Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

28-05-2013

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi – Toplantı Tutanağı
 
Toplantı No         : 6
Tarih                 : 28.05.2013
Divan                : Dr. Kemal Özbek, Dr. Nezaket Kaya, Dr. Aydın Taşdöğen
Katılanlar  : 25 HM üyesi, 2 HM üyesi olmayan hekim, 7 Tıp Öğrencisi
 
Gündem – 1 : Tabip Odası faaliyetleri hakkında bilgilendirme (Dr. Mete Güzelant
 
Faaliyetler;
Kas Hastalıkları Kısa Film gösterimi,
Son dönem sağlık sistemi ile ilgili değişiklikler,
Kadın Hekimler Komisyonu toplantısı,
TTB - Cezaevleri ve Sağlık Çalıştayı katılım, (Dr. Ramazan İnci)
Sağlık Müdürlüğü ziyareti, (ücret ve değerlendirmeler),
Kültür sanat etkinlikleri, (Karikatüre Sergisi ve Gez-Gör-Anlat)
İşyeri Hekimleri Toplantısı,
19 Mayıs'ta Ankara ve İzmir mitinglerine katılım,
basamak eğitimleri (Osteoporoz ve Menopoz Semineri),
Özel Hastanelerde yaşanan sorunlar ve işten ayrılan hekimlerle toplantı,  
Özel Hekimlikle ilgili toplantı,
Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'nde işyeri hekimliği ile ilgili sorunların ele alınması,
İşyeri Hekimliği ile ilgili toplantı,
 
Yakın Gelecekte gündemde olanlar:
Emekli hekimlerin sorunları ile ilgili toplantı,
TTB nin 5 başlık altındaki imza kampanyasına katılım,
5 Haziran günü iş bırakma eylemi,
Torba Yasa (SB’nın meslekten men cezası, 657 sayılı yasayı ortadan kaldırarak iş güvencesinin ortadan kaldırlması)
-Yenişakran Cezaevinde çocuklara işkence ve kötü muamele ile ilgili İnsan Hakları İl Kurulu ve Cumhuriyet Savcılığına başvuruyoruz.
 
Diğer gündem maddelerine geçilmeden, ek öneri olup olmadığı soruldu.
 
Dr. Erkan Eski (KBB uzmanı, Özel Hastane temsilcisi)
5 Haziran grevi ile ilgili nasıl bir planımız var? THY grevi ile ilgili tavır koymalıyız?
 
Dr. Uğur Gönenç (Tire Devlet Hastanesi):
Gördes'ten İzmir' e su getirilecek, ancak aynı alanda Nikel arama çalışması var. Yargının olumlu bir kararı var, İzmir belediyesi İzsu müdahil olsun dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi müdahil olmayı reddetti. Belediyeye nasıl baskı yapabiliriz.
 
Dr. Kemal Özbek:
Uğur Beyin önerisini Halk Sağlığı Komisyonu aracılığı ile ele alabiliriz.
 
Dr. Ali Osman Karababa (EÜTF-Halk Sağlığı):
Geçen hafta Tıp Fakültesi öğrencilerine, öğrenci olmayanlar tarafından saldırı gerçekleştirildi, bu konu ele alınsın.
 
Gündem – 2 : Birinci Basamak Hekimlerinin Sorunları
 
Dr. Ergun Demir (Toplum Sağlığı Merkezi hekimi ve öneri sahibi):
5 yıldır geçici görevlendirmeler iyice arttı. TSM de kim nerede çalışıyor belli değil, çok hızlı bir sirkülasyon var. Acil servis, yaz döneminde yazlık beldelere yoğun görevlendirmeler, acil nöbetleri, askeri kurumlara görevlendirmeler. Tüm buralara görevlendirmeler plansız, programsız. Öğrenciliğinden buyana acil de çalışmamış bir hekim hizmet içi eğitim almadan acilde görevlendirilebiliyor, Yazlık yörelerde görevlendirilen ortamlar fiziki açıdan çok kötü. 663 sayılı yasaya göre Halk Sağlığı ayrı bir kurum, S.B. ayrı bir kurum, görevlendirmeler kurum onayı alınmadan, geçmiş mesleki deneyim göz önüne alınmadan rastgele yapılıyor, iş yapma değil iş yıkma var. TSM doktorlarının ruh sağlığı hiç iyi değil, çünkü ne zaman nerede çalıştırılacaklarını bilmiyorlar. Kurumlar arası görev tanımları karışık.
Cuma günü Fiziksel Aktivite Programı var. Tüm hekimler o gün eşofmanlarını giyip halkımızla spor yapmalı imiş, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme ile ilgili imiş. Bu olaya sadece karşı çıkmak değil, bilimsel olarak mücadele edelim. Sadece hareket yetmez, doğru beslenme de önemli, TSM de yemek çıkmıyor, bu hava şartlarında sıcakta işyerine eşofmanla gitmek oldukça zor.
 
