Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

25-06-2013

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi – Toplantı Tutanağı
Toplantı  No       : 7
Tarih                     : 25.06.2013
Divan                    : Dr.Kemal Özbek, Dr.Nezaket Kaya, Dr.Aydın Taşdöğen
 
Dr.Kemal Özbek tarafından açılış ve gündem değişiklikleri hakkında konuşma yapıldı.
Dr. Oya Otyıldız: Efem Çukuru ile ilgili ek gündem önerisi getirdi.
Dr.Ceyhun Balcı: Yönetim Kurulu adına son bir aylık gelişmeler konusunda bilgilendirme yaptı.
Emekli hekimler komisyonun yaptığı faaliyetler, basın açıklamalar hakkında. Taksim gezi parkı sürecine girdik, onunla ilgili mücadelemiz oldu.
Emekli hekimler komisyonu basın açıklaması ile emekli maaşlarına odaklandık. Tüm milletvekillerine ilettik. Aytun Çıray konuyla ilgilendiğini yasa önerisini gönderdi. Sizler de inceleyin, TBMM gündemine taşıyalım dedi.
Tıp öğrencisinin twitter mesajı yüzünden gözaltına alındığını öğrendik. Oda avukatımız kendisiyle görüştü, sağlığı hakkında sizlerle paylaştık.31 Mayıs Taksim Gezi Parkı süreci yaşıyoruz. İstanbul’da hekimler gözaltına alındı. Buna karşın basın açıklaması yaptık. Meslek örgütlerimize karşı baskıya karşı yürüyüş yaptık.
02.06.2013 tarihinde Dr.Özlem Aydın polis şiddetine maruz kaldı. Suç duyurusunda bulunduk. Şiddete uğrayan  bir öğrenci hakkında basın açıklamasında bulunduk. Ulusal ve yerel basın ilgi gösterdi. Oda olarak çaba içerisinde olmaya çalıştık.ZDF Alman kanalı hekim arkadaşımızın uğradığı şiddetle ilgili program yaptı, odamızda da çekimi yapıldı. Ege ve DEÜTF mezuniyet törenleri gerçekleştirildi. Oda olarak katılındı. EÜTF Taksim gezi parkı protestosuna dönüştü. Pratisyen hekimlerle ilgili kanun teklifi var.
1 Haziran İzmir Barosu ile beraber valiyi ziyaret ettik. Beklentilerimizi anlattık.  Gaz kullanılamayacak, fiziksel şiddet olmayacak denmiştir. 2-3 Haziran’da sorunlar oldu. Dokuz Eylül Hastanesi acil servisinden Dr. Sedat Yanturalı ve Dr.Cem Terzi’ye teşekkür ederim. Gece boyunca buradaydılar.
5 Haziran görevdeyiz duyuruları yaptık, gereken çaba gösterildi.
Dr.FatihSürenkök:Katkıda bulunacağım. TTB bakanlıkla emekli hekim maaşları ile ilgili görüştü. 5-17 Haziran da neden İTO yönetimi alanlarda neden yoktu?
Doktorlar İzmir tabip odasının tutumlarıyla ilgili sorular soruyorlar. Odadan gelen cep mesajlarıda olayların gerisinde olan bir tavırdı.
İzmir Tabip Odası’nın tutumları hakkında ilk mesaj bayrak asıyorum, ışıkları açık bırakıyorum. Güçbirliği duyurusu şeklindeydi. Emek örgütleriyle birlikte olmadılar. Geziden çıkacak ilk ders birlikteliği sağlamak olmalıydı.
Dr. Erkan Ekşi: İTO dan gelen mesajlar; ‘bayrakları al gel sabaha kadar alanlardayız’ Duyurular Cumhuriyet Güç Birliğinin paralelinde gelişti. İTO diğer emek örgütleri ile yer almadı. Bu bana göre yanlış. AKP gericiliğine karşı birlikte olmalıyız.
