Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

24.10.2018

24.10.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-13. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 13 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

14.  Dr. Sibel Ulusan, Dr. Bengü Serpen, Dr. Mahmut Arabul, Dr. Volkan Arayıcı’nın ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

15.  Dr. Remzi Kızıltan’ın Şanlıurfa Tabip Odası’ndan, Dr. Mustafa Erol’un Balıkesir Tabip Odası’ndan, Dr. Murat Gündüz Batman Tabip Odası’ndan, Dr. Hira Selman Kalkan’ın Diyarbakır Tabip Odası’ndan, Dr. Emre Toker’in Aydın Tabip Odası’ndan, Dr. Levent Tunçer’in Ankara Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

16.  Dr. Ömer Selim Yılmaz’ın Aydın Tabip Odası’na, Dr. Savaş Aksoy’un Manisa Tabip Odası’na, Dr. Neşe Yılmaztürk’ün Denizli Tabip Odası’na, Dr. Adil Elmas’ın İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Sedat Susüzer’in Ankara Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

17.  Dr. Ali Şahin, Dr. Gürkan Demirci’nin üyelikten ayrılma taleplerinin uygunluğuna karar verildi.

18.  Dr. Muhammet Bahadır Yılmaz’ın dilekçesi okundu. Karabük Tabip Odasının görüşünün sorulmasına karar verildi.

19.  Dr. Eşref Kırhan’ın 22.10.2018 tarihinde, Dr. Nazire Kocabaş’ın 22.10.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üye kaydının sonlandırılmasına karar verildi.

20.  TTB'nin hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmesi hakkında yazısı okundu. Bilgi edinildi.

21.  TTB’nin 17 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Sağlıkta Mobbing – Mobbingte Sağlık sempozyum duyurusu değerlendirildi. Odamızı temsilen Dr. Nuri Seha Yüksel'in katılmasına karar verildi.

22.  TTB'nin 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası'nda yapılacak olan toplantının gündemi hakkında yazısı okundu. Bilgi edinildi.

23.  TTB'nin 27-28 Ekim 2018 Cumartesi Pazar günü Ankara'da yapılacak olan Güz Okulu ve 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Ankara Tabip Odası'nda yapılacak olan Tıp Öğrencileri Kolu Genel Kurulu'na katılacak tıp öğrencilerinin ulaşım ve konaklama masraflarının karşılanması talebi okundu. Talep olması durumunda değerlendirilmesine karar verildi.

24.  TTB'nin 24 Kasım 2018 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak olan GYK toplantı duyurusu, gündemi okundu. Dr. Fatih Sürenkök’ün katılmasına karar verildi.

25.  TTB'nin 25 Kasım 2018 Pazar günü Ankara'da yapılacak olan Toplum ve Hekim Dergisi'nin 40 Yıl Etkinlikleri oturumu duyuru yazısı okundu. Dr.Fatih Sürenkök’ün katılmasına karar verildi.

26.  TTB'nin geçmişte ve/veya bugün çıkardığımız bir süreli yayınımız olup olmadığı konulu yazısı okundu. Bugüne kadar çıkarılan yayınlara ait listenin iletilmesine karar verildi.

27.  TTB'nin 30 Ekim 2018 Salı günü Ankara'da yapılacak olan TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısı duyuru yazısı okundu. Bilgi edinildi.

28.  TTB'nin 2019 yılında uygulanacak olan katsayı için öneri talebi değerlendirildi. İzmir için 2019 yılı katsayısının 8.1 TL. olarak önerilmesine karar verildi.

29.  TTB'nin Dr.Fikret Hacıosman'ın öldürülmesinden sonraki süreçte destekleri için tüm hekimlere gönderdiği teşekkür mektubu okundu. Bilgi edinildi.

30.  Aidatlar için yollanacak SMS mesajı değerlendirildi. Gönderilmesine karar verildi.

31.  İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu üyeliği için İzmir Valiliğine yazılan yazı değerlendirildi. Yanıtın beklenmesine, olumsuz sonuçlandığı taktirde dava açılmasına karar verildi.

32.  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından randevu talebimizin tekrarlanmasına karar verildi.

33.  İstanbul Protokolü hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılacak yazı taslağı değerlendirildi. Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nden randevu istenmesine, görüşmeye Yönetim Kurulu adına Dr.Nuri Seha Yüksel ve Dr.Fatih Sürenkök'ün katılmasına karar verildi.

34.  26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 18.30'da Dr.D.Emrah Zımarman tarafından Modern Düşüncenin Üç Delisi: Marx-Freud-Nietzche konulu sunum yapılmasına ve webden duyurulmasına karar verildi.

35.  Dr.Hasan Ter'in 14.10.2018 tarihinde Ankara'da yapılan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı raporu değerlendirildi. Bilgi edinildi.

36.  Türk Oftalmoloji Derneği'nin salon talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.

37.  Gold Mesaj İletişim Sanayi'nin 03.10.2018 tarih 0000001352 nolu faturası karşılığı "SMS alım bedeli" olarak 2.000,00 TL. ödenmesine karar verildi.

38.  20 Kasım 2018 Salı günü saat 18.30'da Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları Çalışma Grubunun "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ve ülkemizdeki gelişmeler" konulu seminer yapma talebi değerlendirildi. Uygunluğuna  karar verildi.