Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

24.11.2015

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi – Kasım’15 Toplantı Tutanağı
 
Toplantı No  :  10
Tarih            :  24.11.2015
Divan           :  Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu, Dr. Yıldıray Orhon, Dr. Güney Toprak
Katılanlar      :  21 HM üyesi,   1 HM üyesi olmayan hekim
 
 
 
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu Bilgilendirme
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: 
Merhabalar hoşgeldiniz. Gündem çok yüklü olduğu için konuşmaların kısa sürmesi gerekecek. Gündeme geçmeden önce kadın doğum uzmanı Dr.Aynur Dağdemir'i geçen hafta kaybettik. Divan olarak görevi başında öldürülen meslektaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Şiddet bitene kadar eylem süreci başlatalım diyorum. Kesintisiz ve sürekli. İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem, çiçek bırakarak vb. gibi etkinlikler olabilir. Sıra bize gelmeden bir şeyler yapmalıyız.
Dr.Mete Güzelant: Geçen ay İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir asistan arkadaşımız intihar girişiminde bulundu. Zorunlu açıklama yapmak zorunda kaldık. Menemen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Nusret Ayaz'ı , Dr.Hüseyin Güven arkadaşımız ile ilgili ziyaretimiz oldu. Hukuksal olarak çözüm için Hüseyin dilekçe verdi ve hukuki süreç başlatıldı. Kasım ayı etkinlikleri sunuldu.  Kir adlı kısa filmi önümüzdeki toplantıdan önce kokteyl ile birlikte göstersek iyi olur.PKK'nın bir hastanenin yakınına bomba koyması ve tahrip olması sonucunda bir basın açıklaması yaptık. Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Antalya'da yapıldı. Ankara'da yapıla Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri toplantısına Dr.Hakan Köse katılmıştır. Hükümetin Koza grubu ile çatışmasından dolayı seçimlerden sonra çok daha fazla hak tanıyarak orada bir girişimler oldu. Bergama Elele  Hareketi'ndeki arkadaşlarımız da dilekçe verdiler. Hukuksal olarak devam edeceğiz. Bugün de özel hastanede çalışan kadın doğum uzmanı meslektaşımızın öldürülmesiyle ilgili Alsancak Devlet Hastanesi'nde şiddet konulu basın açıklaması yaptık. Önümüzdeki dönemde Av.Zeynep Şişli İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında İşyeri Hekiminin Hak ve Yetkileri konulu bir seminer yapacak. Odamızın ev sahipliğinde Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı 28 Kasım da gerçekleşecek. Sormak isteyen arkadaşımız var mı?
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: 
Konuşma yapacak arkadaşımızın ilk gündem maddesi ile bağlantılı. öneriyi veren Dr.Suat Kaptaner'i davet ediyoruz.
Dr.Suat Kaptaner: Ekim, Kasım da kamuda çalışan hekimlerin vergi dilimlerinin yükselmesiyle performans ödemeleri azalıyordu.  Ödemelerin uygun biçimde yapılmadığına dair Sayıştay raporu var. Dört olay birleşince kamuda çalışan arkadaşların ödemeleri azaldı. kamuda çalışan meslektaşlarımız bizi arıyorlar. Biz de en azından acil ve normal talepleri belirtmiştik. En azından sabit ödemelerin iki katına çıkarılsın dedik. Seçimler döneminde verilen vaatler vardı. Bugün hükümette açıklandı. Önümüzdeki dönemde ekonomik talepler gündeme gelebilir. En pratik olanı da sabit ödemelerin iki katına çıkarılması gerekebilir mi diye düşünüyoruz. Asistan arkadaşlarda olağanüstü bir düşüş oldu. Bu ay alabilecekleri ücretin yüzde 30 unu bu ay alabildiler. Pazartesi günü bir eylem kararı aldılar. Bugünkü bir toplantıda bir karar çıkabilir. Sizleri de bu konuda bir fikir geliştirmeye, gündem önerisinde bulundum.
Dr.Funda Obuz: Ben üniversite adına. Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki asistan arkadaşlar bir eylem başlatacaklardı. Eylem şu an durdu her an başlayabilir.
Dr.Ertekin Tepe: Bizim hastanede bir bilgilendirme toplantısı yapılabilir mi diye talepleri oldu.
Dr.Mete Güzelant: Hastanedeki döner sermaye ne durumda?
