Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

30.04.2013

İZMİR TABİP ODASI – HEKİM MECLİSİ

Toplantı Notları

 
Toplantı tarihi          : 30.04.2013
Toplantı No             : 05
Divan                     : Dr.Kemal Özbek, Dr.Aydın Taşdöğen
 
 
Toplantı Kemal Özbek başkanlığında açıldı. Yaklaşık 30 kişi katıldı.
Dr.Kemal Özbek : Açılış konuşmasını yaptı.  Gündemi sundu. Ek gündem önerisi olup olmadığı soruldu.
Fatih Sürenkök: Birlikte alınan (?) 1 Mayıs kararının tartışılmasını önerdi. Hekim Meclisinin 1 Mayıs konusunda karar almasını önerdi.  Özel Hekimlik konusunun ertelenmesini talep etti.
Özel hekimliğin sorunları konusu ileri tarihe bırakıldı…
Gündem :
1-İTO yönetiminin Hekim Meclisi üyelerini bilgilendirmesi
2- 1 Mayısın kutlanmasının da yer sorununun tartışılması
3-Asistan hekim sorunlarındaki gelişmeler şeklinde düzenlendi.
Dr.Mete Güzelant: Bir aylık İzmir Tabip Odası yönetiminin yaptıklarını özetledi.  Ersin Aslan’ın öldürülmesinin anısına Ege Üniversitesi’nde toplanıldığını anlattı. Sağlık Müdürlüğü ve Konak Sağlık Grup Başkanlığı ile görüştüklerini bildirdi. İlaç listeleri hakkında hastanelerin Acil Ttıp Anabilim Dallarına yazı yazıldığını söyledi. Bu konuda cevap beklediklerini belirtti.
1 Mayıs konusunda;
Oda olarak düzenleme toplantılarına katıldıklarını, “Sağlık sistemi nereye gidiyor” sunumu yaptıklarını, TÜRK- İŞ, DİSK, TMOBB  önderliğinde toplanıldığını, Açılım sürecinin, Anayasa çalışmalarının konuşulduğunu, KESK ve TÜRK İŞ sorumlularının akil adamların içinde olduğunu bundan sıkıntı duyduklarını bahsetti. Son iki toplantıdan haberleri olmadığını vurguladı. Toplantılarda İstiklal Marşı olgusunu gündeme getirdiklerini söyledi. Cumartesi Türk-İş Başkanının kendisini aradığını bizde kararımızı bildirdik dedi. Hekim Meclisinin bu konuda karar almaması gerektiğini söyledi.
Ali Ağzıtemiz: Bayraktan, istiklal marşından rahatsız olmadıklarını ve bunların ayrılık nedeni olmaması gerektiğini vurguladı. İki gösteri olacağını keşke tüm meydanları doldurabilsek dedi. Son 4 seçimdir benzer ayrılıkları yaşadıklarını söyledi. 25 yıldır kürt yoktur tartışmasının sürdüğünü, bu gün birilerinin Kürtlerle pazarlık yaptığını söyledi.  Her yapının ülkeye bakışının farklı olabileceğini ancak Hekim Kitlesini işçi partisinin kuyruğuna takmanın anlamını anlamadığını söyledi. 1 Mayısın Bornova’da yakutlanma çağrısının hekim hareketini böleceğini söyledi. İTO yönetiminin tekrar düşünmelerini temenni etti.Yapılan ara genel kurula katılım sayısının düşük olduğunu bu nedenle geçersiz olduğunu söyledi.
Hüseyin Güven: Yarın 1 mayıstır. Görev enternasyonaldir. Ulusalcılık siper savaşıdır. Konunun %99 u feodalizmdir dedi.
Nörolog
Biz neden gündoğduda katılmıyoruz? Onların fikrine katılmıyor muyuz diye sordu.
Uğur Gönenç: Ben ulusalcı denilen grubun içindeyim. 12 Eylül’ün getirdiklerine birlikte karşı çıkmadık mı diye sordu?. Biz kendimizi sizin kadar demokrat hissediyoruz dedi. Biz ırkçı değil Atatürkçüyüz dedi.
EGE; CHP nerede katılıyor öğrenmek istiyorum dedi. Siz/biz terminolojisini bırakalım dedi.
