Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

24.03.2015

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi – Mart’15 Toplantı Tutanağı

Toplantı No    : 4
Tarih            : 24.03.2015
Divan           : Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu, Dr. Yıldıray Orhon
Katılanlar       : 26 HM üyesi,  2 HM üyesi olmayan hekim
 
 
 
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu Bilgilendirme
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Hoş geldiniz. Gündemin ilk maddesi açılış, divan ve yönetim kurulu bilgilendirme. Yönetim Kurulu adına Dr. Mete Bey’i davet ediyorum.
Dr.Mete Güzelant:  İzmir Tabip Odası’nın 2015 Mart ayı etkinliklerini görsel olarak  sundu ve anlattı.
 
14 Mart Tıp Bayramı haftasında yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik planlamanın yapılması
 
Dr.Fulya Safati: Uzun vadede iş bırakma planın fikir edinmeye çalışmışız. 1 günlük iş bırakma konusunda Türkiye’de, İzmir’de  kaç hekim greve katıldı? Bir ölçüm yapabilir miyiz? Greve katılanların tüm hekimlere oranı nedir?
Dr.Mete Güzelant:  Grev çok etkili oldu. Her zamankinden çok daha başarılı bir eylem oldu. Katılıma yönelik bir istatistik yok. Ancak, en az hastanın geldiği, halkla paylaşmanın en yoğun olduğu eylem olduğunu söyleyebiliriz.
Dr.Fulya Safati: Sayıyı bulmak zor olmasa gerek.
Dr.Mete Güzelant:  Bu sefer katılım daha iyi.  Hekimlerdeki  tepki çok arttı. Bunu değerlendirebiliriz. Sorabiliriz. Yaptığımız anketi yaygınlaştırabiliriz.
Dr.Fulya Safati: Anketi daha çok hekime ulaştırmak sonucu daha sağlıklı hale getirecektir.
Dr.Nezaket Kaya:  Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr.Nurdan Talay gelmişti. “Bir tek  ben geldim” dedi. İş bırakma ve eyleme katılma oranı araştırılabilir.
Dr.Nuri Seha Yüksel: 14 Mart süreci ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Yüzde elli konusu açıklanınca şöyle bir uygulama başlatıldı. Zam uygulaması kadar Ersin Arslan adına LÖSEV’e bağış yapılmaya başlandı. Diğer platformlarda da yaymaya çalışılıyor.( Mesaj üzerinden)
Dr.Ergün Demir: Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler. Tüm hastanelerde açıklamalar yapıldı. En kitlesel hastanede 60-70 kişi vardı. Pankartın arkasında hekim meclisi olarak kaç kişiydik? Önce kendimizi değerlendirmemiz lazım. İşyerlerinde ne yaptık, pankartın arkasında kaç kişiydik? Yönetim ve odanın diğer organlarından kaç kişi vardı?  13 Mart’ta basına, kamuoyuna yansıdık. İki talebimiz olsun. 1.si emekli ücretlerin artışı, 2.si fiili hizmet zammı. 14 Mart’ta açıklama yapıldı. % 50. O da nöbet tutanlara 3 TL. TTB açıklama yaptı ama karşılığı ne oldu. Başbakan müjdeyi veriyor. Fiili hizmet zammında ısrarcı olamadık. Kamuoyu % 50 zam olarak algıladı.
