Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

04.07.2018

     04.07.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-13. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 13 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

14.  TTB'nin 69. Büyük Kongre'sinde alınan kararları okundu. Bilgi edinildi.

15.  TTB'nin 21 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenecek olan Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği Skopi sempozyumu 1. duyurusu okundu. Duyuru yapılmasına karar verildi.

16.  Soma Maden kazası ile ilgili devam etmekte olan yargılamanın 9 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan duruşmasına katılımın sağlanmasına karar verildi.

17.  Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi ile görüşme yapılmasına karar verildi.

18.  Hekime Şiddet Çalışma Grubu ile ilgili öneriler değerlendirildi.

19.  Emekli hekimlere indirim yapan sağlık kuruluşlarının isimlerinin ve önerilerinin web sitesinde emekli hekimler iletişim grubunda duyurulmasına karar verildi.

20.  İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde çocuk çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi.

21.  İlterşah Erdoğdu’nun sağlık kontrolünün yapılmasına ilişkin dilekçesi üzerine sağlık kontrolü için görevlendirilen Dr. Aslı Davas‘ın raporu okundu. Raporda yer verilen değerlendirmeler çerçevesinde olgunun bu haliyle izlenmesinin uygun olmadığına karar verildi.