Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

26.09.2018

26.09.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-13. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 13 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

14.  Dr. İdris Ersin, Dr. Birol Sürücü’nün ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.

15.  Dr. İbrahim Halil Kağar’ın Diyarbakır Tabip Odası’ndan, Dr. Tevfik Güneş’in Kayseri Tabip Odası’ndan, Dr. Deniz Topçu’nun Antalya Tabip Odası’ndan, Dr. Metin Öztürk’ün Manisa Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

16.  Dr. Ahmet Özlen’in Manisa Tabip Odası’na, Dr. Musa Murat Konak’ın İstanbul Tabip Odası’na, Dr.Melike Güngör'ün İstanbul Tabip Odası'na, Dr.Mehmet Ekinci'nin İstanbul Tabip Odası'na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.

17.  Dr. Bekir Aydın’ın üyelikten ayrılma talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.

18.  Dr. Güngör Marım’ın talebi değerlendirildi. Bir dilekçenin talep edilmesine karar verildi.

19.  Dr. Çetin Dinçel’in talebi değerlendirildi. Bir dilekçenin talep edilmesine karar verildi.

20.  Hekim Meclisi Seçimlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.   

21.  Aidatlarla ilgili Dr. Nuri Seha Yüksel'in hazırladığı mektubun son hali değerlendirildi. Hekimlere mail olarak gönderilmesine karar verildi. Sonraki aşama olarak; 15 gün içinde borcunu ödemeyenlere, borcunu bildirir SMS ve mail gönderilmesine karar verildi.

22.  İlimizde yeni göreve başlayan asistan hekimler için Dr. Nuri Seha Yüksel'in hazırladığı mektup değerlendirildi. Metne son hali verildi. Hekimlerle mektubun paylaşılmasına karar verildi. 

23.  Atanamayan doktorların çalışma izninin iptal edilmesi konusu görüşüldü.  Dr. Mübetcel İlhan konuyla ilgili TTB görüşünü paylaştı. 

24.  İnsan Hakları Komisyonunun talepleri değerlendirildi. Adli rapor düzenleyen hekimlerin İstanbul Protokolü konusunda eğitilmesi için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşme yapılmasına karar verildi.

25.  Cezaevi hekimlerinin sorunlarını ve cezaevinde sunulan sağlık hizmetlerini görüşmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından 05.10.2018 tarihi için randevu talep edilmesine karar verildi. 

26.  3 Ekim 2018 tarihinde DİSK'in yapacağı iş bırakma eylemi değerlendirildi. Basın açıklamasına Yönetim Kurulunca katılım sağlanmasına karar verildi.

27.  TTB'nin yıpranma payı ile ilgili yapılan etkinliklere ilişkin yazısı ve ekleri okundu.  Hekim Meclisinin oluşumu sonrasında konunun Mecliste değerlendirilmesine karar verildi.

28.  TTB'nin 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Hatay'da yapılacak olan 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi duyuru yazısı okundu. Dr. Hilal Sipahi ve Dr. Mustafa Vatansever'in katılımına karar verildi. Ulaşım, konaklama, ve katılım organizasyonu yapılmasına karar verildi.  

29.  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Aliağa Star Rafinerisinde yaşanan gıda zehirlenmesi olayı ile ilgili cevabi yazısı okundu. Bilgi edinildi.

30.  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Başkanlığı'nın "Malpraktis ve Anestezi" konulu sunum için Av.Mithat Kara'ya davet yazısı okundu. Uygunluğuna karar verildi.

31.  Dr.Tamer Kuzey'in talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.

32.  Dr.Ayşe Gülden Ünal'ın talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.

33.  24.09.2018 tarihli SGK tahakkuk fişi bedeli olarak 17.710,14 TL. ödenmesine karar verildi.

34.  Türk sanat müziği korosunun pazartesi günleri toplantı salonunu kullanmasına, toplantı salonlarındaki uygunluk durumuna göre karşı okuldaki salonun değerlendirilmesine karar verildi.

35.  3 Ekim 2018 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası İzmir şubesinin düzenlendiği şehir hastaneleri gerçeği konulu panelin duyurulmasına karar verildi.