Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

30.05.2018

30.05.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

(1-8. Maddeler: Hekimlik uygulamalarıyla ilgili 8 madde görüşülmüş olup, karara bağlanmıştır.)

 1. Dr. Gülen Gül, Dr. Hakan Demirel, Dr. Sıla Enginoğlu’nun ilk kayıt işlemlerinin uygunluğuna karar verildi.
 2. Dr. Nurhan Kocaayan’ın İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. İsmail Özsan’ın Gaziantep Tabip Odası’ndan, Dr. Sedat Damar’ın Siirt Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
 3. Dr. Mehmet Salih Arslan’ın Antalya Tabip Odası’na, Dr. Ali Feyzullah Şahin’in İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Fatih Yılmaz’ın Samsun Tabip Odası’na, Dr. Tolga Karcı’nın Manisa Tabip Odası’na, Dr. Mahmut Akpek’in İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Aziz Polat’ın Bursa Tabip Odası’na, Dr. Mehmet Oğuz’un Kayseri Tabip Odası’na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
 4. Dr. İsmail Kiper Doğan’ın 25.05.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üye kaydının sonlandırılmasına karar verildi.
 5. Üyemiz Dr. Sedat Damar’ın talebi değerlendirildi. TTB Merkez Konseyi’nin 07.12.2011 tarihli “Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma” konulu genelgesi uyarınca başvurunun Manisa Tabip Odası tarafından değerlendirilmesine karar verildi.
 6. Dr. Emine Serra Kamer'in üyelikten ayrılma talebi değerlendirildi, uygunluğuna karar verildi.
 7. TTB'nin tütün ile mücadele konusunda paylaşılacak basın açıklaması metninin web sayfasında paylaşılmasına ve metne ismimizin eklenmesine karar verildi.
 8. TTB'nin 22 Temmuz 2018 Pazar günü İstanbul'da yapılacak olan TTB Özel Hekimlik Kol toplantısı duyuru yazısı ve gündemi okundu. Özel Hekimlik Komisyonu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler Komisyonu'na  bu konuda duyuru yapılmasına karar verildi.
 9. İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu'nun kurul üyeliği hakkındaki yazımıza yanıtı okundu.
 10. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin 8 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 50. Kuruluş Yıldönümü etkinliği duyurusu ve daveti okundu.
 11. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün "e-reçete uygulaması" konulu 2018/2 sayılı genelgesi okundu. Konuyla ilgili inceleme yapılmasına karar verildi.
 12. Emekli hekimlerle ilgili olarak İzmir'de bulunan özel hastane, tıp merkezi ve dal merkezlerine gönderilen yazımıza cevaplar okundu. Diğer yanıtların beklenmesine karar verildi.
 13. Odamız mali müşavirlik ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi için Nurettin Akbaş ile Yönetim Kurulu görüşmesi yapıldı.  01-06-2018 tarihinden itibaren Nurettin Akbaş’ın İzmir Tabip Odası ve İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezi mali müşavirlik ve muhasebe hizmetlerini yürütmesine karar verildi.
 14. Hekim öneri ve beklenti anketinin web’te yayınlanmasına karar verildi.
 15. Etik Komisyonu'nun Etik Kurul olması fikri üzerinde araştırma yapılmasına karar verildi.
 16. 5 Haziran Dünya Çevre Günündeki etkinlik programı okundu. Etkinliğe katılınmasına karar verildi.