Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

31.10.2018

31.10.2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI:

BAŞKAN: Dr. Funda BARLIK OBUZ

ÜYELER : Dr. Mustafa Lütfi ÇAMLI, Dr. Firdevs ÇETİN UYSAL, Dr. Nergül ÇÖRDÜK, Dr. Hakan KÖSE, Dr. Nuri Seha YÜKSEL

 

  1. Dr. Ece Uslu, Dr. Hakan Yurteri’nin ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.
  2. Dr. Kamal Mahouk’un yabancı hekim kütüğüne ilk kayıt işleminin uygunluğuna karar verildi.
  3. Dr. Hızır Ulvi’nin Erzurum Tabip Odası’ndan, Dr. Ertuğrul Çakır’ın Muğla Tabip Odası’ndan, Dr. Ahmet Çapar’ın İstanbul Tabip Odası’ndan, Dr. Orhan Demirer’in Manisa Tabip Odası’ndan, Dr. Cengiz Tekin’in Manisa Tabip Odası’ndan nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
  4. Dr. Yasemin Işık’ın İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Bilgehan Bilge’nin İstanbul Tabip Odası’na, Dr. Ömer Selim Yılmaz’ın Aydın Tabip Odası’na, Dr. Hakan Özkahya’nın Manisa Tabip Odası’na, Dr. Fidan Yıldız'ın İstanbul Tabip Odası'na nakil işleminin uygunluğuna karar verildi.
  5. Dr. Atilla Örsel, Dr. Nilgün Kebabcı, Dr. Mine Hoşgör Limoncu, Dr. Mehmet Emin Limoncu’nun üyelikten ayrılma taleplerinin uygunluğuna karar verildi.
  6. Dr. Hasan Sadi Demirok’un 30.10.2018 tarihinde vefatı nedeniyle üye kaydının sonlandırılmasına karar verildi.
  7. TUEK ile ilgili yapılan hazırlıklar değerlendirildi.
  8. Aidat borcu olan hekimlerle ilgili yapılacak işlemler değerlendirildi. TC kimlik numarası olan hekimlere aidat borcunu ödemesi yükümlülüğünü içerir yazının posta, kargo veya kurye aracılığıyla gönderilmesine, aidat borcunu ödemeyen hekimler hakkında hukuki işlem başlatılmasına;  TC kimlik numarası olmadığı için adres tespiti yapılamayan hekimlere SMS ve e-mail gönderilmesine, aidat borcunu ödemeyen hekimler hakkında hukuki işlem başlatılmasına karar verildi
  9. Hekim Meclisi seçimleri sonuçları değerlendirildi. Hekim Meclisi açılış toplantısının 12 Kasım 2018’de yapılmasına karar verildi.

10.  27 Ekim 2018 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası'nda yapılan "Kriz, Krizin Sağlık Üzerine Etkileri ve Önümüzdeki Sürecin Planlanması" konulu toplantı üzerine değerlendirme yapıldı.

11.  TTB yazısı ekinde "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" metni okundu. Bilgi edinildi.

12.  TTB'nin 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Etik Bildirgeler Çalıştayı ve katılacak ismin bildirilmesi konulu yazısı okundu. Dr.Cemal Güvercin’in görevlendirilmesine karar verildi.

13.  TTB'nin 2 Kasım 2018 Cuma günü Sağlıkta Şiddet Yasası için yapılacak olan nöbet eylemi konulu yazısı okundu. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde nöbet etkinliği yapılmasına karar verildi.

14.  Odanın bina sigortasının yenilenmesi konusu konuşuldu. Tekliflerin alınmasına karar verildi.

15.  5 Kasım 2018 Pazartesi günü Yönetim Kurulu toplantısı yapılmasına karar verildi.

16.  TTB'nin "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan bilgi notu okundu. Üyelerle paylaşılmasına karar verildi.