Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

27-08-2013

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi – Toplantı Tutanağı

 
Toplantı No    : 9
Tarih            : 27.08.2013
Divan           : Dr. Kemal Özbek, Dr. Nezaket Kaya
Katılanlar       : 15 HM üyesi, 6 HM üyesi olmayan hekim
 
GÜNDEM
1. Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme,
2. Kişisel sağlık verilerinin alınması, toplanması, korunması, değerlendirilmesi ve paylaşılması (Sağlık Net) uygulamaları,
3. Sağlık Meslekleri Kurulu uygulamaları,
4. Odamız komisyonları ve çalışma grupları (mevcutlar, kurulması planlananlar, öneriler) 
5. Dilek, Temenniler ve Kapanış.
 
1.     Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme
Dr. Kemal Özbek : Hoş geldiniz. Gündemimiz e-posta ile tüm üyelere duyurulmuştur. (Gündem okundu, ek öneri veya değişiklik önerisi soruldu). Yönetim kurulu, Ağustos ayı faaliyetlerini (bir önceki toplantıda önerildiği gibi) yazılı olarak hazırlamış ve gündem ile birlikte çoğaltılarak girişte sizlere dağıtılmıştır. (Faaliyetler başlıklar halinde özetlenerek, soru ya da katkı olup olmadığı soruldu)
Dr. Erkan Eşki : Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili olarak, hekimlerin baret, biber gazı, cop kullanımı konusunda Dr. Suat Bey’in basın açıklamasını gördük, okuduk.  İzmir Tabip Odası’nın bir anlayışı var mıdır? Böyle bir niyetiniz var mı?
Dr. Kemal Özbek : Hekime yönelik şiddetin bizi getirdiği noktayı anlatmak, kamuoyunun dikkatini çekmek, hekimlerin duygu durumunu belirtmek için böyle bir açıklama yapılmıştır.
 
2.     Kişisel sağlık verilerinin alınması, toplanması, korunması, değerlendirilmesi ve paylaşılması (Sağlık Net) uygulamaları
Dr. Kemal Özbek : Bu konuda yasal düzenleme yapılmıştır. Önce KHK sonra (Anayasa Mahkemesi’nin iptalleri ile ilgili olarak) torba yasa içinde yapılan düzenlemeler ile bu konu düzenlenmiştir. Henüz, uygulamanın nasıl yapılacağını anlatan bir yönetmelik yoktur. Halen ve uzun süredir, kamu ve özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, polikliniklerde, hasta bilgileri toplanıyor, yazılıyor ve bir yerlere gidiyor. TTB bu konu ile ilgili olarak 2 hafta önce İstanbul’da bir toplantı yaptı. Odamız bu toplantıya katıldı. Yine Oda avukatı aracılığı ile görüşlerimiz CHP milletvekillerine iletildi. Konuyu görüşmeye açıyorum.
Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu: 25.12.2012 tarihinde Psikiyatri grubunda paylaşılan Sağlık Net 2 ile ilgili yazıyı Dr. Nezaket Kaya özel hekim grubuna mail atarak paylaştı. Bu konuda ne yapabiliriz diyerek konuya dikkatimizi çekti. Özel hekimler olarak bu konuda yazışmalarımız oldu. Dr. Cemil Tugay’ın bu konuda yoğun çalışmaları oldu. 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’nden muayenehanelere yazılar gönderildi.  Özel hekimler olarak çaba harcadık. Dosyalar hazırladık. Köşe yazarlarına gönderdik. Bu konunun mahremiyete, insan haklarına, tıbbi deontolojiye, Türkiye’nin imza attığı uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu anlatmaya çalıştık. Sonra Anayasa Mahkemesi iptal etti. Derken Son torba yasada aynı madde karşımıza geldi, yasalaştı. Araştırmaya başladığımızda kamu ve özel kurumda çalışan arkadaşlarımız hasta bilgilerinin Bakanlığa gittiğini bilmiyorlar. Birinci görevimiz hastanın mahremiyetidir. Hastanın TC kimlik numarası ile başlıyorsunuz. Hasta bilgilerinin kime, hangi merkeze nasıl kullanılacağı konusunda bilgimiz yok, bilgi vermemiz isteniyor.
Dr. Uğur Gönenç :  Bu sistem nasıl işliyor.