Dr.CeyhunBalcı:İşyerlerini terk etmemeyi seçtik.  5- 17 Haziran da üyelerimiz meydanlardaydı. Pankartımızla bulunmadık.İşyerlerinde. İzmir Tabip Odası Cumhuriyet için Güçbirliği’nin bileşeni konumunda. Çok yanlış bakmalar olabilir. Hemen hemen hergün Gündoğdu’da bulunduk. Ortak paydanın bayrak ve Atatürk olduğunu biliyoruz. İlk günlerde birlikte duruldu. Temsilcimiz platformda konuşturulmadı. Nedenini bilmediğimiz şekilde. Sonra birlikte olmadığımız paydayı bulamadık. Başka gerekçesi yok. Bu konu sonra tartışılabilir.
Dr.Kemal Özbek: Gündemin 2. Maddesi, Torba Yasa Düzenlemeleri ve Hekimlik Gündemine İlişkin Görüşler. İzmir Tabip Odası ve TTB tarafından bu konu hakkında bilgilendirildik. TTB’ye iletmek üzere bir görüş bildiren var mı?
Gündemin 3. Maddesi, 2013 yılı ikinci yarı yıl toplantı tarihlerinin belirlenmesi. Hekim Meclisi 2.Yarı yıl çalışma düzeni konusunda görüşleri olan var mı? Temmuz ve Ağustos’ta 2 ay tatil yapalım mı? Ayda bir toplantılara devam edelim mi? Görüşünüz nedir?
Dr.Ali Osman Karababa:Gündemin sıcaklığını düşündüğümüzde tatilin de yapılması gerektiği çok doğru değil. Eylem sürecinde bir araya geldiği dönemde İzmir tabip odasının da hassasiyetlerini niye bırakmadığını anlayamıyorum. Bu eylem sürecinde eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hekim Güçbirliği grubunun olması kitleye ayrıcalıklı davranması gerektiğini düşünmüyorum. Sivil toplum kuruluşları ile ortak davranmaya ve düşünmeye davet ediyorum.İTO emek örgütleri ile birlikte durmalıdır.
Dr.Emin Taşkıran: Ben bugüne kadar katılamadım, özür dilerim. Biz gezi olaylarında bireysel olarak sorumluluk almalıyız, çok aktif olmalıyız. Çok sayıda telefon mesajları algılanamıyor. Gezi parkı olayında çok aktif rol almamız gerektiğini düşünüyorum. Torba yasa konusunda herkesin ilgilenmesi gerekiyor. Önce kapı önünü temizlemeliyiz. Torba Yasa konusunda çok aktif olmalıyız. Çok önemli maddeler var. Öğretim üyeleri Statülerini kaybetmeyle karşı karşıya. Öğretim üyelerini 657 sayılı yasaya geçirmek istiyorlar. 2011 yılındaki Sıhhiye’deki toplantının dışında pek parlak toplantılar olmadı sanırım. Torba yasa çıktığında hekimin onuru ayaklar altına alınacak. Özel hastaneleri de ciddi ilgilendiriyor. Siyasi görüşe sahip bürokratlar tarafından yönetilecek. Hekimlerin ehliyetlerinin iptal edilmesi olabilir. Meclis açılana kadar önümüzde 2 aylık süremiz var bunlara ağırlık vermeliyiz. 2011 den sonra yapılan eylemler güçlü değildi. Kendi çapımızda hukukçularla torba yasayı incelemeliyiz.
Dr.Hüseyin Güven:Ali Osman Karababa’nın dediği gibi iyi bir hekim olabilmek için bu eylemleri devam ettirelim. Torba Yasa ile gezi iç içe geçmiştir. TTB sessiz kalmayacağını bildirdi. Direncimizi devam ettirmeliyiz. Biçimi nasıl olabilir.
Dr.Erkan Eşki:Kısa zamanlı bir bilgilendirme toplantısı yapılıp, sesimizi çıkarmalıyız. Yarın elimizde bir şey kalmayacak. Geçen seçimden beri Yönetim sekter durumda. 1 Mayıs eyleminde çektiğimiz fotoğraflarda da gördük. 50-60 kişiyle yüründü. Sonra da bizi konuşturmadılar demek doğru değil. Yönetim İzmir Tabip Odası’nın AKP gibi yönetiyor. Yönetim böyle davranırsa eleştiriyi duyacaklar. Yönetim de bizi yönettiği için farklı ittifaklarla değil daha çok bölmemeye gitmek lazım.
