Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

27-01-2015

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi – Ocak’15 Toplantı Tutanağı

Toplantı No    : 2 
Tarih            : 27.01.2015
Divan           : Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu, Dr.Yıldıray Orhon, Dr. Güney Toprak
Katılanlar       : 29 HM üyesi,  7 HM üyesi olmayan hekim
 
 
Açılış ve Bilgilendirme
 
Dr.Kemal Özbek:  Bu akşamın sürprizi olarak böyle bir açılış planladık. Biz bir önceki hekim meclisi divanı olarak görevimizi keyifle yerine getirdik. Başkanın kadın ve  psikiyatri hekimi olması sanırım bu farkı yaratmış oldu..geçmiş dönemdeki arkadaşlarımıza ve seçilmiş arkadaşlara başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum.
 
Dr.Suat Kaptaner: Eski, yeni divandaki arkadaşlar ve  değerli meslektaşlarım hoş geldiniz. Umuyoruz ki bu dönemde hekim meclisi verimli çalışmalar yapar, yönetim kurulunun önünü açacak çalışmalar yapar. Kemal Özbek, Dr. Aydın Taşdöğen, Dr.Nezaket Kaya’ya sizlerin de önünde çok teşekkür ediyorum. Nezaket’in daha önce planlanmış bir programı olduğu için şu an burada yok. Başarılı görevler yaptılar. Gerçekten verimli çalışmalar yapılması için çok emek harcadılar. Çok teşekkür ediyorum.
Dr.Aydın Taşdöğen ve Dr.Kemal Özbek’e teşekkür belgesi ve çiçek Dr.Suat Kaptaner tarafından takdim edildi. Yeni divan görevi devir aldı.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Hoş geldiniz. Bir önceki hekim meclisindeki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemin de o kadar verimli olacağını düşünüyorum. Özel mesleki yaşamınızdan özveride bulunarak burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Olağan toplantının ilki olarak Cumhuriyetimizin kuruluşu ve Atatürk ve silah arkadaşları için ve bir cumhuriyet kadını olarak sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
 
Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Açılışımızı sayın başkanımız yaptı.
 
Hekim meclisinin ve üyelerinin görev ve işlevi
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Tüzük yenilenmişti, hepinize gönderilecek. İzmir’deki hekim camiası ile Tabip Odası arasında bir köprüyüz. Görevimiz istek ve talepleri Odamıza iletmek, odamızdakileri de meslektaşlarımıza iletmektir. Bu konuda temsil ettiğimiz gruplarla nasıl iletişim kuruyoruz, eksiklik varsa yöntem geliştirmeliyiz. Dilerseniz bu konuyu değerlendirelim, uygulamalarımızı heyete sunalım. Gelecek toplantıya kadar sanal ortamda da paylaşarak geliştirelim.
Gündemin dışında ek gündem maddesi öneren var mı?
Mete Bey Yönetim Kurulu adına bilgilendirme yapmak için kürsüye çıktı.
 
Dr.Mete Güzelant: İzmir Tabip Odası’nın Ocak ayı etkinliklerini sundu.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Çok önemli ve değerli konular. Özellikle “Aydınlatılmış Onam”ı çok beğendim. Tabip TV’de yayınlanacak. Şubat ayında gösterilecek olan ”Benim Çocuğum” belgesini seyretmenizi öneririm.
 