Dr. Cemil Tugay : Bu iş otomatik yürüyor. Muayenehaneler dışında bütün hastaneler, özel sağlık kuruluşları, aile hekimleri bu sisteme halen düzenli olarak veri gönderiyor. Sistem 01.08.2012 tarihinden önce sağlık net adıyla yürüyordu. 1 Ağustos 2012 den sonra Sağlık Net 2 adını aldı. 1 Ocak 2013 ten itibaren muayenehanelerin de bu sisteme dahil olma zorunluluğu getirildi. Ancak muayenehane hekimleri direndi. Sistem hastanın onayı olmadan günlük olarak Sağlık Bakanlığı’na veri gönderiyor. Sistemdeki aksamalarla ilgili olarak hastanenin bilgi işlem servisleri muhatap alınıyor. Hekimlerin süreçten pek haberi olmuyor. Bakanlık süreçte çok aceleci davranmıyor, kurumları çok sıkıştırmıyor. Biraz ağırdan alınıyor. Bence önemli sorun şu; bu konu sadece muayene hakemlerinin sorunu değil. Bu konudan muayenehane sahibi olmayan diğer meslektaşlarımız haberdar mı? Haberdar ise onaylıyorlar mı?
Dr. Uğur Gönenç : Herhalde yoktur.
Dr. Ruşen Aydın : Veya niye muayenehaneler tepki gösteriyor?
Dr. Cemil Tugay : Biz hasta ile yüz yüzeyiz. Hasta yarın öbür gün benden izin almadan kişiye özel veriler paylaşıldı diye dava açtığında biz direk sorumluyuz. Arkamızda bizi koruyacak, haberimiz olmadan sistem işliyordu diyebileceğimiz bir kurum yok. Bu konuda hekimleri uyarmak lazım. Aile hekimleri başta olmak üzere tüm hekimleri uyarmak lazım. Henüz bir yönetmelik yok. Taslak var, yükümlülüğe uyulmadığı zaman ne gibi bir müeyyide olacak bilmiyoruz. Birinci soru şu; bu muayenehane hekimlerinin sorunu mu?, İkincisi, haberdar olan hekim var mı? Haberdarsa onaylıyorlar mı? Sağlık Net2 uygulanmadığı zaman ne olacağı ile ilgili henüz yayınlanmamış bir yönetmelik taslağı var. Cezası net değil.
Dr. İbrahim Türkmenoğlu : Hasta bilgilerinin sigorta şirketine satıldığı konusunda internette haberler dolaşıyor, doğru mu?
Dr. Cemil Tugay : Sigorta şirketine satıldığı doğru değil. Satın alan firmanın ne iş yaptığı belli değil. Bunu isteği şekilde istediği kişiye satma hakkı var.
Dr. Fatih Sürenkök : Sağlık Net 2 ortaya çıktığı zaman, Türk Tabipleri Birliği olarak kamudaki bilgiler için Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtik. Bunun 3. şahıslarla paylaşılmaması konusunda Çalışma Bakanlığı’ndan garanti istedik. TTB olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve hukuksal olarak bir hastanın bilgisi olmadan bilgilerinin paylaşılması mümkün olamaz. Sağlık Net 2 ilk gündeme geldiğinde Ankara, İstanbul kaynaklı muayenehane hekimlerine bilgisayar programı satma konusunda bir pazar oluşmuştur. Birkaç bin dolarlardan başlayıp, 300 TL ye kadar fiyat düşürdüler. Kanun Hükmünde Kararname çıkmış durumda. TTB hekimin hastadan onamı dışında bir bilgiyi Sağlık Bakanlığı ile paylaşırsa dava açması gerekir. Bakanlık bu bilgilerin 3. şahıslara ekonomik anlamda satmak üzere vermeyeceğim diyor. Ne kadar güveniriz. SGK’nin özelleştirilmesi 2 yıldır konuşuluyor. TTB etki alanı içinde sadece muayenehaneler var. Kanun Hükmünde Kararnamenin iptalinden hemen önce Anayasa Mahkemesi ile görüşüldü. 2 madde konusunda kabul edilemez olduğunu söyledi. Sağlık Net 2 bir bilgi paylaşımıdır, kabul edilemez. Bu iki madde iptal edilenlerin başındaydı. İl Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilen bir yazıda “torba yasada çıkacak bir maddedir” diye yazı gönderiyorlar. Sağlık Net 2’nin yürürlüğe girmesi onlar için çok önemli. Torba yasada çıkan maddeler Cumhurbaşkanı onaylanmadan önce Cumhurbaşkanı’ndan TTB randevu istedi, sakıncalarını, bu haliyle onaylanmasını istemedi. Cumhurbaşkanı randevu bile vermedi. TTB avukatları CHP ile görüştü. Bizimle ilgili çıkan maddelere nasıl itiraz edileceği konusuna varıldı. İl Sağlık Müdürlüğü hasta bilgilerini istediği takdirde hekimlerin net tavrı olması gerekir. Odalar üzerinden mahkemeye dava açabiliriz.