Dr.Fatih Sürenkök: Kısa bir bilgi vereyim. 5 Haziran eylem kararı 3 Hafta önce TTB, KESK, TMMOB tarafından ortak alındı. TTB’nin de katıldığı bir iş bırakma eylemidir. Gezi ile birlikte katılım çok arttı. Tepecik Hastanesi’nden Basmane, Gündoğdu’ya yürüyerek geldik. İzmir Tabip Odası cep mesaj dışında bir şey yapmadı. 1 Mayıs’ta pankartı istedik. Onu da vermediniz. 5 Haziran’a İzmir Tabip Odası sahip çıkmalıydı. CHP’nin iptal ettirdiği maddeler tekrar torbaya kondu. Çaba gösterince insanlar akıyor.
Dr.Emin Taşkıran:Torba Yasasını kimse okumuyor. 657 sayılı yasaya öğretim üyelerinin geçmesi ne demektir. Meslekten men etmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Halkımız bunu biliyor mu? Biz hekimlerin meslek örgütüne katılımı sağlayamıyorsak bir anket düzenleyelim. Neden katılmıyoruz? Dayanışmadan korkuyoruz. İnsanlar TTB ile İzmir Tabip Odasının farkını bilmiyor. Anket yapalım. Kısaca soralım. Sağlık net i biliyormusunuz, 657 yibiliyormusunuz. Uzun yazıları okumuyorlar. Sorunun altında kısaca bilgi verelim.
Dr.Erkan Eşki: 7.toplantımız sanırım. Yazın çalışmaya devam edelim. Aylardır komisyonların kurulması ve çalıştırılması içindeyiz. 1 yıldır bunu kurduramadık. Ben de onu merak ediyorum. Burada fikir fırtınası yapılıyor. Yönetim engel konumunda. İnsanlar artık gelmiyor.
Dr.Ergün Demir:Torba yasa konusunda bir sunum yapılsa idi iyi olurdu bir eksiklik. Süreç torba yasaya karşı güçlerin birleştirilmesi lazım. Çoğunlukla kadın ve gençlerin mücadelesi özgürlük mücadelesidir. Cep mesaj hikayesindenvazgeçelim. İstanbul da çok farklıydı. Her düşünceden insan mücadele etmiştir. Üniversitelerin 657 ile birleştirilmesi var. Emek meslek örgüt birlikleri ile gezi mücadelesi birleştirilmelidir.
Dr.Ülkümen Rodoplu:  Fatih’in de söylediği gibi TBMM’ de Torba yasa görüşülüyor. Torba Yasa akıllıca hazırlanmış. Torba yasa içinde 42 madde var, Çok ciddi 2 madde var. 1. si hastaların fişlenmesi tekrar gündeme geldi. 2.si Hekimin çalışma ruhsatını hükümet eline alıyor. bugüne kadar kaybettiklerimiz den çok daha önemli bir şey. Hepimizi çok ilgilendiriyor. Bu iki maddeyle ilgili olarak sıcak gündem olduğu için tatil yapma lüksümüz yok. Biraya gelip eylem kararı almamız gerekiyor. Bir sonraki adımdayız. Birlikte nasıl bir yol izleyeceğiz Yönetim Kurulu bize yol gösterecektir.
Dr.Kemal Özbek:  Aleyhte bir söz yok ise hekim meclisi toplantılarını aylık olarak sürdürelim. Her ayın son Salı günü toplantılara devam edelim.Bu konuyu oylayalım mı?
Dr.Ali Osman Karababa: Oylamaya gerek yok, çoğunlukla uyuluyor.
Dr.Kemal Özbek: Aleyhte görüş olan var mı?  Her ayın son Salı günü Hekim Meclisi toplanacaktır. Toplantı saati yaz saati – kış saati uygulamaları dikkate alınarak belirlenecek ve ayrıca size bildirilecektir.
