaağaç’ın Malatya Tabip Odası’na, Dr. Alper Baydar’ın Malatya Tabip Odası’na, Dr. Gürler Kale’nin İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Saim Gubari’nin Ankara Tabip Odası’na, Dr. Serkan Kocakuşak’ın Niğde Tabip Odası’na, Dr. Derya Deniz Kocakuşak’ın Niğde Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

22.  Dr. Şebnem Topçu’nun üyelikten ayrılma talebinin uygunluğuna karar verildi.

23.  Dr. Güngör Marım’ın dilekçesi okundu. Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine karar verildi.

24.  Dr. Çetin Dinçel’in dilekçesi okundu. Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine karar verildi.

25.  Aidat mesajı ile ilgili görüşme yapıldı. Konuyla ilgili mektup hazırlanmasına, 15 gün sonra sms le hukuki işlemlere başlanacağı belirtilmesine karar verildi.

26.  TTB'nin "Oda bölgesindeki işyeri hekimleri" konulu yazısı okundu. Konuyla ilgili İşyeri hekimliği komisyonundan bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

27.  TTB'nin 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde Manisa Tabip Odası'nın ev sahipliğinde yapılacak olan Emekli Hekimler Kolu toplantısı duyuru yazısı okundu. Emekli Hekimler Komisyonuna yazı iletilerek katılım için 1 kişinin isminin bildirilmesinin istenmesine karar verildi.

28.  TTB'nin Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi konulu yazısı okundu. Bilgi edinildi.

29.  TTB'nin "Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu" konulu yazısı okundu. Bu konuda Dr.Ali Ağzıtemiz'in görevlendirilmesine karar verildi.

30.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına hekim buluşması toplantısı için yazı gönderilmesi konusu konuşuldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına yazı yazılmasına karar verildi.

31.  Ekim ayı etkinlik programı görüşüldü.

32.  Dr.Emre Kapkın’ı anma etkinliğine katılma kararı verildi.