Dr.Ertekin Tepe: Ağustos - Eylül Ekim dönemlerinde. Ağustos'ta olağanüstü bir ücret alındı. Sonra Eylül bir önceki aya göre kat be kat düşüktü. Ekim ikisinin ortası idi. Bildiğim kadarıyla Ağustos en iyi rakamdı.
Dr.Gül Çekin Nardalı: Eylül ayında 12 gün tatil vardı. Sorduğumuzda çarpan katsayıyı düşürdük. Ekim ayında böyleydi.
Dr.Malik Ergin: Bizim hastanede düşme eğilimi var. Oldukça son dönemde vergi dilimiyle birlikte ciddi düşme var. Bir havuz sisteminden bahsediliyor. Suat Beyin dediği gibi iki katına çıkarılması sanırım uygun olabilir.
Dr.Cemil Yurdakul: Urla Devlet Hastanesi'nde genel bir düşüş olmadı. Ama vergi dilimi nedeniyle bir düşüş var.
Dr.Mete Güzelant: Bu ay öfke var. Çok ciddi bir sıkıntı var. Dün toplantı yaptık. Bu konuda ne yaparız bizim hastanede öne çıkan durum randevu dışında hasta bakmayalım. Ama kesin bir şeyler yapmak lazım. Hekimlerin öfkesinin yoğun olduğu dönemde mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyor.
Dr.Süleyman Kaynak: Tüm tabip odaları, TTB ortak görüş belirleyip Bakanlığın üzerine kurulabilir. Daha temelli bir “red” politikası saptanabilir. Herkesin görüşünün ortaya konulması lazım. Gidip Bakanlığa sunulması lazım.
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Kısa vadeli etkinlik yapılması planı olan var mı?
Dr.Suat Kaptaner: Pazartesi günü Tepecik Hastanesi'nde bir etkinlik yapılacak. Herkes mail ortamında paylaşalım. Yeni hükümete acil ve talep edilmesi gereken çözümler olarak iletmek gerekiyor.
Dr.Funda Obuz: Aile hekimlerine başlangıçta yüksek sonra giderek düştü. Sağlıkta dönüşümün programının değiştirilmesi belki de yeniden geri alınması yönünde olması lazım. Sağlık Bakanlığı her gün hangi kalemi düşürebilirim diye düşünüyor. Bence sistemle mücadele edelim.
Dr.Nuri Seha Yüksel: Amaçlanan hedef noktasında güçsüz kalıyoruz. Onu kırmak gerekiyor. Hekimler olarak meclis toplantısına katılmaya gidebiliriz. Bizler bu dönemde danışma kurullarında kendi meslektaşlarımızı direk iletişime geçerek baskı uygulamaya geçebiliriz. Meclis, danışmanlar, kurullar olmalı.
Dr.Ertekin Tepe: Bir kamuoyu oluşturmak için hastayla karşı karşıya kalınıyor. Bu da çok nazik bir konu. Önce diplomatik yolları sonuna kadar zorlanması. Sonuç alınamaz ise eyleme dönüştürebiliriz. Şu anda gündemde sağlıkta şiddet tekrardan alevlendi. Geçen hafta üyelik aidatları ile ilgili stand açılmıştı. Bildiğim kadarıyla istifa dilekçesi veren arkadaşlara sorduğumda Tabip Odası bizim için ne yapıyor diyorlar. Belki siz bizden daha çok duyuyorsunuz dediler.
 Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Bu konuda konuşmak isteyen başka arkadaş var mı?
Dr.Mete Güzelant: Mücadelenin stratejik ve taktik hedefleri vardır. Kısa dönemde başarılacak bir hedef değildir. Umutsuzluğa düşmeye gerek yok. hekimleri birleştiren ortak payda olması lazım. Bu hekime şiddet değil. Herkes evine girecek paraya bakıyor. Bu konuda oda temsilcilerimizin, yönetim kurulumuzun pratik çözüm bulması gerekiyor. Asistan grevi yapılacak. Bu önemli bir kıvılcım. Randevulu dışında başka bir hasta bakmamak. Kısa vadede başarı hissi doğuracak. Hastanelerin döner sermayeleri var. Kaynağı var. önce bir hedefleyelim. bu kazanılacak bir hedef.öncelikle altını çizmek gerekiyor. çok uzun vadeli şeylerden çok kısa vadeli çözüm alabileceğimiz çözümlere bakalım. Karşıyaka ile görüştüm. 40 dolayında imza toplanmış. Bunda mücadele talebi var onu da kaçırmamak lazım.
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Ekonomik taleplere katılıyorum. ama can güvenliği ön planda olmalı. Eve gitmeden önce can güvenliğimiz olmalı diyorum.
Dr.Mete Güzelant: Yanlış anlaşılmasın. şiddet konusu çok ciddi bir konu.
Hekimlerin acil ekonomik talep olarak 'sabit ödemelerin iki katına çıkarılması' isteğinin ön planda olduğu kısa vadeli etkinlik programı önerileri
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Bir diğer maddemiz hekimlerin acil ekonomik talep olarak 'sabit ödemelerin iki katına çıkarılması' isteğinin ön planda olduğu kısa vadeli etkinlik programı önerileri çıkıyor. Tartışmak isteyen yok sanırım.
 