Dr. Meltem Yavuzyılmaz (Bayraklı Aile Hekimi)
Çok fazla yük altındayız. 3500-4000 nüfusa hizmet veriyoruz. Bir mesai gününde, tek hekim ve tek hemşire ile 70-80 bebek, çocuk, gebe takip etmek zorundayız, poliklinik hizmeti sunmak, kayıt yapmak zorundayız. Sağlık net le ilgili ciddi sorunlar var. Kayıt yaparken hastanın içtiği sigaranın markası, günde kaç adet içtiği, alkol alıp almadığı, alıyorsa hangi marka ve tür alkolü aldığını kaydetmek zorundayız. Kapımızda hasta bitmiyor. Bunları kaydetmezsek bilgisayar onay vermiyor. Gezici sağlık hizmeti vermek zorundayız. Yükümüz çok ağır. Derneğimiz bu konuda aktif. Adli nöbetlerimiz var. Gündüz reçetesini yazdığım hastanın gece adli raporunu yazmam, defin ruhsatını vermem isteniyor, etik değil. Cuma günleri halkımızla spor yapmamız isteniyor.
 
Dr. Ergun Demir
Evde bakım hizmetleri için kullanılan ambulanslar bozuldu, her ilçeye 1 ambulans düşerken, şuan 3-4 ilçeye 1 ambulans düşüyor.
 
Dr. Hüseyin Turan
Uzman aile hekimleri pratisyen hekimlere değersizleştirici davranıyor. Kim ne kadar geçici göreve gitti internette yayınlansın.
 
Dr. Nesrin Kocabıyık (Özdere Aile Hekimi):
Bizlerle 2 yıllık sözleşmeler yapılıyor, 100 ceza puanı içeren bir yönetmelik var. Bazıları çok subjektif (Tıbbi deontojiye uygun davranmamak ve Hasta mahremiyetine uymama, bu iki madde 20 şer puan), bir çok arkadaşımız bu puanlar nedeni ile görevlerinden alındı, mahkeme kararı ile 3/4 ü geri döndü, ama çok zaman alıyor.
 
Dr. Kemal Özbek konuşulanları özetledi;
Aciller konusunda eğitimi olmayan hekimlerin Acil Servislere görevlendirilmemesi,
Sağlık sorunu olan (Raporlu) ve özür grubu hekimlere geçici görev verilmemesi,
Geçici görevlendirmelerde kişinin onayının aranması,
Nöbet yerlerinin fiziki olarak iyileştirilmesi,
Konularında girişimde bulunulmasının uygun olacağı belirtildi.
Dr. Habibe Güneş (Konak TSM Hekimi)
Genelev çalışanlarına hizmet veren birimde çalışıyorum. Görevlendirmelerin liyakatı neye göre yapılıyor?  TO sına sorularak yapılsın. Görevlendirmeler sadece acil servisler için değil, genelev görevlendirmesi cezaevi görevlendirmesi ön eğitim verilmeden olmasın. Öğrenciliğinden bu yana spekulum görmemiş biri genelev çalışanlarına hizmet için görevlendirilebiliyor. TSM hekimi aile hekiminden aşağı konuma yerleştirildi. Tabip Odası bu iki hekim grubunu bir araya getirmenin bir yolunu bulmalı.
 
