Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Aile Hekimleri Baskılara ve Mobbinge Karşı Ses Veriyor!

07.11.2018

Aşırı iş yükü, usulsüz istekler ve angaryalarla tükenen aile hekimleri idari baskıların mobinge dönüştüğü bir dönemi yaşıyor. Aile hekimliği mevzuatı içinde bir çok sorunu barındırmakta, yetersiz tanımlamalar ve kavramlar nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Yöneticiler tarafından açılan yersiz ve usulsüz soruşturmalar, bunların sonucunda verilen haksız cezalar aile hekimlerinin üstünde bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır.

Bu sorunlar daha önce İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’nde dile getirilmiş olmasına karşın çözüm önerilerilerinin dikkate alınmadığı görülmektedir.

Özellikle bazı ilçelerde, İlçe Sağlık Müdürlerinin bu baskıcı tutumu daha fazla hissedilmektedir.

İzmir Sağlık Müdürlüğü’nün dikkatini çekmek ve mobbinge varan bu uygulamalardan derhal vazgeçilmesi için 9 kasım Cuma günü saat 12.00’de İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Bu haber 269 kez okunmuştur.