 
 
Yeni Sağlık Bakanı' na sunulabilecek, diğer acil ve orta vadeli talepler dosyasına ilişkin öneriler
 
1.           İlk madde ile bağlantılı olarak;  
      a) Kamu çalışanı olduğu halde, sabit ödeme almayan kurum hekimlerinin, ek gösterge rakamlarının % 190 dan % 400 e  çıkarılması talebi ve bu konuda yapılabileceklerin değerlendirilmesi
 
Dr.Erol Akgün: Kurum hekimiyim. Çok farklı kurumlarda çalıştığımız için eylemliliğe çok güçlü katılamıyoruz. Sehven ek gösterge yazmışım. Ek ödeme olacaktı. Biz maaş dışında başka bir şey almıyoruz. Bizlere Kanun Hükmünde Kararname ile ek ödeme getirilmişti. Ben bir düzeltme daha yapmak istiyorum. Yüzde yüz doksan benim aldığım ek ödemeydi. Herkes için geçerli değil. Kurum hekimlerinin ek ödemelerinin iki katına çıkarılmasını öneriyor, talep ediyoruz.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu:        b) Hekim - öncelikle de emekli hekim- maaşlarının artırılması ile ilgili aldığımız eylem kararlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili konuşmak isteyen var mı?
 
Dr.Birsen Avcıoğlu : Başından beri emekli hekim isteği olarak emekli hekimlerin maaşlarının düzeltilmesi konusu idi. Ama hiçbir sonuç alamadık. Ama taleplerimiz hep sümen altı yapıldı. Arkadaşlarımızın ekonomik durumları hep dramatik bir durumda. Bu konuda TTB'nin aynı zamanda Odamızın olumlu çalışmaları var. Daha somut bire bir hekim milletvekili arkadaşlarımızla temas kurma gerekliliği var. Geçen dönemdeki teklifler hep sağlık komisyonunda kaldı. Meclise bile gidilmedi. Taleplerimizin bu mecliste tartışılması lazım. Bizim için de bu meclis bir şeyler yapmalı diyorum.
 
Dr.Güney Toprak: Somut önerim olacak. Hekimlerin hem haberdar olması motivasyonun arttırılması açısından bir imza kampanyası yapılıp, meclise gönderilmesi diye düşünülebilir.
 
Dr.Birsen Avcıoğlu: Sanırım daha önce yapıldı. Komisyonda kaldı.
 
Dr.Hüseyin Aydın Turan: İlaçtaki rakamı düşürmek kaydıyla bir anket çalışması yapmak gerekebilir. Bir bütün olarak düşünürsek yapmamamız gereken bir durum yok.
 