Gündem – 3 : İzmir Tabip Odası Komisyonlar ve Hekim Meclisi çalışma tarzı,
 
Dr. Nezaket Kaya:
Şu ana kadar sorunlar konuşuldu, kısmen çözüm önerileri. Hem bugüne, hem geçmişe vurgu yapacağım. Bugünkü önerilerden başlarsak; öneri getiren arkadaşlarımız bu sorunların çözümüne yönelik TO yönetimi ile birlikte neler yapabileceklerini sorgulayabilir, kendileri çözüm önerileri için birlikte çalışabilir ve takibini yapabilirler. Fakat, biz özel hekimlerle ilgili olarak iki ay önce getirdiğimiz ve Sağlık Müdürlüğüne resmi yazı yazılması kararı alınmış 'Muayenehane Denetimleri' ile ilgili sorunda, sağlık müdürlüğüne bir yazı yazılıp yazılmadığını ve yazıldı ise ne yazıldığını hala bilmiyoruz. (Mete Bey: TO'sı WEB' e koyduk dedi az önce, ben böyle bir yazı göremedim WEB'te. Sonra o yazıyı kaldırdık dedi.) Böyle olunca hekimlerin motivasyonu azalıyor ve gördüğümüz gibi hekim meclisine ilgi de azalıyor. Dr. Mete Bey yazılı olarak gönderdiklerini ifade ediyor. Gönderilen yazının temsil ettiğimiz özel hekimlik grubu ile paylaşmak üzere bize iletilmesini istiyoruz.
Ayrıca Dr. Hüseyin Güven (Menemen DH) arkadaşımız “Hekim Meclisi toplantı tutanaklarının tüm hekimlere gönderilmesini istiyorum. Bir de nasıl SOYAK duyuruları cep telefonlarımıza geliyorsa, hekim meclisi toplantıları da günü ve saati ile SMS yolu ile tüm hekimlere uygun süre önceden duyurulsun” demişti. Katılım gitgide azalıyor. Bunu yapmamız gerekir diye düşünüyorum.
 
Dr. Mete Güzelant
Yaparız. Biz özel hekimlik konusu ile ilgili çalışma yaptık. Üniversite Acil Anabilim Dallarına yazı gönderdik. En son Dr. Ülkümen Bey'le görüştük. Kendisi aktarabilir.
 
Dr. Ülkümen Rodoplu:
Evet bu konu ile ilgili aslında muayenehanelerde acil ilaç listesi bulundurulması saçma. Acil durum olunca muayenehane hekiminin ambulansı araması yeterlidir. Bilmesi gereken ilk yardımı yapmaktır. Bu konu, Acil Hekimleri ve diğer uzmanlık dernekleri ile birlikte ele alınmalıdır.
 
Dr. Erkan Eşki:
Sağlıkta şu anda 2 takım var. Bizler ve dönüşüm takımı. TO'nın yükünü paylaşacak komisyonlar yok. Tıp Öğrencileri Kolu yok. Asistanların TO yönetimi ile ilgili sorunları var. Değerli hocalar üniversitelerden atılıyor, örgütlü toplum yok. 6-7 aydır hekim Meclisi Toplantılarına geliyorum, katılan hekim sayısı giderek azalıyor. Greve 5 gün kalmış, TO ne yapıyor, planı nedir? Kendimi güçlü hissetmek istiyorum.
 
Tıp Öğrencisi (TTB Tıp Öğrenci Kolu (TÖK) temsilcisi)  
Tıp öğrencileri olarak TTB bünyesinde bir çok ilde çalışmalar yürütüyoruz. Sağlıkta dönüşüm, bizi gelecekte nelerin beklediği gibi. Tabip Odasından destek görmedik. Örneğin salon vs. İzmir tabip Odası’na Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) kurmak için 1 yıl önce dilekçe verdik. TÖK kurmamıza izin verilmedi. Balıkesir'de yapılan TTB nin öğrencilere yönelik organize ettiği eğitim toplantısına katılabilmek için yolluk ücreti istedik, Tabip Odasının mali durumunun iyi olmadığı gerekçesi ile reddedildik. Biz reddedilirken geçen yıl yapılan faşist öğrencilerin yaptığı toplantıya odamız yönetiminden  biri konuşmacı olarak katılmıştır. Öğrenci ve intern sorunlarını araştıran çalışmalar yaptık, panel düzenledik. ODTÜ direnişine destek olduk. Dr. Ersin Arslan’ı anma etkinliklerine katıldık. 1 Mayıs’ta vardık. Toplumcu Tıp Eğitimi paneli düzenledik.
 
Dr. Erkan Eşki:
Sorunlarına bu kadar güzel ifade eden ve sorunlarına bu kadar sahip çıkan bu genç öğrencinin konuşmasından sonra kendimden utanıyorum !
 
