Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

26.03.2013

İZMİR TABİP ODASI – HEKİM MECLİSİ

Toplantı Notları

 
Toplantı tarihi : 26.03.2013
Toplantı No                 : 03
Divan                            : Dr.Kemal Özbek, Dr.Nezaket Kaya
 
Toplantıya 34 üye katılmış, 5 üye mazeret bildirmiştir. Dr.Kemal Özbek, toplantıyı 19.03.2013 tarihinde kaybettiğimiz Dr. Ata Soyer için 1 dakikalık saygı duruşu ile açmıştır. Dr. Mustafa Vatansever, Dr. Ali Osman Karababa, Dr. Mete Güzelant, Dr. Hüseyin Aydın Turan ve Dr. Kemal Özbek söz alarak, Ata Abi ile ilgili anı ve duygularını paylaşmıştır.
 
 
 
Toplantı gündeminin üyelere duyurulması
Dr. Kemal Özbek: Gündem, e-mail ortamında tartışılırsa, üyeler için mail kirliliği oluşur mu? üyelerin gruba devamı azalır mı? toplantıdakonuşma isteği azalır mı? Endişelerini ifade ederek, gündemin Tabip Odasında Arzu Hanım'a gönderilmesi önerisini dile getirmiştir.
Dr. Funda Obuz: Tüm üyelere iletilmesinden yana olduğunu ifade etmiştir.
Dr. Nezaket Kaya: Tüm üyelerin bilmesi gerektiğini, gruba gelene kadar tartışma ve çözüm önerilerinin netleşebileceğini ve konuya aşina olunabileceğini ifade etmiştir.
Dr. Murat Pala: Mail kirliliğinin çok olduğunu, forum kurabilir miyiz? Önerisini getirmiştir.
Dr. Kemal Özbek: 27.03.2013 tarihinden itibaren, bir sonraki toplantı için gündem önerisi olanların, gruba yazması gerektiğini iletmiş ve bu öneri netleşmiştir.
 
Diğer Tabip Odalarındaki Hekim Meclisleri ne yapıyor? 
Dr. Kemal Özbek: İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi gibi İstanbul, Ankara veAdana tabip odalarında da hekim meclislerinin olduğunu ifade etmiştir.
 
 
Yönetim Kurulu bilgilendirme :
Dr. Mete Güzelant: İzmir Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftasındaki etkinlikleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmiştir. 
Sağlık Çalışanları Atama Yönetmeliği’nin değiştiğini; geçici görevlendirmelerle ilgili 3 artı 3 ay netleştiğini söylemiştir.
Ayrıca HekimlerDerneği’nin kurulduğunuve Türk Tabipleri Birliği’ndeki mevcut yetkilerin bu derneğe verilebileceği kaygısını paylaşmıştır,
Sağlık Bakanın “ Maaş esas olacak, performansın yan etki gibi olacak” dediğini aktarmıştır.
Danıştay’ın 18.03.2013 tarihinde “Muayenehanelerde Yapılan Tıbbi İşlemler Listesinin İptal” ettiğini ifade etmiştir.
 
