Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

29.08.2018

     29.08.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-8. ve 10. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 9 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 

  1. Aliağa Star Rafinerisindeki olayla ilgili hazırlanacak rapor konusunda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün cevabi yazısı okundu. Bilgi edinildi.

11.  Yeni dönemde Uzmanlık Eğitimi Komisyonu'nun önerdiği eğitim programının tartışılması ve hayata geçirilmesi için komisyon toplanarak konuların belirlenmesine karar verildi.

12.  Yeni dönemde Kültür Sanat Komisyonu'nun faaliyetlerinin planlanmasına karar verildi.

13.  Hekim Meclisi seçimleriyle ilgili hazırlık yapılmasına karar verildi.

14.  Aidatlar konusunda üyelere 15 Eylül'de hatırlatma SMS i gönderilmesine karar verildi.

15.  15.08.2018 tarihli SGK Prim bildirgesi bedeli olarak 31.127,97 TL. ödenmesine karar verildi.

16.  Dr.Yavuz Güneş ve Dr.Mustafa Birinci'nin dilekçeleri okundu. Talebin uygunluğuna karar verildi.

17.  Dr.Güneri Kuruöz'ün dilekçesi okundu. Çiğli Belediyesine yazı yazılmasına karar verildi.

18.  7 Eylül 2018 günü saat 14:00da yapılacak Halk Sağlığı İzleme ve Değerlendirme toplantısına Odamızı temsilen Dr.Nuri Seha Yüksel’in katılımına karar verildi.

19.  Yamanlar Karagöl'deki taş ocağı işletmesinin halk sağlığı yönünden zararları dikkate alınarak İzmir 2. İdare Mahkemesi 2018/210 sayılı dosyası ile açılan davaya  davacılar yanında müdahil olunmasına karar verildi.