Aile hekimlerinin sorunları ve güncel gelişmeler
 
Dr.Nuri Seha Yüksel: Hepinize merhabalar. Hekim meclisinde ilk defa bulunuyorum. Aile hekimliği olarak son dönemlerde meşgul etmeye çalışıyoruz. 10 yıldır aile hekimliği yürütüyoruz. 1. basamak sağlık hizmetini aile hekimleri yürütüyor. Vatandaşa dokunan eldik, dinleyen kulak idik. Birçok sorunumuz var. Performans kesintisi, idare baskısı ile karşılaşıyoruz. TTB Aile Hekimliği Yürütme Kurulunda görev yapmaktayım. Tek taraflı sözleşme ve dayatmayla işe başlayan hekimler olarak göreve başladık. Nöbetle karşılaşmak çok büyük rahatsızlık vermeye başladı. Acil servislerde görev yapmaya başlayacağımız endişesi bizi sarmaya başladı. Aile hekimleri İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptık. Tüm Türkiye’den aile hekimleri dernekleri 25.11.2013 de Ankara’da eylem yaptılar. İzmir’de aile hekimleri 4.12.2013 de iş bıraktılar. Her seferinde kalabalık olmaya başladık. Sağlıkta dönüşümün meyvelerini verdiğini görmeye başladık. O dönemde Dr. Mete Bey bizim yanımızdaydı. Biz o gün temsili olarak torba yasayı yaktık. Türkiye’nin birçok ilinde bu gösteriler vardı. İlk katılımdaki nöbetler çok düşüktü. Acil servislerde ne yapacağımızı bilmiyorduk. Aslında göründüğü kadarıyla bize ihtiyaç da yoktu. Sonra Soma kazası oldu. O bölgelerin köylerinde 1,5-2 ay hizmet vermeye başladık. Alsancak Devlet Hastanesinde de basın açıklaması yaptık. İzmir’de Kasım 2014 de nöbetler kaldırıldı.  Sağlık Bakanı bizim çalışma saatlerimizi bile bilmiyordu. Sağlık Bakanına gitmek üzere yola çıktık.   9.12.2014 de yönetmelik çıkmış oldu. Bakanın düşüncesi bizi her cumartesi çalıştırmaktı. Bu başlayınca biz yeniden konuşmaya başladık. 12.12. 2014 de göreve başladık. Tabip Odası aile hekimliği derneği ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Sendikalardan da destek vardı. Başkanımız oradaydı. Milletvekili Dr. Hülya Güven de vardı. Eylemler tüm Türkiye’de de vardı. Biz tekrar 13.12.2014 de Ankara’ya gittik.  Tabip odamız da oraya gitmemiz konusunda bize yardımcı oldu. Kalabalığız, enerjimiz var. Bizler olayın farkındayız, arkadaşlar da fark etmeye başladı. Bu konuda belli kararlar alarak çoğalmayı hedefliyoruz. Mete Bey’in dediği gibi ortak bir basın açıklaması yaptık. Esnek mesai geldi. İlk nöbetimiz 3 ündeydi. Türk Sağlık Sen, İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Sonra Tabip Odası da basın açıklaması yaptı. Hangi illerde ne kadar katılım oranı var diye araştırma yaptık. Son hafta nöbete gitmeme oranımız yüzde 66,8 dir. Neler yapacağımız konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Aile hekimleri de sağlık sorunlarının çözümü konusunda hazır durumdalar. Ben onun için buradayım, teşekkür ediyorum.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Bu konuda sözü olan var mı?
 
Dr.Hüseyin Aydın Turan: Doğru bir sağlık sistemi kurulması lazım.
 
Dr.Başak Bayram: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde acil tıp uzmanıyım. 100 milyon acil başvurusu var. Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerde biz de bulunduk. Tüm dernek ve meslek örgütleriyle iletişimde bulunduk. Yeni gelen hekimler bulundukları yeri terk ettiler. Aile Hekimlerinin nöbet tutmasına biz de karşı çıktık, ancak  Aile hekimleri nöbete gelmediği zaman zaten nöbeti olmayan ya da tutmayan bir başka arkadaş gelip o tutuyor, ya da o nöbet içindeki hekim 100 hasta fazla bakıyor. Okmeydanı Hastanesi’nde 1200 hasta, Tepecik Hastanesi’nde 800, ki bunun üstüne çıkacaktır. Sağlıkta dönüşümün çöküşüdür. Tabip Odasının içinde de bu sorunlara çözümler önerdik. Sistemi kurtarmak için alternatif bir yola ihtiyaç var. Hastalara hizmet sunacağımız platformlara ihtiyacımız var. Özlük haklarımızdan tabiî ki vazgeçmeyeceğiz. Kamu Hastaneleri Kurumu ile de görüştük, danışmanlıklar da yapıyoruz. Mesai dışında çalışan bir organizasyona ihtiyacımız var maalesef. Burada alınan kararlar tüm hekimlere oluyor.
 