 
İşyeri hekimliği alanında, meslek hastalıkları konusunda ortaya çıkan önemli ve acil sorunlar
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Dr.Hakan Toksöz bir sunum yapacak.
 
Dr.Hakan Toksöz: İzmir'de son dönemde yaşanan meslek hatalıkları ile ilgili komisyondan bilgi istenmişti. Biz de bununla ilgili sunum hazırladık. Sunum yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin verdiği mesleksel hastalık raporu bir ilk. Hekimlerde bir panik oluşmuş. Hekimler hepimize dava açılacak. Avukatlar dolaşıyor. Savcılık ta direk dava açabiliyor. Bu raporlar tıbbi mesleksel hastalık raporu. Hukuki hastalık raporu değil. Bu sorunları çözmek için Dokuz Eylül Üniversitesi ile konuştuk. Hekimlerle DEÜ arasında bir gerilim var. Hekimler üniversiteye tepkililer. İşyerine gelmeden rapor veriyorlar diyor. Üniversite de işçinin beyanına dayanarak işyerine gitmeden de verilebilir diyorlar. Çalıştay vardı. Ocak ayının 23 üne ertelendi.
 
Dr.Tuğrul Şahbaz: Direk işyeri hekimlerine dava açıldı dediğiniz için soruyorum. İşverene açılması gerekmiyor mu? İşyeri hekimlerinin eğitim yenilemeleri kalktı. Tabip Odası bir duyuru yaparsa hekimlerin donatılması lazım.
 
Dr.Hakan Toksöz: Biz eğitimleri zaten yapıyoruz. İş sağlığı alanında eğitim veren tek tabip odasıyız. İleride davalar sıraya giriyor. Emekli olan hekimler ileride işyeri hekimliği yapmak istiyor. Her boyun fıtığı için başvuran olursa ne olacak. İşyeri hekimlerine her fatura bizlere gelmeye başladı.
 
Dr.Murat Argon:  Ege Üniversitesi Spor Kültür Daire Başkanlığı'nda iş sağlığı koordinatörlüğü kuruldu. Onlarda iş sağlığı güvenliği kurulları kuruldu. Böyle bir çalışma yürüyor. Diğer kamu kurumlarında aile hekimleri mi yapacak?
 
Dr.Hakan Toksöz:  Piyasada işyeri hekimi yok. TSM ve aile hekimleri düşünülüyor. İlk OSGB açıldı. Çiğli TSM. Bu biraz zorlayarak oldu. İş güvenliği uzmanı fazlası var zaten. Çok meslek hastalığı var. Hepatit-B kapan hemşirelerin sayısı oldukça fazla. İzmir deki bu rakamlar istatistiklerde hiç yok.
 
Dr.Güney Toprak: Toplum sağlığı için önemli ama bunun bir yönergesi yok mu? Hekimin şunlar görevleridir diye bir şey yok mu?
 
Dr.Hakan Toksöz:  Evet yönetmelik var. O yönetmeliklere göre çalışmalar yürütülüyor zaten. Risk analizi hastanelerde yapılmıyor.
 
Dr.Mete Güzelant:  Tuğrul eğitim meselesine değindi çok önemli ama. Buraya gelen 50-60 kişi oluyor. Bunu biraz daha canlandırmak odanın web sayfasına koymak olabilir.
 
Dr.Murat Ermete: Meslek hastalığını iyi tanımlamak zorundasınız. Çok iyi bilgilendirilmesi lazım. Ne zaman hastalık diyeceğiz. Siz diyorsunuz ki vatandaşın yüzde otuz kırkında boyun fıtığı var diyemezsiniz. Acilen bilgilendirilmesi işyeri hekiminin neler yapması bunları ortaya çıkarmak gerekiyor.
 
Dr.Hakan Toksöz:  Pnömokonyoz İzmir'de en çok hangi meslekte yaygın. Diş hekimlerinde yaygın.
 
