Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

25.04.2018

25.04.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

 

  (1-14. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 14 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

 1. Dr. Liya Halegua, Dr. Ahmet Mustafa Doğan, Dr. Bülent Öner, Dr. Ayşegül Yıldız Yavuz, Dr. İmam Cafer Arslan, Dr. Hayriye Arslan, Dr. Alican Koçhan, Dr. Sema Demirsoy, Dr. Sezer Gül, Dr. Fatih Savaş’ın ilk kayıt işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
 2. Dr. Saida Samadli’nin Yaban Hekim Kütüğü’ne ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.
 3. Dr. Fatih Kocalar'ın Ağrı Tabip Odası'ndan, Dr. Lale Kirişci’nin Osmaniye Tabip Odası’ndan, Dr. Ayhan Eren’in İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Ali Haydar Erciyas’ın Manisa Tabip Odası’ndan nakil işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
 4. Dr. Dr. Fatma Tat’ın Antalya Tabip Odası’na nakil işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
 5. Dr. Osman Gök, Dr. Latife Hülya Ayaz, Dr. Enver İlhan, Dr. Mustafa Emin, Dr. Fırat Bıçak, Dr. İsa Kaplan’ın üyelikten ayrılma taleplerinin uygunluğuna karar verildi.
 6. Dr. Gökhan Ocak’ın talebi değerlendirildi. Aidatları işe başladığı dönemde taksitle ödemesine karar verildi.
 7. Dr. Dilara Güner’in kendisinden sehven 200TL aidat tahsil edildiği beyanı ile, asistan hekim olması nedeniyle fazla ödediği 103TL’nin iadesi talebi değerlendirildi. Fazla yapılan ödemenin iadesine karar verildi.
 8. Dr. Ayşen Ortan’ın talebi değerlendirildi. Talebi kabul edildi.
 9. Manisa Tabip Odası üyesi Dr. Bülent Çümen’in dilekçesi değerlendirildi. Özel Sada Hastanesi’nden kalp damar cerrahi uzmanı ihtiyacını belirtir yazı istenmesine karar verildi.
 10. Manisa Tabip Odası üyesi Dr. Mustafa Tekin’in beyanı incelendi. Başvurunun uygunluğuna karar verildi.
 11. Manisa Tabip Odası üyesi Dr. Aslı Aydın Savran’ın beyanı incelendi. Başvurunun uygunluğuna karar verildi.
 12. Manisa Tabip Odası üyesi Dr. Sultan Özkan Karataş’ın beyanı incelendi. Başvurunun uygunluğuna karar verildi.
 13. Manisa Tabip Odası üyesi Dr. Mustafa Ordukaya’nın beyanı incelendi. Başvurunun uygunluğuna karar verildi.
 14. Manisa Tabip Odası üyesi Dr. Metin Tan’ın beyanı incelendi. Başvurunun uygunluğuna karar verildi.
 15. Manisa Tabip Odası üyesi Dr. Berran Serindağ’ın beyanı incelendi. Başvurunun uygunluğuna karar verildi.
 16. Manisa Tabip Odası üyesi Dr. Abdüssamed Karakuş’un beyanı incelendi. Başvurunun uygunluğuna karar verildi.
 17. Dr.Gülriz Menteş, Dr.Müfit Eyigör, Dr.Şükrü Bastaş, Dr.Ali Sami Güner’in 23.04.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üye kaydının sonlandırılmasına karar verildi.
 18. TTB'nin seçimlerde aday olacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkındaki yazısı okundu. Bilgi edinildi.
 19. TTB'nin "Danıştay: İşyeri Hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir!" başlıklı yazısı ve ekleri okundu. Web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında hekim kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi.
 20. TTB Tıp Öğrencileri Kolu'nun 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Balıkesir'de gerçekleştireceği "Bahar Okulu"na katılacak tıp öğrencilerinin ulaşım ve konaklama masraflarının karşılanması talebi değerlendirildi. 4 öğrencinin ulaşım ve konaklama masraflarının karşılanmasına karar verildi.
 21. Konak 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın seçim ücreti konulu yazısı okundu. Daha önce ödenmiş olan miktarın mahsub edilerek aradaki farkın ödenmesine karar verildi.
 22. 1 Mayıs etkinlikleri değerlendirildi. Etkinliğe katılım sağlanmasına ve hekimlere duyurulmasına karar verildi.
 23. Türk-İş 3. Bölge Temsilciliği'nin 1 Mayıs Mücadele ve Dayanışma Günü kutlaması programı hakkındaki yazısı okundu. Bilgi edinildi.
 24. İzmir Tabip Odası Komisyon çalışmaları değerlendirildi. Mevcut komisyonlara ek olarak; “Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu”, “Özel Hekimlik Komisyonu”, “Halk Sağlığı Komisyonu”, “Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Komisyonu”, “İnsan Hakları Komisyonu”, “Tıp Öğrencileri Komisyonu”, “Asistan Hekim Ve Genç Uzmanlar Komisyonu” kurulmasına karar verildi.
 25. İzmir Tabip Odası acil durum hattının etkinleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına ve konuyla ilgili Dr. Nuri Seha Yüksel’in görevlendirilmesine karar verildi.
 26. Sosyal-İş Sendikası'nın personel toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütecek heyetin belirlenmesi talebi okundu. Dr. Fatih Sürenkök ve Dr. M. Lütfi Çamlı’nın görevlendirilmesine karar verildi.
 27. Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Ege Şube Yönetim Kurulu adına Dr. Simay Memiş'in Yönetim Kurulu'na tebrik yazısı okundu.
 28. İzmir Eczacı Odası'nın Yönetim Kurulu'na tebrik yazısı okundu.
 29. Bilirkişilik Temel Eğitimi kursu için TTB ile görüşülmesine karar verildi.
 30. Özel Gazi Hastanesi'nin Suat Taşer konser salonunun kiralanması için destek talebi okundu. Salonun tahsisi için gerekli yazışmaların yapılmasına karar verildi.
 31. TTB’nin “Aşı Candır” kampanyası için yapılacak video filmine destek amacıyla 2000 TL. TTB’ye gönderilmesine karar verildi.