Dr.Ceyhun Balcı:İzmir dışında çalışan üyelerimiz var. Hafta içi bu saatte yapılan toplantılara katılamıyorlar. Onlar adına seslendim. Başka bir olanak var mı?
Dr. Kemal Özbek: Gündemin 4. Maddesi, Gezi'den Gündoğdu'ya Özel Bir Dönem Değerlendirmesi toplantımız sonunda yapılacak sunum ve sokakta yapacağımız Forum ile yapılacaktır.
Gündemin 5. Maddesi, TTB 63. Büyük Kongre'ye Doğru (Hazırlıklar, Karar Önerileri, Değerlendirmeler) konusunu görüşmeye açıyorum. TTB Büyük Kongreye katılım konusunda görüşlerimiz nedir?Orada önümüzün bir yılın konuşulacağı bir toplantı olacak. İzmir Tabip Odası yönetim kurulunun üye aidatlarla ilgili  (tüm üye aidatlarının serbest hekimlik yapanlar ile aynı olması aleyhinde) önerisi var. Aidatların 2014 yılında birleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu e-posta ile bilgilendirme yaptı.
Dr.Fatih Sürenkök: Her genel kurul öncesi Yönetim Kurulu delegelerin katılımıyla ortak toplantı yapar. Yönetim Kurulu toplantıyı yapmış mıdır?
Dr.AyşınZeytinoğlu: Delegelere çağrı yapıldı. Ben ve Dr.Sait Eğrilmez’in dışında kimse yoktu.
Dr. Kemal Özbek: Dr. AyşınZeytinoğlu’na bugüne kadar yapılan tüm hekim meclisi toplantılarına düzenli katılan tek delege olduğu için ayrıca teşekkür ederim.
Dr.SuatKaptaner: Tekrar elektronik posta aracılığıyla haber verildi.
Dr.Muhtemer Çolak:20 yıllık pratisyen hekimim. Aidatlarımı düzenli ödüyorum. Siz aidatları arttırılması konusunda kime sorulmuş. Aldığım maaş karşısında nasıl ödeyeceğim. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı gibi pratisyenlerşimdi hatırlanıldı. Şimdi de bu anlayış oldu.
Doktor hanım:Ben özel hekimle nasıl aynı parayı ödeyebilirim. Benim param az.
Dr.Kemal Özbek:Aidatların belirlenmesi ile ilgili yasa konusunda bilgilendirme yapıldı. 2014 aidatlarının birleştirilmesi konusunda genel kurul kararı var. 6023 sayılı yasa TTB Genel Kuruluna yıllık aidatları belirleme yetkisi vermiş.  Bir önceki TTB Genel Kurulu’nda 1 Ocak 2014 den itibaren tüm aidatların aynı olacağı yönünde bir karar alınmış.Aksi yönde bir karar alınmazsa bu şekilde uygulanacak. İzmir Tabip Odası yönetimi bu kararı yanlış buluyor ve sadece kamuda çalışan hekimler için bu miktarı yüksek buluyor.
Dr.Ali Ağzıtemiz: Para konusu geniş olarak tartışıldı. Odamız düşük tutma önerisini yaptı. Ayda 15-20 lirayı çok görürsek TTB ve Odalar bir şey yapamaz. TTB’nin geçen genel kurulunda aidatların düşük tutulması gündeme gelmiştir. Odaların geliri sadece aidatlardır. Aidat kişilere özgü bir şey getirmiyor. Fakat genel kurulda kabul edilen  buradaki kaynakları yaratmadan yönetim kurulu ne yapacak. Yönetimin kitle kuyrukçuluğu yaptığını düşünüyorum. Yönetimin de bunu ikna etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ticaret odasına şirketler 800 TL ödüyor Hekimlerin kazançlar arasındaki farklılar araksında bile ticaret odasına bir aidat öder. Biz 200 TLyi tartışıyoruz. Kimseyi yıkmadan tartışmak zorundayız.Ben bunun tartışılmasını abes görüyorum. Yönetim bize ağlama mektupları gönderdi. Biz yönetimden bir şey istemiyorsak bir diyeceğim yok.Yönetimin böyle bir öneriyle gelmesini beklerdim.
