Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

22.08.2017

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi – Ağustos’17 Toplantı Tutanağı

 
Toplantı No      :  1
Tarih               :  22.08.2017
Divan               :  Dr. Kemal Özbek, Dr. Burçak Karaca, Dr. Özlem Yoleri
Katılanlar         :  21 HM üyesi, 1 HM üyesi olmayan toplam 22 hekim
 
Gündem;
1 - Açılış
2 - Anma / Dr. Mert Özbakkaloğlu
3 - Yönetim Kurulu bilgilendirme
4 - Gündem dışı konuşmalar
5 - Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası
6 - Dilek ve öneriler
 
 
1 - Dr. Kemal Özbek, İTO Hekim Meclisi tarihçesi, tüzüğü, çalışma yöntemi, seçim süreci ve 2017 yılı toplantı tarihleri hakkında bilgiler vererek açış konuşması yaptı. Önceden tüm üyelere e-posta ile iletilen gündem okundu. Gündemde değişiklik ya da ek gündem önerileri olup olmadığı soruldu. Herhangi bir öneri ya da görüş olmayınca gündem belirlendiği sıra ile görüşülmeye başlandı.
2 - Odamızın seçilmiş tüm kurullarında yer alan ve Hekim Meclisi üyesi iken kaybettiğimiz Dr. Mert Özbakkaloğlu’nu anmak üzere Yönetim Kurulu’muzun muhtemelen Ekim ayında bir anma toplantısı düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı. Bu bölümde Dr. Fehmi Akçiçek, Dr. Mert Özbakkaloğlu’nun zamansız ve erken kaybı ile ilgili duygularını paylaşan ve Odamıza yaptığı katkıları anlatan bir konuşma yaptı.
3 – Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu Dr. Fehmi Akçiçek tarafından yapıldı. Bu bölümde ilimizde bir özel sağlık kuruluşunda hak edişlerini alamayan meslektaşlarımız ile ilgili yapılanlar, yeni mezun hekimlerin mecburi hizmet kuralarına katılamamaları ile ilgili girişimler, KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan meslektaşlarımız için yapılanlar, TRT Çocuk dergisinde yer alan ve hekimlerle ilgili olumsuz algı oluşturan yazı ile ilgili yapılan girişimler, Torbalı DH’de çalışan hekimleri karalayan kampanya konusunda yapılanlar, İzdeniz grevi ve İzmir Atatürk Lisesi’ndeki gelişmeler ile ilgili yapılanlar, işyeri hekimleri listesinin alınması konusunda yürütülen hukuk çalışmaları ve zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konularında bilgiler aktarıldı.
Bu bölümde Dr. Yasemin Dorken’in İTO Acil durum hattı nasıl çalışıyor? Sorusu Av. Mithat Kara tarafından yanıtlandı. Dr. Hüseyin Aydın Turan, geçmişte hasta tarafından şiddet gördüğünde Odayı bu hattan aradığını ve destek aldığını anlattı.
4 – Gündem Dışı Konuşmalar;
a)      Dr. Gaffar Karadoğan : Eşrefpaşa Hastanesi’nde çalıştığını belirterek Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakını olarak bulunan bir hekim arkadaşının özel güvenlik ile yaşadığı bir sorunu aktardı. Bu konuda hastane idaresinin haberi olup olmadığını ve bir girişim yapılıp yapılamayacağını sordu. Dr. Fehmi Akçiçek, bu konunun yönetim kurulu gündemine geldiğini, Av. Mithat Kara ise ilgili Hastane ile yazışma yapıldığını, olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığının öğrenildiğini ve durumu ilgili hekim ile paylaştıklarını aktardı.
b)      Dr. Nuri Seha Yüksel : Sağlıkta şiddet konusunun önemini, Buca’da bir aile hekiminin saldırıya uğradığını, Oda ile iletişime geçtiklerini ve Oda tarafından hekimin arandığını, hekimin böyle bir uygulamanın olduğundan haberinin olmadığını ve Oda tarafından aranmasının önemli olduğunu belirterek, sağlıkta şiddet konusunda daha fazla konuşulup düşünülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca yeni bir KHK hazırlandığını, Sağlık Bakanlığı teşkilatlanmasının değişeceğini, bu konuda da hazırlık yapmak gereğini söylemiştir.
