Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Aşı Candır Hayat Kurtarır

20.04.2018

Toplumda giderek artan aşı karşıtlığı ve bu konuda yürütülen tartışmalar karşısında Türk Tabipleri Birliği, özellikle çocukluk dönemi aşılama oranlarının düşmesi, çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısının yükselmesi ve buna bağlı olarak artabilecek bulaşıcı hastalık riskine karşı halkımızı uyarmak ve Sağlık Bakanlığı'nı yükselen aşı karşıtlığı konusunda göreve davet etmek amacıyla 5-24 Nisan tarihleri arasında “Aşı Candır Kampanyası”nı başlattı.

Aşı sadece uygulandığı kişiyi korumaz; hastalık etkeninin toplumdaki dolaşımını engelleyerek toplumdaki riskli kişileri de korur. Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına göre çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 2011’de 183 iken 2016’da 12 bine, 2017 ise 23 bine çıkmıştır. Bu durum sadecae aşı yaptırmayanları değil aşısı olan çocukları da risk altında bırakmaktadır. Kızamık olgularının arttığı gözlenirken bunlar arasında aşılı çocukların da bulunduğu görülmektedir.

Sağlık çalışanları aşılama konusunda son derece özveri ve özenle çalışmaktadır. Ancak aşı karşıtlığının artışı,  bağışıklama hizmetinin büyük bölümünün verildiği Aile Sağlığı Merkezlerinde hekimler ve sağlık çalışanlarını bebeklerine aşı yaptırmak istemeyen ailelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durum karşısında Sağlık Bakanlığı konuyu görmezden gelerek toplum sağlığını tehlikeye atmaktadır. Oysa Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen, kanıta dayanmayan, bilim dışı bilgiler karşısında topluma aklın ve bilimin ışığında güçlü mesajlar vererek aşı uygulamasını teşvik etmesi, mevzuatta aşılama konusundaki belirsizliği giderecek yasal düzenlemeyi bir an önce gerçekleştirmesidir.

İzmir Tabip Odası olarak Türk Tabipleri Birliği’nin “Aşı Candır Kampanyası”nı destekliyor, halkımızı çocuklarını aşıyla önlenebilir hastalıklardan korumak için aşı yaptırmaya davet ediyoruz.

Aşı rehberi için tıklayınız. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Bu haber 153 kez okunmuştur.