Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

27.04.2018

27.04.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE

  (1-21. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 21 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

  1. Dr. Dr. Cüneyt Barut’un Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Burcu Ayaztaş’ın İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Zahit Porsuk’un Şanlıurfa Tabip Odası’ndan nakil işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
  2. Dr. Cüneyt İzzettinoğlu’nun Osmaniye Tabip Odası’na, Dr. Taner Kartal’ın Manisa Tabip Odası’na, Dr. Hakan Çorap’ın SivasTabip Odası’na, Dr. Anıl Tuncay’ın Ankara Tabip Odası’na, Dr. Hilmi Göksel Gülcan’ın Antalya Tabip Odası’na, Dr. Yusuf Ersal’ın Ankara Tabip Odası’na, Dr. İlkan Kayar’ın Osmaniye Tabip Odası’na, Dr. Uğur Şafak Erdost’un Malatya Tabip Odası’na, Dr. Bülent Öner’in Muğla Tabip Odası’na nakil işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
  3. Odamız üyesi Dr. Ali Haydar Erciyas’ın dilekçesi okundu. TTB Merkez Konseyi’nin 07.12.2011 tarihli “Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma” konulu genelgesi uyarınca başvurunun Manisa Tabip Odası tarafından değerlendirilmesine karar verildi.
  4. Dr. Alican İşcan’ın üyelikten ayrılma talebi değerlendirildi. Uygunluğuna karar verildi.
  5. Komisyon çalışmaları değerlendirildi. Komisyon takviminin belirlenmesi için çalışmalar yapılmasına karar verildi.
  6. Kemalpaşa Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne ziyaretimiz ile ilgili yazı gönderilmesine karar verildi.
  7. TTB'nin Pratisyen Hekimlik Kongresi duyuru yazısı okundu. Düzenleme komitesi için isim belirlenmesine karar verildi.
  8. Dr. Emine Yılmaz'ın dilekçesi değerlendirildi. Hukuk bürosu aracılığıyla başvuru dilekçesi verilmesine karar verildi.