Dr.Mehmet Can Uğur:  Bir anket yapılacaksa katılan hekimlerin profilleri de incelenmelidir. Gelecekteki beklentiler nelerdir. Asistanların süresiz grev beklentileri var. 1 günlük eylemlerin sonuç getirmediğini gördük. Dolayısıyla özellikle genç hekimlerin süresiz grev beklentileri var. Sonuç alamıyoruz.
Dr.Ertekin Tepe: Mücadeleyi küçümsememek lazım. Değişik yaş gruplarında değişik kesimlerde çalışıyoruz. Çok heterojen grubuz. Emekli olup ek iş peşinde koşan, muayenehanesi olan vb. Eylem anında profesör, doçent var mıydı? Ancak tam gün yasası söz konusu olunca geliyorlar. Tuzları kuru.
Dr.Ergün Demir: Yönetimden kaç kişi vardı? Hekim meclisinden kaç kişi vardı? Önce ona bakmak lazım.
Dr.Ertekin Tepe: Ancak onların kuyruğuna basıldığı zaman ortaya çıkıyorlar. Fikir bile beyan eden yoktu. Fiili hizmet zammı, emeklilik ücret zammı çok büyük bir kesimi ilgilendiriyor.
Dr.Murat Argon: Katılımları düşüktü ancak  önümüzdeki dönemde de öğretim üyelerini güzel günler beklemiyor. Onlardan büyük bir katılım beklemek pek doğru değil. Sorunu olanların mücadeleye daha fazla katılması doğaldır.
Dr.Hüseyin Aydın Turan: Ertekin abinin dediği çok doğru. Tüm meslektaşlarımızın kamuda olması lazım. Bu fikirler olmadan eylem zaten olmaz. Süresiz grevi destekliyorum. İzmir Tabip Odası’nın girişimi çok başarılı.
Dr.Suat Kaptaner: Biz bu kampanyaya Eylül ayında başladık. Türk Tabipleri Birliği’nin Genel  Yönetim  toplantısında dile getirdik. GYK’da belki de zorunlu olarak 28 konu başlığı tartışıldı. Ama 4 talep çıktı. Biz bunu Muğla sonra Denizli’ de ki EBTO toplantılarına götürdük.  Süresiz grev haline getirelim dedik. İnsanların bir sonuç elde edilebilir olsun istedik. TTB’nin aldığı 13 Mart’ta 1 günlük iş bırakma eylemini desteklemeye çalıştık. Sağlık çalışanlarının da desteğini alarak bu kampanyayı yürütmeye çalıştık. 3 Konferedasyon, Hemşireler Derneğini de yanına alarak, uzlaştığımız planları ortaya koyduk. Güçlü bir hareket yaptık. Hizmet üreten bir alanda çalışıyoruz. Hekimler bunu istiyor muydu bu tartışılabilir. 1.si bu talepler günümüze uygun taleplerdi. 2.si savunduğu, etrafında tutunduğu taleplerdi. 3.sü başarılı eylemlerdi. 4 büyük TV’de röportaj yaptık. Bilbordlar astık. Büyük hastanelerde kapıları bacaları tutmadan  eylem gerçekleştirdik. Bizim grev de bütün gazetelerde yer aldı. İstatistik eylemin başarısında kriter değil. Bu eylem son derece başarılı olmuştur. Halka ve kamuoyuna yeteri kadar yansımıştır. Bizim açımızdan 14 Mart haftası sağlıkçıların taleplerini iletmek açısından yararlı olmuştur. Bütün taleplerimiz bugün herkesin dilindedir. Taleplerimiz gerçeklik olarak devam etmektedir. Hekim duyarlılığı üzerinden bir tartışma yaratmak doğru olmaz. Eldeki  kumaş budur, kötülemek doğru değil. Teşekkür ederim. 
Acil servis çalışanlarının sorunları
 