Dr. Nezaket Kaya:
Mete bey çok güzel filizler geliyor, mesleğimizin geleceği için ağaç olmalarına izin verin yoksa, kendimi de katıyorum, bizim gibi güdük kalacaklar.
 
Dr. Ergün Demir:
Her gün, her yerde saldırı altındayız. Bir savunma hattı kurulmalı. Sisteme karşı mücadeleyi ön plana almanın daha önemli olduğunu düşünüyorum.
 
Dr. Ali Ağzıtemiz:
1978 de Ankara Tabip Odasında Tıp Öğrencileri Komisyonunun kurulmasına öncülük etmiştim. Bir süre sonra Ankara Tabip Odası bünyesinden çıkarıp TTB' ye devredildi. Merkezi bir yapıya kavuştu. İzmir’de bu kolun kurulmayışının nedenleri açıklanmalı. Yönetimin anlayışı 'benim istediğim adam atanır' biçimindedir. Tabip Odası yönetimi kendi çalışma yöntemini masaya yatırmalıdır. Geçen özel hekimlik toplantısında da söyledim, şu anki Tabip Odası yönetimi derhal istifa etmeli, yeni bir yönetim seçilmelidir. Bugün özel hekimler çalışmaları ile neler yapılabileceğini göstermişlerdir. Öğrenciler, TTB ile zaten götürüyor. Ancak, bir yıldır kurdurulmayan komisyonların bu noktadan sonra kurulmasına izin verilse dahi, bu durum yeni bir enerji yaratmayacaktır. Çünkü, 1 yıldır direnen oda çalışmalara izin vermeyecektir. Bu söylediklerim tepkisel değil gerçektir.
 
Dr. Emine Yılmaz (Alsancak DH):
Hekimler birbirlerine güvenmiyor, bu kadar güvensiz bir toplumda ne bekleniyor, ne yapılabilir ki !
 
Dr. Nezaket Kaya:
Yönetime soruyorum. Biz özel hekimler olarak geçen yıl yaptığımız yemekte 14 kişi kadardık. Bu yıl yaptığımız yemekte 140 kişi idik ve yer yokluğundan bir kısım meslektaşımızı reddetmek zorunda kaldık. 6-7 ayda hekim meclisine katılım giderek azalıyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
 
Dr Aydın Taşdöğen (DEÜTF):
İzmir Tabip Odası bünyesinde çalışan kol yok. Ankara'da, İstanbul'da çalışıyor.. Komisyonları var. Hekimedya'da neler yazılıyor bakın, çalışmalarını inceleyin. "TTB hekimlerin yüzde kaçını temsil ediyor, TTB yi yıkalım, başına TTB kadar taş düşsün" diyen var. 7000-8000 hekim var, kaçı oy kullanmaya geliyor. İzmir Tabip Odası seçimlerinde bir taraf 1300, diğer taraf bin 1250 civarı.30 oy fark var. Ancak Tabip Odasının temsiliyet gücü %10 lara düşüyor. Görevi yönetimdeki 7 kişiye terkedilmesi haksızlık. 7500 doktoru niye odaya sokamıyoruz.
 
 
Dr. Kevser Vatansever:
Tıp Öğrencilerinin TTB danışmanıyım. TÖK ün kazanımının birçok anlamı var. Tabip Odası kapısını açmasa da öğrenciler çalışıyor, yalnızca kendi fakülteleri ile sınırlı değil.Tıp fakültesi öğrencilerine yönelik saldırı ile ilgili olarak bir grup öğretim üyesi imza kampanyası başlattık. Tabip Odası da bize destek versin. Sorunu EGÖDER’e ilettik.
 
Bir öğrenci:
Oda, bizi kabullenmiyor ama biz TTB alt kolları içindeyiz
 
Dr. Emine Yılmaz:
5 Hazirandaki grevin sadece bir gün olması inandırıcı değil. Ne elde edilecek ve kime ne katacak ?
 
Dr. Ferhat(DEÜ asistan):
Mete Bey’e teşekkür ederim. Biz asistan komisyonu olduğunu duyduk, duyurusu gelmezdi hiç. Bu pazartesi varmış. Aradım, Haftaya pazartesiye ertelenmiş, bilgilendirildiğim için teşekkür ederim. Asistan komisyonu nasıl kuruldu, kim kurdu, bize niye duyuru yapılmıyordu?
Öğrenci iken TÖK temsilcisi idim Mustafa hocam da bir hoca ile görüşmek için beni akşamın 7 sinde bile haberdar etmişti. Dr. Erdener Hocamızın başkan olduğu dönemde TÖK vardı ve bizi destekliyordu. Yönetim değişti, TÖK kurulmadı.
 