Ergun Demir:  İTO genel sekreteri İşçi partisi genel sekreteri gibi konuşuyor.  1 mayıs emekçilerle birlikte kutlanmalı. İzmir Tabip Odası’nın bu tavrı yanlıştır. 1. Basamakta sorunlarımız var. Sürgünler başlıyor. TSM lerin sorunlarını unutmayalım dedi.
Erkan Eşki: 1 mayıs birlik dayanılma günüdür. İTO sınıf hareketini bölüyor. Birliğe ihtiyacımız var dedi.
Ali Ağzıtemiz:  Ben ulusalcılara karşı kötü bir söz söylemedim. Biz gönüllü birliktelikten yanayız. Mustafa Kemal bu ülkenin yüz akıdır. Türk solu bu ülke için bir proje üretememiştir. İTO nun böyle bir karar alma hakkı yoktur. Bu tavır bölücüdür. Yanlıştır dedi.
Fatih Sürenkök: İstiklal marşının 1 mayısta gelenek olduğunu bilmiyorum. İTO genel sekreteri TTB ye küfretmek için her yolu deniyor. TTB barıştan yanadır. TTB AKP nin yalanlarının farkındadır. TTB ölümlere karşıdır, anti-emperyalisttir. TTB ulusalcılarada saygı duymaktadır. Silivri’den de rahatsızlık duymaktadır. İTO yönetiminin 1 mayısı Bornova’da kutlamak diye bir kararı yoktur. İstiklal marşını Mete kadar savunuruz. Hekim meclisinin 1 Mayısın nerede kutlanacağı konusunda karar almasını ve tüm hekimlere SMS ile göndermesini talep ediyorum dedi.
Kemal Özbek: Hm NİN İTO ya bir yaptırımı yoktur. HM karar verici bir mekanizma değildir dedi.
Bir Aile Hekimi;
Ben emekçilerden farklı bir yerde  1 mayıs kutlamasını anlamıyorum. Çok gerginim. Hiçbir siyasi hesap yapmadan ortak kutlanmalıdır dedi.
Zehra Mete: Biz işimize gelince demokrasiyi kullanıyoruz. Yöntem böyle olmamalı. Bir arada olmayı talep ediyorum. HM toplantısı 1 hafta önceden haber verilemezdi dedi.
Dr.Seyfi Durmaz :
Bayrağı al-gel demişsiniz. Hangi bayrak olduğunu yazmamışsınız. Fenerbahçe bayrağınımı demek istediniz anlamadım. 4+4+4 eylemlerinde, Suriye teskeresinde, Bozyaka asistan eyleminde yoktunuz. Ege de tekbir getirildiğinde bayrağı nerede bıraktık? Dedi.
Mete Güzelant: Herkes ayrışmaya kan dökülmeye karşıdır. Kürt meselesi uluslar arası bir sorundur. Fatihe ulaşamadığımız için aksaklıktan dolayı özür dileriz. CHP nerede katılıyor gidin CHP ye sorun dedi.
Dr.Hanım?
İzmir Tabip Odası bir siyasi partinin yan kuruluşu gibi çalışıyor. Bu durum üzüntü vericidir dedi.
Fatih Sürenkök: Yönetim Kurulunun Bornova’da kutlanması konusunda bir kararı yoktur. Varsa gösterin dedi..
1 Mayısın nerede kutlanması konusunda İTO yönetimine tavsiye kararı alınması konusunda oylama yapıldı. Katılanların içinde hekim meclisi üyesi olmayanların oy kullanmaması istendi.
Oylama sonucu  Gündoğdu’da kutlanmasını isteyenler; 21 kişi
Bornova’da kutlayalım diyenler; 5 kişi
Gündemin diğer maddesi olan Asisten Hekimlerin sorunlarını tartışmaya geçildi.
Bozyakadan  As.Dr. Altan Gökgöz söz istedi;
Bozyaka’nın eylem öncesi sorunları aynen devam ediyor. İTO yönetimi ile görüştük önce destek vereceğiz dediler. Sonra SMS ile destek vermeyeceklerini bildirdiler. Eyleme 15 dakika kala İTO Bozyaka eylemine destek veriyor mesajı attılar. Bu İTO yönetiminin ayıbıdır dedi.
DEÜ den Ass Dr. Ferat Buran: Anıl Tamburoğlu’nun  yayınladığı bir mail var altında İTO Asistan hekim Komisyonu imzası var. Böyle bir komisyon var mı? Diye sordu. Üyesi kim kimlerden kurulu? Diye sordu. Anıl Tanburoğlu’na sorunca böyle bir komisyon olmadığını söylüyor..
Altan Gökgöz:  Asitan hekim kolunun aktif hale gelmesini istiyoruz dedi.