Dr. Mete Güzelant : Anayasa Mahkemesi esastan karar vermedi. Hemen iptal olmayabilir. Yönetmeliğin olması gerekir. Bu yönetmelik çıktığında bunun pratik sonuçlarını görmek gerekecektir. Uygulamada Sağlık Müdürlüğü  ne yapacak?
Dr. Nezaket Kaya : Bu gün Psikiyatri grubunda bir meslektaşımız şöyle bir maili paylaştı. Bir hasta yakını elinde kızı ile evlenmek isteyen damat adayının psikiyatri ilaç raporunu tanıdık eczaneden aldığını belirtilen tanısı olan aday ile kızının evlenmesi uygun mu değil mi diye sorduğunu aktardı. Bir diğer örnek bir hastanenin acil servisine başvuran bir hastanın  hastane giriş çıkış kayıtları ile oynandığını durumun adli sürece yansıyıp kanıtlandığını aktardı. Tıbbi deontoloji nedir bilmeyen bilgisayar elemanı ya da bir başka görevlinin verilere bu kadar kolay ulaşmasının riskleri bulunmaktadır. Bu sorun muayenehane hekimlerinin sorunu değil sadece, tüm hekimlerin oranına bakılınca muayenehane hekimlerinin oranı çok küçük bir yüzdeyi oluşturuyor. Asıl tüm hekimlerin ve hastaların sorunu ve sahip çıkılması gerekir.  Aile hekimi bir arkadaşım ben bu verileri göndermezsem ödememi alamam dedi.
Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu : Veri güvenlik yasası da çıkmadı.
Dr. İlgül Bilgin : Verilerin aktarıldığına ilişkin bilgim yok. Sadece hastanede kalıyor diye biliyorum. (Sistemin ne şekilde kurulduğu konusunda bilgi verdi.)
Dr. Fatih Sürenkök : TTB olarak tüm köşe yazarlarına, “bilgilerinizin paylaşıldığını biliyor musunuz?” diye 500 e-mail attık. Bir tanesi bile geri dönmedi. Sanırım 2 köşe yazarı yanıt verdi. Bir gündem oluşturmak için uzmanlık dernekleri ile birlikte çalışılıyor. Hiçbir partinin hastaların bilgilerinin elinden alındığına dair bir söylemi olmadı. TTB’nin ileriki dönemde köşe yazarlarıyla, hasta hakları dernekleri, uzmanlık dernekleriyle birlikte sadece muayenehane hekimleri değil tüm hekimleri kapsayacak şekilde bir çalışma yapması gerekiyor.
Dr. Cemil Tugay : Bu konuyla ilgili geçen dönemde CHP’li milletvekillerinin de desteğiyle TTB ve Tabip Odalarının açıklamaları aslında toplumda yaygın olarak duyuldu. Change.org sitesinde bir imza kampanyası başlattık. Mahremiyetin kalmayacağı ortada. Hastayla ilgili yapılan tüm bilgiler depolanıyor. Bu konuda kamudaki hekimlerin de bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda odamızın yeniden bir çalışma yapmasını bekliyorum.
Dr. Kemal Özbek : Bir hasta ya da hasta yakını olduğumda, bilgilerimin paylaşılmaması hakkımın bana teslim edilmesi lazım. Sorun sadece muayenehanelere giden hasta bilgileri sorunu değildir. Bütün hasta bilgilerinin korunması için çaba gösterelim. Yönetmelik çıkana kadar önerilerimizi toplayalım,  önerilerimizi zenginleştirelim, e-grupta paylaşalım.
Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu : Yaptırım nedir? Hekimlerin hastaların sırlarını paylaşması cezai gerektiren bir durumdur.
Dr. Nezaket Kaya : Sağlık Net 2 ile ilgili yurt dışında yaşayan meslektaşlarımızla yazıştık. Öğrendiğimize göre; Hollanda’da hükümet gündemine geldi, geri çekilmek zorunda kaldı. Amerika‘da bir hasta hekime gittiğinde “sen bilgileri paylaşan gruptan mısın?” diyor, ona göre hekimini seçiyor. Kanada’da hasta bilgisinin bir hastaneden diğerine iletilmesi hastanın onamı olmadan yapılamıyor. Anladığımız kadarı ile bu küresel bir proje ancak bizde uygulama başladıktan sonra fark edilebiliyor, diğer ülkelerde önce gündeme geliyor.  
Dr. Uğur Gönenç : Geri ödeme sistemini araştırdınız mı? SGK ya hiçbir bilgi vermezsek bile tanıyı yazmaksak hasta ilacı nasıl alacak?
Dr. Cemil Tugay : Hastalar SGK’dan ilaç almak için bunun kaydının yapılması gerektiğini zaten biliyorlar. Herkesin verilerinin izinsiz toplanmasından bahsediyoruz.
Dr. Kemal Özbek : Bu bilgilerin kimlerle ne şekilde paylaşıldığı konusunda emin değiliz.
Dr. Fatih Sürenkök : 18 Ağustos 2013 tarihinde TTB’nin özel hekimlikle ilgili toplantısı vardı. İzmir Tabip Odası adına Dr. Mert Özbakkaloğlu katıldı. Özel hekimlik kolu olarak bu çalışmalara başlandı. Sadece muayenehane hekimleri değil kamu özel hastanelerdeki hekimleri de kapsayacak şekilde çözüm bulmak gerekiyor.  
Dr. Ergün Demir: Çalışma Bakanlığı verileri sattı. İnkar ettiler. Bundan 1,5 yıl önce kamuoyuna yansıtıldı ve üzeri örtüldü. İzmir’de bu konuda bir çalıştay yapalım.
Dr. Kemal Özbek: Hekimlere bu konuda bir duyuru göndermek uygun olur. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendiren afiş veya posterler hazırlanabilir. Sağlık Net 2 ile ilgili bilgi paylaşımı yazışmalar devam etsin, bu konuyu önümüzdeki Hekim Meclisi toplantılarının gündemi yapmaya devam edelim.
 
3.     Sağlık Meslekleri Kurulu uygulamaları,
Dr. Kemal Özbek : Bu konu KHK kararname ile düzenlenmiş. Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Bununla ilgili bir kurul ve yönetmelik var. Bu kurulun tek görevi hekimleri meslekten men etmek değil. Bu kurul kuruldu mu? TTB den bilgi istenildi mi? Bu konuda bilgimiz yok. Konuyu görüşlerinize açıyorum.
Dr. Cemil Tugay : Sağlık meslek kurululu ile ilgili bir çok sıkıntının yanında  2 temel sıkıntı var. Birincisi kurulun üyelerinin kaynaklarına baktığımız zaman bizim örgütümüzden TTB den 1 temsilci var.  Diş hekimleri Birliği’nden 1 temsilci. Diğerleri tamamen siyasi iradenin seçimiyle oluşan bir grup var. 15 üyeden 2 tanesi siyasi iradenin dışından. Kurulun görevlerine baktığımız zaman görevlerinden biri de Tıp Mesleğinin Etik ilkelerini belirlemek olarak yazıyor. Bizim etik ilkelerimizin uygun olup olmadığına bu kurulun karar vermesini bir doktor olarak doğru bulmuyorum. Kurul senede 6 kez toplanacakmış. Bizlerin bu kurulun etik değerlerimizi belirlemesine ve bizleri meslekten men cezasına çarptırabilme yetkisine itiraz etmemiz lazım. Bu üyeler Sağlık Net 2 paylaşımı etik mi? der. 120-130 bin hekimiz ama niye bu konuda bu kadar sessiziz? Bizi siyasi irade meslekten men edebilecek.
Dr. Ruşen Aydın : Anayasa mahkemesine taşınması konusunda bir girişim var sanırım.
