Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

25.07.2018

    25.07.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

    (1-4. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 4 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

  1. Dr. Hilal Dağtekin, Dr. Taylan Özgür Tutuman, Dr. Muhsin Beyatlı, Dr. Duygu Bilge, Dr. Onur Süleyman Aldemir’in ilk kayıt işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
  2. Dr. Lale Özcan’ın İstanbul Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
  3. Dr. Figen Öztürk’ün Manisa Tabip Odası’na, Dr. Rıfat Urnal’ın İstanbul Tabip Odası’na, mükerrer Oda kaydı tespit edilen Dr. Haşim Melik’in Şanlıurfa Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
  4. Dr. Serhan Uygun’un üyelikten ayrılma talebinin uygunluğuna karar verildi.
  5. TTB'nin 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 12:30'da Urfa Tabip Odası'nda yapılacak olan TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması hakkında yazısı okundu.  Dr.Nuri Seha Yüksel'in toplantı için görevlendirilmesine karar verildi.

10.  Muhasebeci ile sözleşme incelendi ve imzalandı.

11.  İnsan Hakları Komisyonu'nun yapacağı eğitim çalışması görüşüldü. Toplantının belli koşullara bağlı olarak Tabip Odasında  yapılmasına karar verildi.

12.  Aliağa Star Rafinerisindeki gıda zehirlenmesinin değerlendirilmesi konusu tartışıldı. Dr.Nuri Seha Yüksel, Dr.Ali Osman Karababa, Dr.İnci Köseoğlu ve Dr.Mustafa Vatansever'den oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verildi.

13.  Hekim Meclisi'nin yeni tüzüğü son haliyle değerlendirildi.

14.  TTB'nin 26-07-2018 tarihli hekimlerden TBMM'ye çağrı isimli ilanı için destek verilmesine karar verildi.