Dr.Yıldıray Orhon:  Bu tanılar hukuki değil tıbbi tanı. SGK mesleksel hastalıklar kurulunun önüne geldiğinde bu mesleksel hastalıklar diyebilir ya da değildir diyebilir. SGK'nın bir listesi var. Onun dışında bir hastalığı mesleksel hastalık diye yazamıyorsunuz. Israr ederseniz bir üst kurulda görüşülmesi gerekiyor. Eğitim konusuna katılıyorum. Daha önce yapılan eğitim çok güzeldi. Tekrarlanması lazım. Başka arkadaşların da izlemesi gerekiyor. Aslında işyeri hekimlerinin her şeyi kayıt altına alması gerekiyor.
 
Dr.Erol Akgün:  Kurumlarda işçi personeline iş güvenliği hizmeti veriliyor. Arif Hocamızın geçen toplantıda herhangi biri çalışan direk DEÜTF'ne başvurabilir mi? Bu rapora göre kurul  hekime direk ceza verecek mi?
 
Dr.Hakan Toksöz:  Bu tıbbi bir kanı. Kuruldan mesleksel hastalığı değildir diye karar gelebilir. Burada başka bir kanal devreye girdi. Avukatlar girdi. Bir grup avukat 6 kişi bu işi yapıyor.
 
Dr.Tuğrul Şahbaz: Ortada avukatlığın etiği ile ilgili. Mithat beye söylemekle olmaz bu iş. Tabip Odası ile gitmek lazım. Mithat ne diyecek arkadaşlar yapmayın demekle mi olacak? Yönetmeliklere göre kendi çalışanız bir kişiyi işyeri hekimi yapıyorsanız....
 
Dr.Hakan Toksöz:  Baro'ya hangi yollarla başvuralım diye Mithat la konuştuk. Yine Baro'ya başvurulacak ama kanunlara göre uyuluyor.
 
Dr.Tuğrul Şahbaz: Kamuyu gereksiz bir yere meşgul etmiş olacaklar.
 
Dr.Hakan Toksöz:  İş Mahkemesinden ilk defa bir hakim geldi. İlk kez bu süreçlerde mahkemeye nasıl başvuruluyor anlattı. Hakimler de bu konuyu çok fazla bilmiyorlardı.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu:  Boş çıkan şikayetlerle ilgili bir şeyler yapılabilir mi?
 
Dr.Ceylan Özkan: İşyeri hekimi arkadaşların kendilerini koruması anlamında bir  sürü yönetmelik var zaten. En başta risk değerlendirmesi yapılacak. Kendimizi koruyacağımız şeylerin rehberi var. İşyeri hekimliği derneğinden de eğitim talebi alabiliriz. TTB bünyesinde de işyeri hekimliği eğitimleri anlamında da deneyimli arkadaşlar var. Onları da çağırabiliriz.
 
Dr.Hakan Toksöz:  Av.Zeynep Şişli işyeri hekimliği eğitimi alanında konuşacak. Daha önceki toplantıda katılım çoktu.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu:  Süremiz çok sınırlı buyurun Aydın Bey.
 
Dr.Hüseyin Aydın Turan:  Özgün bir şey çıkarmamız lazım. Mevcut batı örneği tamamen avukatlara yönelik, adaletle alakası yok.
 
Dr.Hakan Toksöz:  Bir de göçme işçiler konusu var. Suriyeli işçiler nöropati tanısıyla  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatıyorlar.
 
Aile hekimliği alanında yaşanan güncel sorunlar ( sözleşme feshi tehdidi )
 
