Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

28.11.2018

28.11.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL,

Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-19. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 19 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

 1. Dr. Denizay Avcı, Dr. Samed Cin, Dr. Ayşenur Demirkale, Dr. Teoman Alpay Demirel'in ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.
 2. Dr. Selda Polatdemir’in İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Abdullah Yılmaz’ın Manisa Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
 3. Dr. Emek Topuz’un Kahramanmaraş Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
 4. Dr. Rana Malatyalı, Dr. Gonca Mutlu Baysal, Dr. Adile Şahin Güzel, Dr. Nursel Özyürek, Dr. Muhsine Tapul Adıgüzel’in üyelikten ayrılma talebinin uygunluğuna karar verildi.
 5.  Dr. Burcu Manisalı Erkek’in üyelikten ayrılma talebi değerlendirildi. Aidatların ödenmesi yükümlülüğünün hekime bildirilmesine, aidatlarının ödenmesi kaydıyla talebinin kabulüne karar verildi.
 6. Dr. Mustafa Küçük’ün dilekçesi okundu. Aidatların ödenmesi yükümlülüğünün hekime bildirilmesine, aidatlarının ödenmesi kaydıyla talebinin kabulüne karar verildi.
 7. Dr. Ayşe Evrim Genç’in dilekçesi okundu. Aidatların ödenmesi yükümlülüğünün hekime bildirilmesine, aidatlarının ödenmesi kaydıyla talebinin kabulüne karar verildi.
 8. Dr. Nazmiye Akis’in dilekçesi okundu. Aidatların ödenmesi yükümlülüğünün hekime bildirilmesine, aidatlarının ödenmesi kaydıyla talebinin kabulüne karar verildi
 9. Dr. M. Kemal Ergüder’den 21.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereği istenen dilekçesi okundu. Üyeliğinin sonlandırılmasına ve İzmir’de hekimlik faaliyeti yürüttüğü dönemlere ilişkin aidatlarının tahsiline karar verildi.
 10. Üyemiz Dr. Süleyman Ayvaz Aydoğdu’nun 1998 yılından beri Aydın Tabip Odası üyesi olduğu ve aidatlarını ödediği anlaşıldığından Odamızdaki kaydının sonlandırılmasına karar verildi.
 11. Üyemiz Dr. Ahmet Akçay’ın 2000 yılından beri İstanbul Tabip Odası üyesi olduğu ve aidatlarını ödediği anlaşıldığından Odamızdaki kaydının sonlandırılmasına karar verildi.
 12. Dr. Hasan Karagök’ün 26.09.2018 tarihinde, Dr. Fatma Çağlayan’ın 10.06.2005 tarihinde, Dr. Tülay Şahin’in 02.04.1996 tarihinde, Dr. Fikret Lami Aygün’ün 29.08.2011 tarihinde vefatı nedeniyle üye kaydının sonlandırılmasına karar verildi.
 13. TTB'nin 24 Kasım 2018 Cumartesi günü Ankara'da yapılan ve Dr.Fatih Sürenkök'ün katıldığı GYK toplantısı ile ilgili Yönetim Kurulu'na yaptığı bilgilendirme dinlenildi.
 14. TTB'nin 25 Kasım 2018 Pazar günü Ankara'da yapılan ve Dr.Fatih Sürenkök'ün katıldığı Toplum ve Hekim Dergisi'nin 40 Yıl Etkinlikleri oturumu ile ilgili Yönetim Kurulu'na yaptığı bilgilendirme dinlenildi.
 15. TTB'nin 8 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da yapılacak olan İnsan Hakları Kol toplantısı duyuru yazısı ve katılacak ismin bildirilmesi talebinin komisyona iletilmesine karar verildi.
 16. 10 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan Hekim Meclisi toplantısında Dr.Firdevs Çetin Uysal'ın şiddet konulu sunum yapmasına karar verildi.
 17. İstanbul Tabip Odası'nın 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu duyuru yazısı ve kurs programı okundu. Bilgi edinildi.
 18. İstanbul Tabip Odası'nın Dişhekimi Sevinç Özgüner İnsan Hakları Barış ve Demokrasi Ödülü'ne ilişkin yazısı okundu. Bilgi edinildi.
 19. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün İSGAP kapanış töreni konulu yazısı okundu. Bilgi edinildi.
 20. Dr.Hüseyin Aydın Turan'ın Sağlıkta Şiddet Komisyonu kurulması talebinin hekim meclisinde değerlendirilmesine karar verildi.
 21. Dr.Hüseyin Aydın Turan'ın Acil Servis Komisyonu kurulması talebi değerlendirildi.  Uygun olmadığına karar verildi.
 22. Dr.Hüseyin Aydın Turan'ın Bilim Felsefe ve Bilim Felsefesi Komisyonu kurulması talebinin değerlendirilmeye alınmasına karar verildi.
 23. Dr.Hüseyin Aydın Turan'ın Mobbing Komisyonu kurulması talebinin değerlendirilmeye alınmasına karar verildi.
 24. Dr.Hüseyin Aydın Turan'ın Dr.Gaffar Karadoğan'ın Kitap-chi kısa filminin gösterimi ve söyleşinin yapılması talebi değerlendirildi, uygun olmadığına karar verildi.