Dr.Süleyman Kaynak: Nedene dönüp de nedeni çözmek isek yanılgı içine düşeriz. Paralel sağlık sistemi, öbür sistem çalışmadığı için ortaya çıktı. Acile başvuru nüfusun yüzde yüz ellisi olmaz. Burada bir terslik var. Mesai saatinin dışında hasta bakmayı teşvik etmemek gerekir. Mesai mi önemli, sağlık mı önemli? Mesaini yapıyorsan sen hasta değilsin. Sahiden hasta isen mesaiye gitmeyeceksin. Hastalık, sağlık 1. plandadır. Diğeri 2. plandadır. Acil servislere çözüm bulalım noktasından başlamak yanlış. Acil sorunu bir sonuçtur.
 
Dr.Sedat Ekinci: Peformans, döner sermaye sistemi çıktı. Bu sefer sen bak, ben baktım çıktı. Performans sistemini kaldırmadığımız sürece sorun çözülmez. Acil servisler acil olmaktan çıkmıştır. 1.basamağı çalıştırmak gerekiyor. Yeni mezun olmuş birini acil servise bırakıyorsunuz. Acil servise acil tıp uzmanı koymak gerekiyor.
 
Dr. Alpay Arı:  SSK mağduriyet yaratan bir kurum olarak kullanıldı. Bunun için de bizler ödün verdik. Sözleşmeli bir insanı çalıştırırsanız işte sonucunu alırsınız.  Bizim bir projemiz vardı. Maaşlarımızın standart hale gelmesi idi. Bunun içine aile hekimlerini de katmak gerekiyor. 1.basamak sağlık hizmetini çalıştırmaları gerekiyor. Sevk sisteminin çalışması şarttır. Çalışmaz ise bir ülkenin sağlık sorunlarının çözümünden söz edilemez. Biz de bunu sunabiliriz. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Ücretlerimiz standart olarak tanımlanmalı, performans sisteminin kaldırılarak çözüleceğine inanıyorum.
 
Dr. Erol Akgün: Aile hekimliğinin önünde engeliz diye “kurum hekimliği” kaldırıldı. eğer o dönemde de mesai içerisinde kurum hekimlerine sahip çıkılsa idi bugün bu sorunlar olmazdı. Önümüzdeki dönemde komisyon toplantısında ben de bu konuya gündeme getireceğim.
 
Dr. Nurdan Talay: İş yükünün artması konusuna da değinilmesi gerekiyor. Mutlaka yardımcı olması gerekiyor.
 
Dr. Nesrin Kocabıyık: Aile hekimlerinin şu anda sağlık ocaklarında 1 günlük nöbet tutmanın amacı  acil servis önündekini yoğunluğu azaltmak değildi. Seçim öncesi hastayı memnun etmek. Sağlık Bakanı’nın da hedefi hastayı memnun etmekti.
 
Dr.Fatih Sürenkök: Aslında planlı programlı işin peşinde değil. Şu anda 40 bin aile hekimine ihtiyaç var. 2016 nın sonunda sevk zincirini başlatmaları gerekiyor. Şu anda bizim özellikle aile hekimlerinin ihtiyaçlarıyla gittikçe artan nöbete gitmeme durumu karşısında bir baskı var. Gerekirse o gün nöbet tutmak istemeyen arkadaş için toplu olarak o arkadaşa yardımcı olunarak, hukuki destek vererek önümüzdeki birkaç ayı geçirmek durumundayız. Sağlık politikaları ortaya konurken biz de karşı olduğumuzu gösterirsek biraz daha kurumsal biraz daha yürekten destek verirsek biz bu işi kurtarırız diye düşünüyorum.
 
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tepecik Doğum Hastanesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde yaşanan döner sermaye sorunları
 
Dr.Mete Cüce: Bizim hastanenin asistanlarının yaşadığı sorunlar oldu. İlknur arkadaşımız bu konuyla ilgili bilgi aktarırsa seviniriz.
 