Dr. Cemil Tugay : Yeni ve eski kanun arasında tek bir kelime farkı var. Engelliyi özürlü yapmışlar. Tek fark bu.
Dr. Suat Kaptaner :  Bu sürece sessiz kalınmadı. Oda ve TTB hukuksal ve siyasi anlamda bir mücadelede bulundu. Toplantılar yapıldı. Hekimlerle paylaşıldı. Bu konudaki hukuksal hazırlıklarımızı hukuk büromuz hazırladı. TTB ve CHP  ile paylaştık. Sonunda onaylandı. Önceki kanunla çelişiyor mu diye bir konu vardı. Mecliste kabul edilen maddeleri hiçbir yerde bulunamadı. TTB’yi aradık. CHP bu konuda iptal davası açacaklarını söylediler. Geçtiğimiz süreç hükümetin istifasına yönelik idi.
Dr. Kemal Özbek : Başka bir görüş yoksa bu bölümü da tamamlıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak ay boyunca yazışmalar yapılabilir, görüşler toplanabilir.
 
 
4.     Odamız komisyonları ve çalışma grupları (mevcutlar, kurulması planlananlar, öneriler) 
Dr. Kemal Özbek : Komisyonlar ve çalışama grupları konusunda, mevcut durum hakkında ve planlanan çalışmalar ile ilgili olarak genel sekreterimiz bilgi verebilir.
Dr. Mete Güzelant : Odanın şu anda aktif ya da aktif olamayan 9-10  çalışma grubu vardır. İhtiyaçlar zemininde toplanılıyor. Özel hekimliği yaz başlarında konuşmuştuk. Gezi olayları olunca yapamadık. 10 Eylül 2013’de özel hekimlik komisyonu için çağrıda bulunacağız. 11 Eylül 2013’de asistan hekim komisyonu için çağrıda bulunacağız.  Bunun sonucunda bir çalışma yapılacaktır.
Dr. C. Ferat Buran :  Asistan hekim toplantısının duyurusu cep mesaj olarak atılacak mı?
Dr. Mete Güzelant : Evet.
Dr. C. Ferat Buran :  Web sitemizde komisyonların linki neden yok?
Dr. Erkan Eşki : Odanın örgütlenme komisyonu var mı? Yoksa bununla ilgili bir çalışma var mıdır?
Dr. Mete Güzelant :  Yok.
Dr. Suat Kaptaner : Yönetim Kurulu örgütlenme komisyonudur.
Dr. Erkan Eşki :  1 yıldır mücadele veriyoruz. Ne yapmak istiyoruz. Örgütlenme istiyor muyuz? Toplantılara neden az kişi katılıyor.  113 üyesi olan hekim meclisine 20-25 kişi katılıyor. Seçimlere 5-6 ay kala komisyon mu kurulur, samimiyet gerekiyor. Tıp öğrencilerinin de talebi vardı. TÖK kurulmayacak mı?
Dr. İlgül Bilgin : Tabip odasına üye olmak istemiyorlar. İşin parasal yönüyle ilgili olduğu için üye olmak istemiyor. Tamamen kişisel düşünüyorlar.
Dr. Cemil Tugay :  4 yıldır Odaya daha yakın çalışıyorum. 4 yıldan önceki adam tarif edilen insan. Bugün Tabip Odaları hekimleri kendi meslek örgütüne destek olmamakla, hekimler de Tabip Odalarını kendilerine sahip çıkmamakla suçluyorlar. Kısır bir döngü var ortada adeta. Bu kısır döngünün kırılabilmesi için birilerinin bir şeyler yapması lazım. Burada samimiyet önemli. Kamuoyunda, gerek halk gerekse hekimler arasında TTB ve Tabip Odaları hakkında olumsuz bir önyargı oluşturuldu. Bu önyargının kırılması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Neden hep aynı hekimler tabip odası yönetiminde görev alıyor. Bunu sorgulamak  lazım.
Dr. Ergün Demir : Aslında bir dönem başlıyor. Önümüzdeki dönem daha örgütlü sisteme karşı olmalıyız. Umutsuz olmayalım, örgütlü olalım.
Dr. Kemal Özbek : 10 ve 11 Eylül tarihlerinde önce özel hekimler, sonra asistan hekimler ile iki toplantı var. Toplantının duyurularını ilgili tüm meslektaşlarımıza yapalım. Web sitesi, e-posta, SMS aracılığı ile bildirelim. 