Dr.Nuri Seha Yüksel: Eyleme başlangıç sürelerini anlatmıştım. 2 yıllık sözleşmeler ceza puanı üzerin yapılıyor. Cumartesi nöbetine gitmeme 5 ceza puanı idi. Biz bu eyleme gitmemekle başlamıştık. 20 puana ulaşıldığında sözleşmeyi feshetmeye kadar ulaşabiliyordu. Son noktada 140-160 puanları almak zorundayız. Bizler seçim süreçlerini bekledik. Yine aynı Bakanla mücadelemiz devam ediyor. Sözleşme feshi hekimlik mesleğini kaybetmek demek. Bizim bu noktada beraber hareket etmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye de aile hekimleri birleşir hale geldi. Bütün meslektaşlarımızdan destek bekliyoruz.
Dr.Tuğrul Şahbaz:  Yönetim Kurulu şu öldü, bu öldü diye mesaj atıyorlar ya. Aile hekimleriyle ilgili de mesaj atsınlar. Birinci sorum bu. 130 hekimin feshinden bahsediliyor. Tabip Odası da bu konuda bir duyuru yapmalı. Sorunun sahiplerini buraya getirmek için bir şeyler yapmalı. Böylesi bir fesih olacaksa o hekimlerin yanına gidip yanında durmalıyız.
Dr.Mete Güzelant: Aile hekimleri çok kısa bir süreç değil. Önümüzdeki Ege Bölgesi Aile Hekimleri toplantısı yapacağız. Oradan ne çıkacak o önemli. Önümüzdeki süreci hep birlikte değerlendireceğiz.
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu:  Tuğrul Beyin önerisine bir katkım olacak. Ben özel hekimliğin temsilcisiyim. Buradaki gündemi, toplantı tutanakları da dahil her şeyi gönderiyorum. Nuri Beyin de aile hekimliği grubu da vardır. Bu bağlantının kurulması lazım. Belki de Tabip Odası da bu konuda destek verebilir. Bunun önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Dr.Gül Çekin Nardalı: İletişim sıkıntısının olduğunu ben de düşünüyorum. Burada öğrendiğim bilgileri hastanede paylaşmak konusunda sıkıntı yaşıyorum. Tabip Odasına başvurdum. Mail adreslerini istedim. Olumsuz yanıt aldım.
Dr.Mete Güzelant: Daha önce sizinle de konuşmuştum. Mail gruplarının verilmesini uygun bulmadığımız için. Varsa biz buradan göndeririz. Siz özel demiştiniz de ondan.
Dr.Gül Çekin Nardalı: Hekim Meclisi'ndeki kararları arkadaşlarımıza duyurabilmek için. Tabip Odasından çoğu arkadaşımızın haberi yok. Herkes web sitesine giremiyor. Arkadaşlara cep mesaj atmak daha önemli. Buraya geldiğimde kendi adıma toplantıya katılmış gibi hissediyorum. Kendimi yalnız hissediyorum.
Dr.Mete Güzelant: Paylaşılacak bir şey varsa bize iletin biz iletiriz. Temsilciye bütün bilgileri vermeyi uygun bulmadığımız için vermedik.
Dr.Tuğrul Şahbaz: Daha önce aynı temsilci iken biz burada kararlar alıyoruz. Ama birçok arkadaşımızın haberi yok. Biraz önce de aile hekimlerinin burada olmaması  idi. Hekim Meclisinde alınan kararlar sunmak kısaca okumak, gayret ettim. Odadan hekim meclisi kısaca şu kararları aldı diye duyuru yapması gerekiyor. Daha önce yapalım denmişti. Ama yapılmadığı için söylüyorum.
Dr.Nuri Seha Yüksel: Bize mesaj geliyor ya. Hekim meclisi toplantı kararlarının linki atılırsa herkes bilgilenmiş olur. Şu anda aile hekimliği yapıyorum ama ileride işyeri hekimi olmayacağım belli değil. Geçmişte ortak hareket etmediğimiz için bugüne geldik. Bundan sonra da birlikte hareket etmek için paylaşımdan geçiyor.
Dr.Gül Çekin Nardalı: Mesela bu toplantıda hekimlerin fesih düzeyine gelen sayılarını söylediniz. bu habere herkes girip okumuyor.  Bunun ulaşması lazım.
Dr.Nuri Seha Yüksel: Ortaya keskin bir şeyler çıkarsa bunu tüm meslektaşlarımızla paylaşacağız.
 
Dilek, temenniler ve kapanış
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Önümüzdeki ay yılın son toplantısı olacak. O yüzden bir film gösterisi ve kokteyl ile gireceğiz. İyi akşamlar.