Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

21.11.2018

21.11.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

    (1-16. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 16 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

17.  Dr. Oktay Erdir’in ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

18.  Dr. Muhammet Bülent İnal’ın İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Tuna Barış Budak’ın Manisa Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

19.  Dr. Sebahattin Hasan Azizoğlu’nun Muğla Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

20.  Dr. Feridun Karakaya’nın dilekçesi okundu. Uygunluğuna ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.

21.  Dr. Ethem Şahin’in dilekçesi okundu. Uygunluğuna ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.

22.  Dr. Oral Seyfi Polat’ın dilekçesi okundu. Üyeliğinin devamına karar verildi.

23.  Dr. Mustafa Kemal Ergüder’in talebi değerlendirildi. Hekimden görev yerlerine ve göreve başlama tarihlerine ilişkin açıklama istenmesine karar verildi.

24.  Dr. Zafer Akar’ın talebi değerlendirilerek talebinin kabulüne karar verildi. 

25.  Dr. Semra Yıldız’ın talebi değerlendirildi. Aile Hekimliği sözleşmesi sona erdiği taktirde üyelikten ayrılma talebinin kabulüne karar verildi.

26.  Dr. M. Nezih Aytaçlar’ın talebi değerlendirildi. Uygunluğuna ve üyeliğinin sonlandırılmasına karar verildi.

27.  Dr. Zafer Binal, Dr. Kubilay Karabacak, Dr. Nuh Demirci ve Dr. Açelya Ülkü’nün üyelikten ayrılma talebinin kabulüne karar verildi.

28.  Dr. Nihat Sağıroğlu’nun 14.03.2008 tarihinde, Dr. Barbaros Haluk Ünsal’ın 05.06.2012 tarihinde, Dr. Selahattin Savaşan’ın 27.04.2014 tarihinde, Dr. İbrahim Selçuk’un 17.11.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üye kaydının sonlandırılmasına karar verildi.

29.  TTB'nin 9 Aralık 2018 Pazar günü Ankara'da yapılacak olan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı duyuru yazısı ve katılacak ismin bildirilmesi talebi okundu. İSİH Komisyonuna iletilmesine, toplantıya Dr. Hasan Ter’in katılmasına karar verildi.

30.  TTB'nin 6 Ocak 2019 Pazar günü Ankara'da yapılacak olan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Genel Kurullar toplantısı duyuru yazısı ve katılacak ismin bildirilmesi talebi okundu.  Bu konuda toplantı yapılmasına, Dr. Hakan Köse ve Dr. N. Seha Yüksel’in görevlendirilmesine karar verildi.

31.  TTB'nin 22 Aralık 2018 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenecek olan 7 Kent 7 Matine, Ercan Kesal ile söyleşi ve imza günü etkinliği duyuru yazısı okundu. Bilgi edinildi.

32.  Hekim Meclisi iç tüzük değişikliği konusunda Hekim Meclisi toplantısında yapılan öneriler değerlendirildi.

  1. Hekim Meclisi İç Tüzüğünün 3. Maddesine, birer temsilci ibaresinden sonra gelmek üzere “2010 yılından itibaren seçilmiş Hekim Meclisi Divan Başkanları” ibaresinin eklenmesine,
  2.  Hekim Meclisi İç Tüzüğünün 6. Maddesinin sonuna “İlimizde bulunan her tıp fakültesi ve/veya eğitim araştırma hastanesi, üye sayısına bakılmaksızın en az 1 olmak üzere üye sayısına göre temsilci seçerler” ibaresinin eklenmesine karar verildi.

33.  Dr.Hayrullah Manyas'ın hukuksal destek talebi değerlendirildi. Uygunluğuna, hekime şiddet olgularında Odamızın yaklaşımını ve üyeliğe daveti içeren bir yazının hekime gönderilmesine karar verildi. 

34.  30 Kasım 2018 Cuma günü saat 18.00'da Halk Sağlığı Güz Okulu için Odamızda kokteyl yapılmasına ve plaketlerin Odamız tarafından karşılanmasına karar verildi.

35.  14 Mart Tıp Bayramı etkinlik hazırlıkları değerlendirildi. Hazırlıklar için Dr.Fatih Sürenkök, Dr.Nergül Çördük Dr. Lütfi Çamlı’dan oluşan komisyon oluşturulmasına karar verildi.

36.  TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nun yerel yönetim seçimlerine yönelik hazırlanan basın metni değerlendirildi. Konuyla ilgili katkı sunulmasına ve basın metnine katılım sağlanmasına karar verildi.