Dr. Kemal Özbek:
Tabip Odası yönetimimiz eminim komisyonların kurulması için çalışacaktır. Tabip odası yönetimlerinin başarısı, var olan komisyonların çalışmalarının ve başarısının bileşkesidir.
 
Dr. Ali Osman Karababa:
Kurulması planlana her komisyon için Tabip Odası bir hafta çalışma yapsın ve 10 Haziran’dan başlayarak her gün bir komisyon çalışması için çağrı yapılsın.
 
Dr. Nezaket Kaya:
Haftaya özel hekimlik komisyonu seçimi ne gün saat kaçta öğrenebilir miyiz?
 
Dr. Mete Güzelant :
-6 Haziran 2013 saat:19 da.
 
Dr. Fatih Sun (Karşıyaka DH):
Geçen hafta hastanemizde sendika seçimleri yapıldı. Memu-Sen (AKP sendikası) ve SES. Çok az farkla kazandık. Hemşire ve diğer sağlık personeline çok ciddi baskılar var.
 
Dr. Mete Güzelant
Odamızda yaklaşık olarak 10 komisyon veya çalışma grubu var, bu komisyonların bir çoğu çalışmıyor, örneğin kadın komisyon 3 toplantı yaptı, bütün kadın hekimler bilgilendirildiği halde katılım çok düşük oldu. Kurum hekimleri 1 kere toplandı, ihtiyaç olunca toplanacağız dediler. Aile hekimleri neredeyse her hafta bir araya geldiler, ama eğitim çalışmaları dışında bir etkinlik göremedik. Tsm ve acil hekimleri her sene aynı sorunlarla karşılaşıyor, bu bugünün sorunu değil. Çünkü Türkiye'de yeni açıklandı, 70 bin uzman ve 35 bin pratisyen hekim var, 35 bin hekimin 25 bini aile hekimi, bu durumda kronik bir açık ortaya çıkıyor ve çıkacak. Geçen sene toplantı ve basın açıklaması çağrımıza sadece 6 arkadaşımız katıldı. Birçok dava açıldı ve çok büyük çoğunluğu kazanıldı. Özellikle raporluların görevlendirilmeleri konusunda. Ankara ve İstanbul'u çok iyi bilmiyorum ama oralarda da benzer sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Ege bölgesini iyi biliyorum, Ege bölgesi tabip odaları toplantılarından. Hepsi katılım sıkıntısı yaşıyorlar. Bu objektif bir durum, genel bir durgunluk var. Bu bir saptamadır.
 
Ayrıca TTB başkanı Özdemir beye 1 günlük eylemlerin anlamsızlaştığını ve patinaj yapmaya başladığımızı, daha uzun ve etkili eylemler yapma ve bunun için de uzun bir ön çalışmada bulunmanın daha iyi bir şey olabileceğini belirttim. TTB başkanı ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını çünkü hekimlerin çok farklı gruplardan oluştuğunu, homojen olmadıklarını belirtti. Yine Dr. Fatih Sürenkök, şiddet dışında bir etkinliğin başarılı olamayacağı konusunda  TTB MK da bir görüş olduğunu YK toplantısında belirtti.
 
TÖK üyesi tıp öğrencileri, 2012 İTO seçimlerine bütün gün gösteriler yaparak Demokratik Katılımcı Hekimler önlüklerini giyerek müdahale ettiler. 1980’lerden beri tabip odası faaliyetlerinde bulundum ve böyle bir durumu ilk defa yaşadım. Ayrıca bu bir hekim örgütü seçimidir, buna öğrenciler yani hekim olmayanlar müdahale edemez, bu uygunsuz bir davranıştır, yaşanan bu olumsuz durum bizi TÖK ile mesafeli davranmaya itmiştir.
 
Ayrıca TTB ile Türkiye'ye bakışımızda ciddi farklılıklar bulunmaktadır, son olarak yayınladıkları "Barış" sürecine ilişkin bildiri içindeki satırlarda "Türkiye'de bir savaş olduğu" belirtilmektedir. Biz bu tutuma katılamayız, çünkü bizce yaşanan bir savaş değil gerici ve ayrılıkçı bir başkaldırıdır.