GÜNDEM:
Özel Hekimliğin Sorunları:
Öneri sahibi Dr. Cemil Tugay söz alarak;
Muayenehanelerin açık kalabilmesi her hekim için önemli. Şu an olmasa da günün birinde her hekimin serbest çalışabilme hakkı korunmalı.Tüm hekimler mesai bitiminde çalışabilmeli.Çalıştığınız kurumlarda maaşlarınızın belli düzeyde olması muayenehanelerin açık olmasına bağlıdır. 
Muayenehane denetimleri ile ilgili olarak; Senede 1 kez denetlenelim. Özel çalışan bir avukat sene de 1 kez denetlenirken neden hekim muayenehanesi yılda 2 kez denetleniyor.
Denetleyen kişilerin ehil kişiler olmamasına bağlı sorunlar yaşanıyor. Denetlemeye gelirken randevu alıp gelmeleri uygun olur (bu sırada söz alan aile hekimi meslektaşımız yılda 4 kez denetlendikleriniancak randevu alarak denetlemeye geldiklerini aktardı).
Muayenehanede bulundurulması zorunlu ilaç listesinin güncellenmesi, şuan piyasada olmayan, kullanılmayan ilaçların listeden çıkarılması gerekmektedir.Bu isteklerimizin İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nca İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesi önemlidir.
Dr. Erkan Eşki: Tüm hekimlerin muayenehane açabilme hakkı bulunmalı, destekliyorum.
Dr. İlgül Bilgin: Her hekimin hekimliğini yapabilmesi adına muayenehane açabilmesini destekliyorum. 
Dr.FatmaMeltem Yavuzyılmaz: Aile hekimleri olarak biz de aynı denetimleri yaşıyoruz.Etkin ve yetkin olmayan kişilerce denetleniyoruz.
Dr. Uğur Gönenç: Serbest çalışma hakkı olmalı, bizim çalışmamız zorlaştırılıyor. Bir gruba çalışma hakkı verilip diğer gruba verilmemesi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı, dava edilebilir. 
Dr. Murat Pala: Denetimler bizim de sorunumuz. Denetimler konusunda Uzmanlık Dernekleri ve Tabip Odası  baskı oluşturabilir, zorunlu ilaç listesi güncellenmelidir. Denetlemelere denetlenen hekimin branşından bir hekimin katılması gerekir. Özel hekim de olabilir, Tabip Odası denetlemelere katılabilir.
Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Muayenehane açmaya kalkanlara zorluklar çıkarılıyor, denetimi Odamız yapmalı.
Dr. Adviye Onay Safa: Muayenehane açan hastanemiz çalışanı hekimleri kadroları iptal edildi. Bakanlığa sayısız dava açtık. Bu davalar için hukuk birleştirme kararı alınabilir mi? Tabip Odası üstlenebilir mi? Tazminat alınacaksa Tabip Odası’na gelir olur.
Dr. Fatih Sürenkök: Türk Tabipleri Birliği diyor ki; onayı Tabip Odası veriyorsa, denetlemeyi de Tabip Odasıile uzmanlık dernekleri birlikte yapmalıdır.
Dr. Özge Atacan: Tarihsel sorumluluğum var. Bir komünist olarak tam kamusal, kamucu sağlık sistemini savunmalıyız. Taşeronlaşmaya karşı olmalıyız. 
Dr. Göktürk Delvin: Aynı sorunlar bizdede var. Aynı grupta olmalıyız önerisini destekliyorum.
Dr. Mert Özbakkaloğlu: Dr. Cemil Tugay veDr. BülentSerçin özel hekimlik için çok özveri ile çalışıyorlar. Bu grup bir an önce özel hekimlik komisyonu kurmalıdır.
Dr. Ceyhun Balcı: Risk analizi ve Tıbbi atıklarla ilgili toplantı yapıyoruz.
Dr Kemal Özbek: Bu konuda çalışmak üzere bir yapı oluşturulmalıdır.
Dr. Uğur Gönenç: Bu tartışmadan neyi elde ettik.
Dr. Nezaket Kaya: Şu an sorunun net olduğunu, çözüm önerilerimizi Yönetim Kuruluna iletelim, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu, Hekim Meclisi adına İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvursun, bunu yapmış olduk, bu küçük başlık. Büyük başlık Özel hekimlik Komisyonu konusunu seçimli oda genel kurulu sonrası Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek söylemiştik.
 


 
Hekime yönelik Şiddet:
Dr. Turgut Tubay söz alarak, Temmuz 2012’de İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından bu konuda görevlendirildiğini, hekime şiddet konusunda tümkamu hastanelerini düzenli olarak ziyaret ettiğini, Odamızın 24 saat süreyle açık olan “Acil Durum Hattı” olduğunu, bu başvuruların Av.Mithat Kara tarafından yanıtlandığını, hekime şiddet haberi sonrası olay yerine gidip, gerekli işlemleri başlattıklarını ifade etmiştir.
Dr. Fatih Sürenkök : Sağlıkta şiddet son 5 yıldır gündemdedir. 17 Nisan 2012 Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesi ile zirve yapmıştır. Bu konuda CHP Kanun tasarısı hazırladı. Meclis’te bir komisyon oluşturuldu ama çalışmadı. TTB’nin Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans grubu var. TTB, odalara şiddet olayına bakan savcının ziyaretini öneriyor.
Dr. Uğur Gönenç : Sadece hekime şiddet dersek yanlış olur. Bu konunun nedenleri şöyle sıralanabilir; 1 - Türk halkı hekimi sevmiyor, 2 - Türk halkı aydınını sevmiyor, 3 - Türk halkı şiddeti seviyor. Bu ruh halinden ülkeyi arındırmamız lazım. Tabip Odası olarak ağırlığımızı ortaya koymalıyız, inisiyatifi ele almalıyız. Kanun’u değiştirilmeliyiz. Umut Vakfı’nın silaha karşı mitingine daha çok katılmalıydık.