Dr.Mete Güzelant: Yasa 2003 yılında hekim tutmakta sıkıntı çekilen  Doğu ve G.Doğu için çıkarılmıştı. Şimdiye kadar İzmir’de uygulanmamıştı. Acillerdeki ciddi sıkıntı nedeniyle çakılı kadro oluşturmaya çalışıyorlar. Uzun süredir aile hekimliği sürecine girildikten sonra yaz dönemlerinde acil servislerde çok sıkıntı yaşanmaya başlamıştır. Biz defalarca İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile görüştük. Bu durumun İzmir’e çok ciddi bir sıkıntı yarattığını ilettik. İl sağlık Müdürlüğü de bize konuyu Bakanlığa ilettiklerini söylediler. Bunu sözleşmeli duruma geçirerek çözmeye çalışıyorlar. Acillerdeki sirkülâsyonu ortadan kaldırıp, orada çakılı kadro oluşturmak, benim anladığım bu. Merkezlerde kabul edilme eğilimi daha çok yüksek. Av.Mithat Kara ile birlikte Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari hizmetler Başkanı Dr.Namık Kemal Kubat’ı beraber gidip görüştük. Her hastaneye uygun kadrolar açıkladılar. Öncelikli olarak orada çalışan hekimleri bu kadroya başvurmaya yönlendiriyorlar. Eğer kadro dolmaz ise başka yerden başka hekimlere yol açtılar. 1.si gönüllülük yönetimiyle 2.si kura yöntemiyle. 4600 TL pratisyen için, 5500 civarında uzman hekimler için maaş  gerçekleştireceklermiş. Sabit döner ve performans devam edecekmiş, Yasa ek iş yapılmasına izin vermiyor. Bu durumda değişik kayıp ve kazançlar ortaya çıkıyor.
Dr.Tuğrul Şahbaz: İkili yapıya izin verecekler mi? (hem sözleşmeli, hem kadrolu birlikte çalışma). Bu ikili yapı nereye kadar sürecek. Yeni gelen sözleşmelileri kayırarak, eskileri bir şekilde sözleşmeye geçirmeye zorlayacaklar. 657 ve sözleşmeli olarak ikili bir yapıya izin verilmemeli.  Baştan sözleşmeliye karşı çıkılması gerekmiyor mu?
Dr.Mete Güzelant: Seçmemek şöyle bir dezavantaj oluyor. Seçmeyenler için şöyle bir sıkıntı var. Diyelim seçmedin. Geçici görevlere gönderiyorlar. Aile hekimliğinde de sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Şöyle bir öneri var: Var olan kadrolar devam etsin. Açıklar için sözleşmeli kadro açıklansın.
Dr.Ümit Arpacı: Dr.Namık Kemal Kubat ile ben de bağımsız olarak görüştüm. Hiç kendilerinin istediği bir şey değil. Foça, Aliağa, Dikili sıkıntılı yerler. Kuzey ve güneyde de sıkıntı var. Maaşlarda Acil tıp uzmanları için 1,35 – 1,45, pratisyen hekimler için 1,25 kat artış söz konusuymuş..
Dr.Mete Güzelant: Torbalı’da 10 kadro açılmış, 1 kişi başvurmuş. Aile hekimliği işyeri hekimliği yapabiliyor. Önümüzdeki dönemde değişir mi bilmiyorum.
Dr.Ergün Demir: Yasal statüsü nedir bütçeden mi döner sermayeden mi ödenecek. Aile hekimliğine geçerken de öyle oldu. Yaz aylarında ilçe devlet hastanesinde sorunlar yaşanıyor. Yönetimden 2 kişi, bizden 2 kişi, hekim meclisinden de 2 kişi ilçelerdeki sorun yaşanan hastanelere gidip temas kuralım dedim.
Dr.Nuri Seha Yüksel: Amaç herkesi sözleşmeli yapmak. Tabip odasının dikkatli olması gerekecek. İşyeri hekimliklerini devam ettirecekler mi? Sonunda yapamayacak hale getirtecekler. Hekim arkadaşım seçmediği zaman Beydağ’a gönderecekler. Film aynı film. Meslektaşlarımızı çok iyi bilgilendirmemiz gerekiyor. Performans aldatmacasıyla 3-5 yıl iyi geçirecekler, sonra sıkıntılar yaşayacaklar. İzmir dışından 150 kişi var. İşyeri hekimliği de yaparım, eski işime de dönerim düşüncesi var.   
Dr.Mete Güzelant: Bu sorunu çözmek için yapılmıyor. İnsanlar seçmeye başladı. Bizim görevimiz bunu aydınlatmak.
Sözleşmeye geçenlerin işyeri hekimliği de yapabilecekleri konusunda yeni bir kanun maddesi koymaları gerekir. Kanunda ek görev yapamayacağı zaten yazılı.
Av.Mithat Kara: Hekim istihdamında gerçekten sorun yaşanan yerler var. Ücret anlamında teşvik edilmek amacıyla çıkarılan bir kanun. Bitlis Devlet Hastanesi acilde çalışan pratisyen hekim 8 000 TL ücret alıyor. Uzman hekim acil tıp 11-12 000 civarında alıyor. Cerrahi branşta çalışanlar ise 15 000 civarında ücret alıyorlar. Bu kanunla 657 sayılı kanun arasında çok temel bir farklılık. Sözleşme yaptığınız birimde görev yapabiliyorsunuz. Başka bir yerde görev yapamıyorsunuz. 657 ye çalışırken 4924 e geçebiliyorsunuz. 4924 sayılı kanun iller arasına izin vermiyor. Onun dışında sorun olabilecek, sözleşmeli statüde çalışan hekimler başka bir işte çalışamaz. Sözleşmeler 1 er yıllık yapılıyor. Siz istemediğiniz sürece idare sözleşmenizi fesh etmiyor. Aile hekimliğindeki sözleşmelere göre daha uyumlu kriterler var. 30 günü geçen bir hastalık raporu aldığınız zaman ücretin yarısını alıyorsunuz. Emekli maaşına yansıyan kısmı temel ücret.