Dr. İlknur Gümüş: Performans nedeniyle düşmeler sonucu bu sorun ortaya çıktı. Günde 100-120 hasta yetiştirmek zorunda olduğumuz için hastanede etkin bir muayene olamıyor. Ek poliklinik açabiliriz dediler ama açamıyorlar. Hastaya 3 dk dan az bir süre ayırabiliyoruz. Normal hastaların dışında sevk edilmiş hastalar da olunca rutin takip ettiğimiz hastalarla da tam ilgilenemiyoruz. Saat 16.00 dan sonra acilde poliklinik vermeye başladık. Yaz aylarında çok yoğun oluyor. Hastalardan çift kişilik olarak yatmayı kabul ediyorum diye aydınlatılmış onam almaya başladık. Ameliyathanelerimiz 2 yataklı. Biz bu durumun etik ve hijyen açısından uygun olmadığını dile getirdik. Ciddi bir güvenlik problemimiz var. 2 yıldır hastanede polis istememize rağmen bu gerçekleşmedi ve hasta yakını ile karşı karşıya kalıyoruz. Eğitim konusunda ciddi bir eksiklik var. Bunun içinde eğitim saatlerinin arttırılması istedik. Ancak 2 yıl sonunda Cuma günleri 1 saat olarak eğitim almaya başladık. Asistan karnemizin düzenli olarak doldurulmasını istedik. Bununla ilgili de bir düzenleme yapılmadı. TTB’ye ve İzmir Tabip Odasına teşekkür ediyorum. Bizim sorunlarımızı dile getirdikleri için. Çok ciddi bir şekilde hasta yükümüz var. NST yetersiz. Nöbet ertesi dinlenme yok.
 
Dr. Fatih Sürenkök: Tıpta uzmanlık kurulu sizin hastanenizde. 8 poliklinikte 1 er asistan var. Uzman kaç tane?
 
Dr.İlknur Gümüş: O sadece perinatoloji içindi. Başhekimlik ile görüştüğümüzde ek polikliniğin uzmanlara açılacağını söylediler. Uzmanlar da odalarında genelde oluyorlar. Eğitim hastaneleri tamamen hizmet hastanesine dönüşmüş durumda. Eğitimde ciddi eksiklikler var. Eğitim saatleri arttırılabilir.
 
Dr. Mete Cüce: Başhekim muavinleri gelip sizinle görüşmeye başladı. O süreci anlatır mısınız?
 
Dr.İlknur Gümüş: 2 Şubat’ ta greve gideceğimizi söylemiştik. Biz sadece destek amacıyla oradaydık. Biz metni hazırladık. Şeflerimize verecektik. Sosyal medyadan yansıyınca onlar bizimle konuşmak istediler. Dönerdeki azalma bizim öncelikli eylem hedeflerimizden değildi. Biz eğitim alıyoruz. Döner değil maaşımızın yeterli olmasını istiyoruz.
 
Dr.Fatma Horasan: 2010 yılında ben hastaneden ayrılırken çift yatan hasta kalmamıştı. Asistana bir uzman mutlaka refakat ediyordu. Çok yoğun bir hasta potansiyelimiz vardı.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Taleplerinizde çok haklısınız. Gereken yardımı yapacağız.
 