Dr.Fatih Sürenkök:TTB’nin aidatlar ilgili söyleyeceği, o dönemdeki arkadaşlarımız aynı düşünceyle hareket ediyorlar. Birden fazla işyeriniz varsa part- time ücreti ödüyordunuz. Bir işyeri olan düşük ödüyordu. Çıkan yasayla birden fazla çalışma hakkı ortadan kalkınca, Yönetim Kurulu geçen dönem uzun bir yazı yazarak üyelere duyurdu. Bu komisyon süresi içerisinde toplantıya katılmamış, düşüncesini söylememiş, genel kurulda karar alındıktan sonra da duyuru yapmıştır.  İç Anadolu tabip odalarında bir sekreter ve büro harcamasını karşılayacak geliri temin edemiyorlar. Küçük tabip odalarının ayakta kalmalarıyla ilgilidir. TTB olarak biz de çalışma yapıyoruz. Bazı odaların birleştirilmesi ve büro giderlerinin azaltılması yönünde girişimde bulunacağız. Hekimlerin maaşlarından kesilmesiyle ilgili bankalarla bir anlaşma yaptık. TTB protokol imzaladı. Odalara da gönderecek. Odalarımıza sahip çıkıp, verdikleri paranın da kendilerine döndüğünü hissettirdiğimizde onlar da verdikleri paraları çok görmeyeceklerdi.
Dr.Emin Taşkıran:Örgütün sayısının artması lazım. Aidatının artışı karşısında üye sayısı artmıyorsa düşünmek gerekiyor. Bir kademeli ödeme anlayışı olması gerekiyor.
Dr.Muhtemer Çolak:Tartışmak için değil, bizim durumlarımız da gözetildi mi. Var olan tartışmak zemini başlatmak için söylemedim.
Dr.Ümit Bal: Aktif kaç üyemiz var?İzmir’de 10 bin hekim var. % 30 kayıtlı değil. Kaçakları sisteme dahil etmeliyiz.
Dr.Suat Kaptaner: 7000 üyemiz var.
Dr.Hasan Fehmi Ünal: Ben 15 yıllık hekimim. İşyeri hekimliği geliri önemliydi. AKP bunu kaldırdı. Soruna TTB ve İzmir Tabip Odası’nın varlık-yokluk sorunu olarak bakmalıyız. Farklı angajmanlara girmek yerine daha fazla aidat ödemek isterim.
Dr.Ergün Demir: Torba yasa meslek örgütünü ortadan kaldırmak istiyor. Aidat tartışması öne çıkmamalı.
Dr.Kemal Özbek:Geçmişte sadece mesleğini serbest olarak icra eden hekimler yüksek aidat ödüyordu. Kamu çalışanı hekimlerin yine yasa gereği odaya üye olma zorunluluğu olmadığı için aidatları farklı ve daha düşük olarak belirleniyordu.
Dr.IşılHanım : Toplantıya ilk defa katılıyorum. Ben ilk defa merak ettiğim için geldim. Polemiklerimizi bir kenara bırakarak halkı da nasıl bilinçlendireceğimize bakmalıyız. Halkı nasıl bilinçlendirmeli konusuna konuşmalıyız.
Dr.Uğur Gönenç:  Delegelerimiz TTB’ye İzmir adına ne söyleyecekler? Onların söyleyeceklerini merak ediyorum.
Dr.Ergün Demir: Sağlık Müdürlüğü1.basamakta acil nöbetleri koyuyor. Esnek çalışma başlıyor. Bilginiz olsun.
Dr.Ali Osman Karababa: Gezi hareketlerinin ortak noktası çevre. Gündemlerine çevre sorunlarına alıp bir öneri getirebilirler.

Dr.Figen Can: Başbakan, İş bırakma eyleminin olduğu günlerde bütün hekimler sadece menfaatleri için yaşarlar dedi.Bundan anlasalar dı bu eylemleri yapmazlardı. 53 yaşında bir hekim olarak ben bunu sindiremiyorum. TTB’ye giden arkadaşlardan başbakanı mahkemeye vermeye çağırıyorum. Gerekirse iş bırakalım, eylem yapalım.