Dr.Burcu …….:  Sözleşmeliye geçerken bir önceki yıldan olan yıllık izinleri kullanabiliyor muyuz?
Av.Mithat Kara : Kullanmadığınız izinler yanıyor. 
Dr.Mete Güzelant: Yıllık izinleri birleştirilemez. 657 hakları devam ediyor.
Dr.Başak Bayram: düşündüğümüzden daha kötü durumdayız. Şu an acil serviste 30 yatış bekleyen hasta bekliyor. Önümüzdeki yıllarda da çok sorun olacak. İstenildiği süre kadar çalıştırıyorlar. Nöbet ücretleri yoktur. Soruşturma açıldığında arkalarında meslek odası dışında kimse yoktur. Yaklaşık 8 000 civarında acil serviste çalışacak hekim ihtiyacı vardır. Kamu hastaneleri kurumu burada hekimleri arttırabilmek için asistan olarak başlayan hekimlerin yüzde ellisi istifa edip gidiyor. Hekimlerin özlük haklarının arttırılması olabilirdi. Bize ne sürpriz oldu.  Sözleşmeli çalışanlara daha fazla ücret verebilirler çünkü vermezlerse oy kaybedecekler. İzmir deki gönüllülük bazında hekimleri atamaya çalışıyorlar ama kadrolu çalışanlar atanmazsa kimlerin atanacağını bilmiyorlar. Tepecikdeki acil tıp uzmanı ya Seferihisar ya da Çeşme’ye geçici göreve gider. Bu statü bizi ne kadar koruyor acaba.?
Dr.Mete Güzelant:  Acillerde çalışanları uzmanlaştırmak da olabilir.
Dr.Başak Bayram: Aile hekimleri uzmanlık derneği ile sağlık bakanlığı anlaşma yaptı geçmişte.  Kurslar vasıtasıyla sertifikalandırma yoluyla uzmanlaştırmanın olmayacağını düşünüyorum. Özlük hakları korunabiliyor mu?
Dr.Hürriyet Top: Yasada bir boşluk var. 4924 sayılı ihtiyaç hissedilen yerlere kadro açar. Var olan kadro nasıl boşluğa çıkaracaklar? Yasal olarak benim tayin olduğum yerde bir hakkım var. Bunun da bir süresi var. Kadro olan yerde sözleşmeli personel ihtiyacı neden var diye dava açılabilir mi?
Av.Mithat Kara: Onların şöyle bir beklentisi var. 9 sözleşmeliyi dizerim. Nasıl olsa hastanede 9 kişi var. Ben dışarıdan hekim getirmeyeceğim.
Dr.Mete Güzelant: Kadrolar seçilmez ise onları geçici görevle gönderebilirler.
Dr.Yıldıray Orhon:Kanundaki “ihtiyaç halinde” tanımına dayanarak yürütmeyi durdurma denenebilir mi? demek istediniz sanırım.
Dr. Hürriyet Top: Evet.
Av.Mithat Kara: TTB hukukçularıyla görüşelim ve değerlendirelim.
Dr.Mete Güzelant: Başak Perşembe son günmüş. Talep belirtilmesi gerekiyor.
Dr.Namık Yazlar: Acil eylem planı altında buraya en yakın olan illerden bilgileri toplayıp, bizleri bilgilendirmeniz olabilir mi?
Dr.Mete Güzelant: Aniden geldiği için onlarda adapta olamamışlar.
Dr.Başak Baram: Sağlık Bakanlığı 2 yönetmelik üzerinde çalışıyor. acil servislerle ilgili tebliği konusunda. Çalışma süreleri ile ilgili maddeler var. Orada çalışma kısıtlaması yok. Tamamen idareye bağlı.
Dr.Hürriyet Top: Nöbet usulü çalışma tanımı yok.
Dr.Mete Güzelant: Bunları biz de ilettik.
Dr.Tuğrul Şahbaz: Ergün’ün söylediği güzel bir şey var. Acillerle ilgili durumumuz nedir? Acil bir çalışmaya ihtiyacımız var. Biz bunu birlikte ne yaparız diye acilen yapmakta fayda var. Acil servis konusunda TTB çok deneyimli bir örgüt. Bizim önerilerimiz net olmalı. Orada çalışanların  özlük haklarını ortaya çıkarmak lazım.
Dr.Suat Kaptaner: Daha önce çalıştay yapıldı. Başak hanım da vardı. Rapor da hazırlandı webte de yayınlandı.
Dr.Hüseyin Aydın Turan: Acil servis komisyonunun kurulması lazım.
Dr.Suat Kaptaner: att nin de içinde olduğu bir çalıştay yapıldı. Her konuda sonuç bildirgesi hazırlandı.
Dr.Hüseyin Aydın Turan: Ben de gittim. Acilde çalışan 2 kişi vardı.
Dr.Ergün Demir: Hukuki yönden genelgeleri takip edelim. Acilde yaşanan sorunları sadece 8 -10 TL ile sözleşmeli çalıştırarak çözülemez.
Ahmet Doğruyol da söylemişti. Tüm hastanelerin yöneticilerini AKP adına evlere gönderiyorlar. Bire bir çalışma yapılıyor. Hekim meclisi olarak ne yapacağız. Hastaların evlerine gidiyorlar.
 
Dilek, Temenniler ve Kapanış
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Hepinize iyi akşamlar diliyorum.