Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

23.05.2018

23.05.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:
BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ
ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

  (1-7. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 7 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

8. Dr. Mustafa Molla Kudret Eralp, Dr. Mehmet Melih Yıldız, Dr. Tuba Meral, Dr. Ünal Dinçer’in ilk kayıt işlemlerinin uygunluğuna karar verildi. 
9. Dr. Fatih Çam’ın İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Gökhan Yuncu’nun İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Mehmet Kulalı’nın İstanbul Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
10. Dr. Mehmet Ruşen Özel’in Balıkesir Tabip Odası’na, Dr. Gaye Sarıkan’ın İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Vugar Guliyev’in Balıkesir Tabip Odası’na, Dr. Nehir Tümer’in Çanakkale Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi. 
11. Dr. Seda Karaca Adıyeke, Dr. Tunç Erakın'ın üyelikten ayrılma talepleri okundu. Uygunluğuna karar verildi.
12. TTB'ne olan aidat borcunun ödenmesine karar verildi.
13. Hekim Meclisi gündemine öneriler konuşuldu. TTB seçimleri ve İzmir Tabip Odası olarak beklentilerimizin konuşulması önerildi.
14. Hekimlere yönelik hazırlanan anketin değerlendirilmesi yapıldı.
15. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılması planlanan birim toplantısı için hazırlıklar yapılmasına karar verildi. 
16. 31.05.2018 tarihinden itibaren Mali Müşavir Okan Özdemirtufan'ın sözleşmesinin feshine ve Oda Muhasebe yönetiminde değişiklik yapılmasına karar verildi.
17. Arşivin dijital ortama kaydı konusunda araştırma yapılmasına karar verildi.
18. Dr. Semir Ferraoğlu'nun Gazze için yardım kampanyası düzenlenmesi talebi değerlendirildi. Aynı konuda İzmir Valiliği tarafından bir yardım kampanyası başlatıldığı değerlendirildi. Dr. Semir Ferraoğlu’na bir yazı gönderilerek hassasiyetinin tarafımızca da paylaşıldığı bilgisinin iletilmesine karar verildi. 
19. İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Filistin İnsani Yardım Kampanyası konulu yazısı okundu. Bilgi edinildi. 
20. "Seçim süreci meclisleri" isimli hareketin 7 Haziran 2018 ve 20 Haziran 2018 tarihlerinde salon talebi değerlendirildi. Uygun olmadığına karar verildi.