Dr.Suat Kaptaner: Türk Tabipleri Birliği GYK toplantısına da götürdük. Çalışan hekimlerin performans ödemeleri, emekli hekimlerin ücretleri. Bütün hekimlerin çok çeşitli sorunları var. Bütün bunlar üzerinde konuşulabilir, mücadele sürdürülebilir. En kritik olarak 1. çalışan hekimlerin maaşları diğer kamu görevlilerinin maaşlarıyla karşılaştırılıp kıyaslanabilir hale gelmesi lazım. 2. Acilen, emekli hekimlerin maaşlarının arttırılmasını düşünüyoruz. Silahlı kuvvetlerde statü olarak 6-7 civarında, yargıçların 4 bin küsur yani 25 yıllık uzman düzeyinde çalışan hekimden 1,5 kat fazla. Ulusal çapta bir kampanya olarak öneriyoruz. Hem bütün hekimleri birleştirecek bir talep. Hekimler dışında sağlık personeli de kapsayacak bir talep. Gerçekleştirilebilir bir talep. Ama sabitlenmediği için insanların 2 gün bile izin alamayacak durumda hafifletecek bir durum. Önümüzdeki hekim meclisi toplantısında bu konuda slogan ve yapılacak işler konusunda Yönetim Kuruluna büyük bir katkıda bulunacağını düşünüyorum. Maaşlarımızın acilen arttırılması gerekiyor. Sizlerin katkılarına ve yardımlarınıza ihtiyacımız var.
 
Dr. Mete Cüce: bu sene 14 Mart’ın bir tek sloganı olsun. Ek ödeme de ek ödemeden çıksın. Maaş olarak çıksın. Biz bunu bu şekilde talep etmezsek olmaz. 14 Mart’ta taleplerimizi dövizlerle pankartlarla duyurmalıyız.
 
Dr.Mete Güzelant: Hepimizi birleştiren bir şey var. Çok talep bizi dağıtıyor. Bu konuyu tek slogan olarak bildirmek gerekiyor. GYK toplantısında bunu önerdik. Bütün gücümüzü verelim. Slogan, film, bildiri, eylemle çözmek gerekiyor.
 
Dr. Sedat Ekinci: Genç arkadaşlara emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını sormak lazım. Kimseyle karşılaştırma yapmayalım, tepki alıyoruz.
 
 
 
 
Kamu  kurumlarında çalışan meslektaşlarımızdan yemek bedeli kesintisi
 
Dr. Gül Çekin: Devlet memurlarına 15.1.2015 tarihinden itibaren yemeklerde kesintiler olduğunu öğrendim. Yataklı kurumlarda çalışan memurlardan böyle bir kesintinin olmadığını öğrendim.
 
Dr. Mete Güzelant: Bu yeni bir şey değil. Yönetmeliği de çıkardık. Çok pratik bir şey değil.
 
Bankaların promosyon uygulamaları
 
Dr. Mete Güzelant: 5 yıllık sözleşme yapıyorlar. Sonra ek süre yapıyorlar. 5 yıllık süreyle 475 TL para verecekler. Önceden biz bunu peşin alıyorduk. Şimdi bunu değiştirdiler. Sendikalarla konuştum. Bu işi çözmek biraz sıkıntılı.
 
Dr. Nurdan Talay: Bize 6 ayda bir veriyorlardı. Biz hiç peşin almadık. İş ve Halk Bankasıyla çalıştık.
 
Dr. Mete Güzelant: Bir öneri çıkarsa bunun üzerinden değerlendirme yapalım diye öneride bulundum.
 
Dr. Suat Kaptaner: Bütün tıp fakülteleri, Dekanlıklar, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tabip Odası ile birlikte her yıl bir kurum ev sahipliğini yapıyor. 14 Mart Cumartesi gününe geliyor. Resmi tören 14 Mart Cumartesi günü yapılacak. Ege Üniversitesi salon için ücret istediğinden,  tören ücretsiz olarak Sabancı Kültür Sarayı’nda olacak. Geleneksel 40.yıl hekim töreni, basın plaketleri etkinliklerimiz var. spor karşılaşmaları etkinliklerini Ege Üniversitesine bıraktık. Asistan arkadaşlar katılırlarsa Odanın takımı olarak turnuvaya katılınabilir.  Vapur gezisi de yapılacak. 14 Mart bizim için tek talebimizi gündeme getirip, miting, bildiri dağıtmak gibi sürecimiz var. Asistan hekimlerin çoğunlukla katılacağı tıp balosu girişimimiz var.
 
Dr.Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Tek gündemli toplantımızı 14 Mart nedeniyle erkene alarak 17.2.2015 de yapalım. Hepimiz diğer meslektaşlarımıza duyuruyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.