 

5.     Dilek, Temenniler ve Kapanış:
Dr. ? : 90 gün meclisi ne kadar ilgilendiriyor.
Dr. Uğur Gönenç : Mesleki haklarımız gitti, paralar dibe vurdu. 90 günlük proje son umudumuzdur. Kalite kontrolünü doktor olmayan kişiler yapıyor, buna karşı çıkmak gerekiyor. Genel sekreterliğe karşı çıkmak gerekiyor. Nasıl mücadele edeceğimizi konuşmamız gerekiyor. Oda ve TTB olarak bütün hekimleri bilgilendirmek lazım.
Dr. İlgül Bilgin : Farkındalık olmak lazım. 90 günlük projeyi birçok hekim okumamıştır. Hastane bilgisayarı açınca o kadar hızlı geçiyor ki o yazı, iş yoğunluğundan bir çok hekim es geçmiştir.
Dr. Ergün Demir : 24.madde 90 günlük. Önerim;  hekime ayrımcılık yapılıyor.
Dr. Fatih Sürenkök : 90 günün sonu nereye geliyor. Yerel seçimlere 3-4 ay gelmesi. Oda olarak yöneticilere karşı tavır geliştirebiliriz.
Dr. Ergün Demir : Sağlık Müdürlüğü ile görüşmenizi okudum. Ancak acil görevlendirmeler devam ediyor. 1 günlük nöbetimde 230 TL kesildi. Müdürlük yalan söylüyor. Tepecik acil serviste şiddet vardı. Önerim bunları bilgi dahilinde öğrenmek istedim. Kız erkek  öğrencileri ayırıyorlar. Hekim örgütü olarak ne yapılabilir? 1 Eylül dünya Barış Günü. Tabip Odası ne planlıyor?
Dr. C. Ferat Buran : Öğrenci yurtları konusunda bilgi vermek istiyorum. Yapılan yurtlar kız erkek olarak ayrı ayrı yapılıyor. Karma yurtlar da ayrılmaya başlandı. Ege Üniversitesi’nde de başlandı. Ege Üniversitesi Rektörü 2013 Ocak ayının başında sosyal tesislerde alkolü kaldırdı. İnciraltı öğrenci yurdundaki öğrenciler Dr. Cem Terzi’yi aradılar. Cem hoca rektörü aradı. Rektörden yanıt gelmeyince Cem Hocamız, rektörü aradı. Rektör ise Kredi ve Yurtlar Kurumu müdürünün olumlu görüş belirtmediğini, startın verildiğini söylüyor. Öğrencilere tercih hakkı sınırlı.  Bu konuda odamızın en önde yürümesi gerekiyor. Öğrenciler gelmeye başlayınca zaten iş işten geçmiş olacak.
Dr. Fatih Sürenkök : Ferat arkadaşımız bu durumu e-mail grubunda bilgilendirdiği zaman akademik meslek odaları olarak bir araya gelelim. Rektörlerle işbirliği yapalım. Öğrencileri bilgilendirelim. İzmir Tabip Odası olarak gittiğiniz zaman önünüz kesilmiş oluyor. Önerim; acilen yönetimin diğer meslek odaları ile birlikte bu konuyu iki rektör ve Kredi Yurtlar Kurumu ile görüşüp gündeme taşıması ve ailelere de bu konuyu söylemesi lazım.
Dr. Ergün Demir :  Sorun sistem sorunudur. Barınma hakkımıza sahip çıkıyoruz diye bir çalışma başlatılmalıdır.
Dr. Ali Ağzıtemiz : Vardığımız nokta ne Oda’nın, ne TTB’nin sorunu ne de yerel örgütlerin sorunudur. Sorunu doğru tespit etmek gerekiyor.  Cumhuriyetin çözülme sürecini çok güzel bir şekilde izliyoruz. Gezi eylemini harekete geçiren bu duygulardı. Öyle bir noktadayız ki herkes kendini haklı görebilir. Ancak hepimizin eteğimizdeki taşları önümüze koyup bu gidişe karşı birlik olmamız lazım.  Bunu daha geniş platformlarına ulaştırmak lazım.
Dr. Kemal Özbek : Katılımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki toplantıda görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.