c)      Dr. Hüsrev Çetin : Menemen Devlet Hastanesi ve çevre devlet hastaneleri temsilcisi olduğunu, hekimlerin özlük hakları, Odaya üye sayısı ve katılımın aktif olarak sağlanması, birimlere göre üye sayıları ve aidat ödeme durumlarının tespitinin önemini ifade etti. Kendisinin birden fazla kurumun temsilcisi olduğunu, bu kurumlar arasındaki mesafelerin uzun olduğunu, iletişimin güç olduğunu, bu kurumları temsil etmesinin teorik ve pratik olarak mümkün olmadığını, sosyal medya kullanılarak iletişimin önemini, Yönetim Kurulu’nun birimleri ziyaret etmesinin ve yüz yüze görüşmelerin önemli olduğunu belirtmiştir.  
d)      Dr. Hüseyin Aydın Turan: TSM’de çalıştığını, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün re’sen atamalarının uygun olmadığını, atamalarda kıdeme bakılmadığını, konunun yargıya taşındığını belirtmiştir.
Av. Mithat Kara, re’sen atamalar konusunda Sağlık Müdürlüğü’nde bir komisyon oluşturulduğu bilgisini vererek, Evde Bakım Hizmetleri’nin TSM’de değil hastanelerde yapılmasından dolayı hekimlerin hastanelere atandığı bilgisini Sağlık Müdürlüğü’nden yazılı olarak aldıklarını ve yasal yollara başvuracaklarını ifade etmiştir.  
5 - Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası
Av. Mithat Kara tarafından bu konuda bir sunum yapıldı. Sunumda özetle, 1 Ağustos 2017 tarihinde Oda’ya gelen bir telefon ile konudan haberdar olduklarını, yaklaşık 3 haftadır bu konuyla ilgilendiklerini, basın açıklaması yapıldığını, ilgili makamlara yazılar yazıldığını, sigorta şirketlerinin Hazine Müsteşarlığı’nın sıkıştırmak için adeta pasif direniş yaptıklarını belirtmiştir. Konunun ilimiz milletvekili Dr. Aytun Çıray aracılığı ile Sağlık Bakanı’na iletildiğini, Anadolu Sigorta’dan gelen olumlu sayılabilecek bir yanıt bulunduğunu ancak sorunun halen devam ettiğini söylemiştir. Hekimlerin sigorta şirketlerine yazılı başvuru yaparak taleplerini iletmelerinin önemli olduğunu, sorun yaşayan hekim sayısının azaldığını ancak konunun halen çözülmediğini ifade etmiştir. Diğer Tabip Odaları’na ve TTB’ne konuyla ilgili yazılar yazıldığını ancak yeni bir bilgi alınamadığını belirtmiştir.
Son olarak konu hakkında yöneltilen sorular Av. Mithat Kara tarafından yanıtlanmıştır. Bu konuda Dr. Mete Güzelant bir kamu sağlık sigortası fonu oluşturulmasının önemini, hekimlerden makul kesintiler yapılarak oluşturulacak bu fonun yararlarını anlatmıştır.
Hataların bizlerde de olabileceğini iletti. Yönetim kurulumuz kamu sağlık sigortasına dönüştürebilir mi? Bir fon oluşturulması bunun üzerinden yürütülebileceğini söyledi.
6  - Dilek ve Öneriler
Dr. Murat Argon, e-maillerin okunamaz hale geldiğini belirterek, Hekim Meclisi için bir whatsapp grubu oluşturulmasının yararlı olabileceğini söyledi.
Dr. Kemal Özbek, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Hekim Meclisi’mizin etkin ve verimli çalışmalar yapabilmesi için her türlü görüş, öneri ve katkının e-posta ile yapılmasının devam etmesini, bir sonraki toplantının 26 Eylül 2017 Salı günü yapılacağını belirterek toplantıyı kapattı.